+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Gospeltruth met Andrew Wommack

Beperk God niet

Veel van de Israëlieten konden het beloofde land niet binnengaan omdat zij zichzelf te klein zagen. Ze zagen zichzelf als sprinkhanen in vergelijking met reuzen (Numeri 13:33). Hiermee beperkten ze God en de geweldige dingen die God van plan was met hen. Zoals Psalm 78:41 ook zegt: ‘Want telkens weer stelden zij God op de proef en beperkten de Heilige van Israël’

Als je Gods wil voor jouw leven wil gaan ervaren moet je jezelf gaan zien zoals Hij jou ziet. Hij ziet jou als Zijn kind en Hij heeft bijzondere plannen voor jouw leven. In deze serie zul je ontdekken hoe Andrew daar mee om ging. Zijn verhaal zal je inspireren en uitdagen als hij onthult hoe hij God beperkte door de manier waarop hij zichzelf zag. Vaak beperken we God door ons kleine denken. God is goed en Hij is zoveel groter! Door je verbeeldingskracht te leren gebruiken zal je groter leren denken en Gods unieke plan met jouw leven in vervulling laten gaan.