Geloofsverklaring

De Bijbel

Wij geloven dat de gehele Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, woordelijk geïnspireerd is door God en ons beslissende gezag is in alle zaken die betrekking hebben op onderwijs, weerlegging, verbetering en opvoeding in de rechtvaardigheid (2 Timotheüs 3:16, 17).

God

Wij geloven in de enige ware God; Eén in wezen, natuur en eigenschappen, maar bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest (1 Johannes 5:7).

Jezus Christus

Wij geloven in de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn vergoten bloed op Golgotha ter vergeving van onze zonden, in Zijn lichamelijke opwekking om onze rechtvaardiging (Romeinen 4:25), in Zijn hemelvaart en tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God (Hebreeën 10:12). Wij geloven dat Hij de enige weg is tot de Vader waardoor we rechtvaardiging, herstel, heiliging en verheerlijking kunnen ontvangen. In feite is Hij onze redding (1 Korinthe 1:30, 31).

De Heilige Geest

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest (Johannes 1:33, Handelingen 1:8; 2:4; 9:17; 10:44-46; 11:15, 16 en 19:6), waardoor gelovigen met kracht bekleed worden (Lukas 24:49, Handelingen 1:8) en kunnen functioneren in de gaven van de Geest, onder andere het spreken in tongen. Wij geloven dat bij de wedergeboorte de Heilige Geest als bron van leven IN de mens komt (Johannes 4:14, Johannes 14:17); bij de doop in de Geest gaat die bron stromen (Johannes 7:37 en 39) om leven tot anderen te brengen.

Verlossing

Wij geloven dat eenieder die in geloof de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus aanneemt als Verlosser en Heer van zijn/haar leven, vergeving van zonden ontvangt en het eeuwige leven (Johannes 3:16). Door deze geloofskeuze wordt iemand geestelijk opnieuw geboren (Johannes 3:3) en is geestelijk een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17): één geest met de Heer (1 Korinthe 6:17).

Welzijn

Wij geloven dat het verlossende werk van Jezus Christus heeft voorzien in genezing voor het menselijk lichaam (Mattheüs 8:16, 17), Jesaja 53:4, 1 Petrus 2:24), bevrijding (Lukas 4:19), welzijn, voorspoed, redding en behoud. In Romeinen 1:16 staat dat het Evangelie van Jezus Christus de kracht is tot al deze dingen.

De opstanding

Wij geloven dat Jezus Christus de gelovigen is voorgegaan in de opstanding uit de dood en dat wij Hem daarin zullen volgen (1 Korinthe 15:20-24) om in een verheerlijkt lichaam voor eeuwig te leven met Hem (1 Thessalonicenzen 4:16-18).

De tweede komst

Wij geloven in een letterlijke, fysieke tweede komst van de Heer Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 1:10; 4:16, 17).

De gemeente

Wij geloven dat de universele gemeente bestaat uit alle ware gelovigen die verlossing door Christus hebben ontvangen (Efeze 1:22-23). Wij geloven ook in een plaatselijke gemeente en moedigen gemeenschap met elkaar aan (Hebreeën 10:25).

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.