+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Met jouw hulp kunnen we nog meer!

Breng het evangelie verder en dieper.

Elke dag verbindt Andrew Wommack Ministries mensen over de hele wereld met God door middel van het Evangelie. Gekwetste mensen worden van binnenuit getransformeerd terwijl ze leren wat het betekent om lief te hebben en geliefd te zijn – op Gods manier.

Als je aan Andrew Wommack Ministries geeft:

  • Deel je het Evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde en genade via tv, internet, boeken, cd’s en dvd’s.
  • Geef je gratis boeken, studiegidsen en leringen aan gevangenen en degenen die het het meest nodig hebben.
  • Voed je discipelen op via het Charis Bible College om kerken en missies over de hele wereld op te zetten; om hun gemeenschappen te beïnvloeden; en om hen te helpen hun roeping te vinden en te vervullen.
  • Discipel je pastors en leiders op elk continent door middel van ons Discipleship Evangelisatie  programma, zaaien in hun gemeenschappen en voeden hen zowel fysiek als geestelijk.
  • Sluit je aan bij Andrew en elke predikant die hij opvoedt om te prediken, te onderwijzen en te dienen. Jouw financiële steun maakt dit mogelijk!

Waarom maandelijks partner worden

Maandelijkse partners zijn een essentieel onderdeel van de ministrie.

Partnerschap is het doelbewust zaaien en bewateren van  zaad om een  vruchtbare  oogst te  garanderen . Het is  de  gestage stroom van  inkomsten van maandelijkse partners die  ons in staat stelt om projecten over de hele wereld te plannen  en  voor  te  bereiden.

Jouw maandelijkse  gift verandert levens en gemeenschappen over de  hele  wereld  – van het boren van waterputten  voor de armen  in  de  afgelegen  Afrikaanse regio’s karamoja-  tot het exploiteren  van een internationale  gebedslijn   met meer dan 100  telefonische voorgangers, tot het dagelijks uitzenden van de Evangelie waarheid op meer dan 450 tv-stations   wereldwijd. Niets van dit alles zou mogelijk zijn zonder onze maandelijkse  partners!

Periodieke gift

Laat je (een gedeelte van je) giften vastleggen in een schenkingsovereenkomst ‘periodieke gift in geld’ met Andrew Wommack Ministries, dan zijn die giften in zijn geheel, zonder drempels, aftrekbaar. Zo’n overeenkomst sluit je voor minimaal vijf jaar. Ideaal voor als je je tienden brengt en daarnaast nog giften geeft aan Andrew Wommack Ministries of andere goede doelen.

Let op! Giften die je hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift. Meer info over periodieke gift .

download hier het formulier  periodieke gift en stuur hem naar Andrew Wommack Ministries

Ingewikkeld? Deze manier van slim geven blijkt in de praktijk heel eenvoudig te zijn en kunnen je veel extra voordeel opleveren. Kom je er niet uit of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Andrew Wommack Ministries. We helpen je graag zo veel mogelijk voordeel te krijgen uit de giften die je geeft.

ANBI

Andrew Wommack Ministries Nederland is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Een ANBI is een door de Nederlandse belastingdienst aangemerkte organisatie, waaraan Nederlandse belastingplichtigen giften kunnen doen, die zij van hun belastingverplichting kunnen aftrekken.
Zie: ANBI verantwoording en jaarcijfers van Andrew Wommack Ministries Nederland.

Je kunt jouw gift overmaken via:
IBAN: NL83 RABO011 4176 485
t.n.v Andrew Wommack Nederland
o.v.v. Gift (of noem een specifiek project)