Discipelschap: De weg naar vrijheid

Mijn onderwerp van deze maand is heel duidelijk, dus val ik maar meteen met de deur in huis. Ik wil het met je hebben over discipelschap. Ik weet dat het niet altijd een geliefd onderwerp is, maar dat komt omdat het vaak niet goed begrepen wordt. En toch is het echt iets wat het lichaam van Christus nodig heeft. Wij moeten discipelen worden, leerlingen van Jezus. Als gelovigen dit begrijpen, dan garandeer ik: hun levens veranderen! Als zij discipelen zouden zijn, zouden zij niet de problemen hebben, die zij nu hebben. Er zijn mensen, die van God proberen te ontvangen en van bepaalde dingen vrijgemaakt willen worden, maar zij zijn geen discipelen van Jezus.

Kijk eens naar Johannes 8:31-32

Jezus zei dan tegen de Joden, die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken.

Daar zegt Jezus, dat er mensen zijn, die in Hem geloven, maar die geen discipelen van Hem zijn. Jezus zei dat, om een ‘echte’ discipel te zijn, je in Zijn woord moet blijven. En dan had Hij het over de waarheid kennen. Je hoort vaak mensen zeggen dat de waarheid je vrij maakt, maar het is alleen de waarheid die je kent, die je vrijmaakt. En het is alleen als je in Zijn woord blijft, dat je een discipel wordt.

In Matt. 28:19-20 staat de Grote Opdracht, een van de laatste woorden die Jezus sprak, voordat Hij naar de hemel opging:

Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Vetgedrukte van mij)

Het Griekse woord, dat in vers 19 als ‘onderwijst’ wordt vertaald, is het woord matheteuo, en dat betekent “een leerling worden” of “te discipelen” (Strong’s Concordantie). Veel mensen hebben een negatieve kijk op het zijn van een leerling. Het doet hen denken aan de tijd, dat ze naar school gingen en in de klas moesten zitten, proefwerken maken en al die dingen. Om een leerling of discipel te zijn, is discipline nodig.

Maar weet je? Door die discipline heb je wel kennis gekregen. En die kennis maakte je sterk. Dat deed het toen en dat doet het nu nog. Kennis geeft je het vermogen om dingen te doen, die je niet kunt doen zonder het (de waarheid) te weten. Dat is eigenlijk wat je vrij maakt.

Dus, als je ziek, arm, angstig, gedeprimeerd of ontmoedigd bent, heb je een ‘kennis’probleem; je kent de waarheid van Gods Woord niet. Het kennen van die waarheid maakt vrij. Om die waarheid te leren kennen, zou je een leerling, een discipel, moeten worden… Discipelschap maakt je vrij.

Ik weet, dat ik misschien op wat tenen trap, maar als er een gebied in je leven is, waar je niet vrij bent, is dat omdat je niet echt de juiste dingen over de Vader hebt geleerd. Bij voorbeeld, in 2Petrus 1:2 staat:

Moge de genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.

Sommige mensen bidden voor meer vrede, maar dit vers zegt, dat vrede wordt vermeerderd door kennis! In het volgende vers staat: Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.’ Dat woord “alles” betekent: ALLES. Alle dingen. Inclusief genezing, voorspoed, vreugde, visie, wat dan ook. Aan ons zijn alle dingen gegeven “door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd” (2Pet. 1:3). In het volgende vers staat: “Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken” (2Pet.1:4) ‘Daardoor’ slaat terug op ‘de kennis van Hem’. Door deze kennis van Hem heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. Dit sluit dus allemaal bij elkaar aan.

Alles wat ik zeg is Bijbels, en toch weten de meeste Christenen dit niet, omdat ze geen discipelen zijn. Zij spenderen hun tijd met het vragen aan God om ze te zegenen, te genezen en ze welvarend te maken, terwijl Hij dat allang gedaan heeft. Zij doen dit, omdat zij niet als leerling naar ‘de klas’ gekomen zijn. Zij hebben hun denken niet vernieuwd.

Nieuwe gedachten en gedragingen worden niet zomaar gedownload als je wedergeboren wordt. Hoewel onze geest vanuit God geboren is, moeten onze gedachten opnieuw geprogrammeerd worden, en dat is het proces van discipelschap. In Romeinen 12:2 staat: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid* om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”
(* Voor ‘gezindheid’ staat in andere vertalingen ‘denken’.)
Omdat vele gelovigen geen discipelen zijn en hun denken niet vernieuwd hebben, hebben zij nog steeds waarden en gedragingen, die niet van God zijn. Met als resultaat, dat ze moeite hebben om van God te ontvangen en vrijgemaakt te worden.

Dat brengt me naar een ander punt, waar ik het al eerder over gehad heb: de reden, dat de kerk niet de invloed heeft gehad, die het zou moeten hebben, is dat wij de nadruk hebben gelegd op de wedergeboorte van de mensen en niet op het maken van discipelen. Daardoor zijn er maar weinig mensen, die de ware dingen van God begrijpen, echt kennen. Er zijn maar weinig mensen, die doorgaan – blijven – in het Woord zodat ze werkelijk vrijgemaakt worden. Maar Jezus zei ons, dat we discipelen moesten maken, ”hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen” (Mat. 28:20). Iemand alles te onderwijzen wat Jezus heeft geboden, is net zo belangrijk als hen te vertellen over hun redding. Dat is een radicale verklaring, maar het is absoluut waar.

In deze brief heb ik nog maar de top van de ijsberg aangeraakt. Dit is enorm! God wil dat we volwassen worden. Hij wil dat we discipelen zijn. Ik ga hier verder op door in mijn splinternieuwe Engelstalig onderwijs: Discipleship: The Path to Freedom. Het is onderdeel van ons ‘Destiny Package’, waarin de complete studie ‘Discipelschap Evangelisatie’ van 48 lessen, Destiny Stories, Volume 1 and Volume 2 DVDs and the Grace Encounter DVD).
Je kunt dit Engelstalig pakket bestellen via onze Amerikaanse website: www.AWMI.net (of in Engeland: www.AWME.net)
De studie ‘Discipelschap Evangelisatie’ met 48 lessen is wel vertaald in het Nederlands. Deze studie kan je bestellen via de webshop van andrewwommack.nl of vraag het telefonisch aan via 035 533 88 75

Jamie en ik houden van je en ons verlangen is, dat je de waarheid zult leren kennen, want de waarheid de je kent zal je vrijmaken!

Je bent gezegend,

Andrew en Jamie

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.