+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Ontdek de kracht van discipelschap

Jezus’ opdracht in Mattheüs 28:19 is om discipelen te maken, niet alleen bekeerlingen. Het doel is om anderen te onderwijzen en te begeleiden in het geloof, zodat zij op hun beurt discipelen kunnen maken. Als iedereen slechts één persoon per jaar tot het geloof leidt en hen discipelt, kunnen we binnen 27 jaar de hele wereld bereiken. Om deze opdracht te vervullen, kun je de gratis cursus Discipelschap Evangelisatie (DE) ontdekken.

Wat is Discipelschap Evangelisatie?

De Discipelschap Evangelisatie (DE) studie is een cursus geschreven door Andrew Wommack en Don Krow.  

In deze studie komen de fundamentele waarheden van het evangelie aan bod, zodat je deze leert begrijpen en je eigen kunt maken. Je leert op basis van het Woord te onderbouwen waarom je gelooft wat je gelooft. Dit stelt jou vervolgens in staat om dit weer aan anderen uit te leggen.  

De gehele studie bestaat uit 3 niveau’s van 16 lessen. Het zijn korte maar krachtige lessen van ongeveer 20 minuten. Daarna ga je in gesprek met elkaar over de inhoud. Dit kan aan de hand van puur inhoudelijke vragen over de lesstof, maar het kan ook aan de hand van vragen die de deelnemers uitdagen om na te denken over wat ze gehoord hebben en wat dit dan voor hen persoonlijk betekent.

De kracht van deze cursus zit ook voor een groot deel juist in het samen in gesprek gaan over het onderwerp.  

Groep starten of deelnemen?

Deelnemen aan een groep

Zelf een groep starten

Niveaus Discipelschap cursus

Introductie

Discipelschap Evangelisatie (DE) is een cursus geschreven door Andrew Wommack en Don Krow die fundamentele waarheden van het evangelie behandelt. Het doel is om deelnemers te helpen begrijpen en verankeren waarom ze geloven wat ze geloven, zodat ze dit aan anderen kunnen uitleggen. De cursus bestaat uit 3 niveaus met elk 16 korte en krachtige lessen van ongeveer 20 minuten, gevolgd door gesprekken waarin deelnemers zowel de lesstof als persoonlijke betekenis bespreken. De kracht van DE ligt in het samen in gesprek gaan over het onderwerp.

Discipelschaps cursus Niveau 1

Niveau 1 is opgebouwd met het doel om de Bijbelse waarheden over Christus en Hij gekruisigd uit te leggen, zodat iemand inzicht krijgt in Gods grote liefde voor hem die aan het kruis werd geopenbaard. Het brengt iemand tot bekering, de nieuwe geboorte, de doop met de Heilige Geest en de waterdoop.  Deze onderwerpen worden onderwezen zonder iemand te veroordelen. De lessen en de vragen leiden je naar de Bijbel voor de antwoorden. Deze studie is ontworpen om mensen te helpen de Bijbel zelf te begrijpen.  

 Overzicht van alle onderwerpen  in niveau 1

 • Eeuwig leven  
 • Behoud uit Genade  
 • Gerechtigheid uit genade  
 • Relatie met God  
 • De aard van God   
 • Bekering  
 • De waterdoop  
 • Toewijding   
 • Wat gebeurt er als een Christen zondigt   
 • God is niet schuldig  
 • Identiteit in Christus deel 1   
 • Identiteit in Christus deel 2  
 • De integriteit van Gods Woord  
 • De kracht van een Geest vervuld leven  
 • Hoe ontvang je de doop in de Heilige Geest 
 • Spreken in tongen 
Discipelschaps cursus Niveau 2

Niveau 2 bevat fundamentele waarheden van het Woord, zoals de vernieuwing van je denken, hoe te mediteren op Gods Woord, het belang van de plaatselijke kerk, het gezag van de gelovige, Gods plan voor het huwelijk, Gods soort liefde, en nog veel meer.  

 

Overzicht van alle onderwerpen  

 • Zelfgerichtheid    
 • Hoe mediteer je op het woord van god  
 • Vernieuwing van je denken   
 • Het belang van de kerk van christus   
 • Bevrijding    
 • Het gezag van de gelovige    
 • Genezing is deel van de verzoening   
 • Hindernissen voor genezing 
 • Anderen vergeven    
 • Het huwelijk deel 1  
 • Het huwelijk deel 2  
 • Gods soort liefde deel 1  
 • Gods soort liefde deel 2 
 • Financiën deel 1  
 • Financiën deel 2  
 • Wat je moet doen als je gebeden niet beantwoord lijken te worden 
Discipelschapscursus Niveau 3

Niveau 3 is ontworpen om iemand te ondersteunen bij het leren discipelen van anderen. Het bevat een trainingsprogramma dat iemand zal helpen te ontdekken hoe je anderen mensen kan discipelen. Het kan worden gebruikt voor een training in de plaatselijke kerk en om te ontdekken hoe je verlorenen kan bereiken en discipelen. Dit niveau is ontworpen om de gelovige de stap te laten maken naar een ‘discipel’ die op zijn beurt weer anderen bereikt.   

Overzicht van alle onderwerpen

 • De goddelijke stroom   
 • Het gebruik van gaven in de bediening
 • Wonderen verheerlijken god   
 • De kracht van goddelijke relaties   
 • Vervolging    
 • De koning en zijn koninkrijk    
 • Het doel van reddend geloof 
 • Het juiste gebruik van Gods wet    
 • Niet onder de wet, maar onder de genade    
 • Geen bewustzijn van zonde meer  
 • Ik ben geliefd, ik ben mooi    
 • De vrucht van redding deel 1
 • De vrucht van redding deel 2  
 • Een oproep tot discipelschap   
 • Hoe gebruik je jouw getuigenis    
 • Het gebruik van ieders gaven voor discipelen maken

Ontvang de gratis cursusmap

Vul hieronder je naam en e-mailadres en ontvang gratis de cursusmap.

Aanmelden bij een studiegroep?

Meld je aan bij een van de onderstaande studiegroepen door contact op te nemen met het bijbehorende e-mailadres.

Locatie volgt binnenkort

Info volgt binnenkort

Locatie volgt binnenkort

Info volgt binnenkort

Locatie volgt binnenkort

Info volgt binnenkort

Reviews van deelnemers

“De DE cursus geeft mij handvaten om uit te stappen in geloof, het voelt voor mij als een warm bad zo’n saamhorigheid! Ik hoop dat snel de groep met het volgende niveau start, dan kan ik weer “los”. Ik zie er nu al naar uit!”

Francis

“We vonden het heel fijn om de cursus te volgen, en zien ook de verdieping die dat geeft in je geestelijk denken, hoe God het heeft bedoeld vanaf het begin. Ook de gastsprekers gaven liefdevolle en duidelijke invulling. We hopen dan ook met de volgende cursus samen op te trekken.”

Greetje en Willem

Zelf een studiegroep starten?

Je kunt zelf deze cursus te verzorgen/hosten. Je hoeft niet zelf eerst de cursus volledig te volgen om deze te kunnen hosten. Het lesmateriaal is aanwezig. Dus iedereen kan deze studie organiseren in iedere gewenste locatie met iedere groepssamenstelling. Als je de cursus wil hosten ben je zelf verantwoordelijk voor de cursus en de groep.  

Andrew Wommack Ministries kan je helpen met informatie en ondersteuning:

 • Het studiemateriaal is gratis te downloaden en op papier te bestellen.
 • We hebben een document opgesteld die jou als host op weg helpt om een cursus te organiseren.
 • We hebben een pool van sprekers die je kunt uitnodigen om lessen verzorgen.
 • We kunnen een nieuwe cursusgroep op onze website plaatsen en verder kunnen we de cursus via onze nieuwsbrief en socials bekend maken. 

We hebben de nodige praktische informatie op een rij gezet die jou op weg helpen om dit te organiseren. Als je deze wilt ontvangen, vul dan het contactformulier in en we nemen contact met je op.

Schrijf je in als groepsleider

Vul hieronder je gegevens in en we nemen contact op met je.