+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Gratis onderwijs van Andrew Wommack

Op deze pagina bieden we je gratis onderwijs van Andrew Wommack aan. Je vindt hier pdf-bestanden en soms ook links naar de (Engelstalige) mp3-bestanden, veel meer onderwijs is hier te vinden. Verdiep je in dit onderwijs en ontdek de waardevolle boodschap uit Gods Woord.

artikelen per onderwerp:

Afslag naar echt gebed

Iedere christen weet dat hij zou moeten bidden, maar slechts heel weinig christenen ervaren dat ze een succesvol gebedsleven hebben. In deze serie weerlegt Andrew Wommack diverse moderne religieuze tradities over gebed en biedt een fundament waarop een bevredigend en effectief gebedsleven kan  worden opgebouwd.
Luister ook eens naar Andrews audio-onderwijs hierover: A Better way to Pray

1 Huichelaars zijn dol op bidden
2 Jezus de enige middelaar
3 Het ware doel van gebed
4 Spreek tot jouw berg
5 Gebed is een proces

De autoriteit van de gelovige

Of je het nu prettig vindt of niet, ieder van ons is verwikkeld in een geestelijke strijd. God is vóór ons en de duivel is tegen ons. In deze oorlog is het onmogelijk om aan de dienstplicht te ontkomen. Onwetendheid over deze strijd is alleen maar in het voordeel van de tegenstander. De duivel houdt ervan in het geniep te werken, zijn enige wapen is bedrog. In dit onderwijs zet Andrew deze strijd uiteen en laat zien hoe we de vijand kunnen weerstaan.

1 We zitten in een geestelijke veldslag
2 Wie maakte satan
3 Met autoriteit komt verantwoordelijkheid 1
4 Met autoriteit komt verantwoordelijkheid 2
5 Wetshandhaving
6 De strijd is in je denken

Andrews audio-onderwijs over dit onderwerp kun je hier beluisteren.

De Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest is een absolute voorwaarde om het overvloedige leven te kunnen leiden dat Jezus voor Zijn volgelingen bereid heeft. Jezus heeft zelf gezegd dat wij kracht zouden ontvangen nádat de Heilige Geest op ons is gekomen (Handelingen 1:8) Audio- onderwijs van Andrew Wommack: The present Day Ministry of the Holy Spirit

1. Doop in de Heilige Geest
2. 
Spreken in tongen

De effecten van lofprijs

Vertaling van onderwijs met de oorspronkelijke titel: Effects of Praise. Een driedelige onderwijsserie, als MP3 HIER te beluisteren. Lofprijs heeft een bijzondere uitwerking. Andrew Wommack legt in drie diepgaande studies uit wat de uitwerking is.

1 Op de gelovige
2 Op de duivel
3 Op de Heer

De Schrift te binnen brengen

Eén van de taken van de Heilige Geest is om ons de Schrift, of wat Jezus heeft gezegd, te binnen te brengen. Leer hoe je begint God hiervoor te geloven en hoe je deze functie van de Heilige Geest vollediger kunt gebruiken.

De Schrift te binnen brengen

De ware aard van God

Vaak belemmeren menselijke gezichtspunten binnen het christendom het zicht op de ware aard van God, de God die niets anders wil dan een intieme relatie en een persoonlijke vriendschap aangaan met zijn kinderen. Als jij je afvraagt wie God is en of Hij wel om jou geeft, dan wil Andrew Wommack jou de ware aard van God laten zien. Als audio-bestanden in het Engels te beluisteren: The True Nature of God

1 Zijn ware aard
2 De wet gegeven
3 Genade gegeven
4 Het evangelie gegeven
5 Rechtvaardigheid gegeven

Financieel rentmeesterschap

Voorspoed begint bij het begrijpen van onze rol; wij zijn Gods rentmeesters. Onze levens, talenten, mogelijkheden en het wonen in een land met ongekende mogelijkheden zijn allemaal door God gegeven gaven. In dit onderwijs zul je een heel nieuwe waardering krijgen voor de waarheid ‘want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij.’ (Handelingen 17:28)

1 Rentmeester
2 Voorspoed
3 Oneerlijk
4 Voorspoed is niet voor jezelf
5 Tienden
6 Partnerschap

Geloofsbouwers

Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen (Hebreeën 11:6). Geloof is onze overwinning die de wereld overwint (1 Johannes 5:4). Geloof is essentieel  voor alles wat we doen in het christenleven. Maar toch hebben veel christenen moeite met geloof. Het blijkt voor velen te moeilijk om hun geloofswandel vol te houden. Is het echt zo moeilijk? Niet als je enkele basisprincipes begrijpt.

1 De realiteit van geloof
2 Wandelen in geloof
3 Hoe overwin je twijfel
4 Het einde van je zelf

Het Evangelie, de kracht van God

Het boek Romeinen is Paulus’ grootste meesterwerk over de leer van genade. Nergens anders in de Schrift wordt het geheim van Gods genade diepgaander of eenvoudiger uitgelegd. Deze serie helpt je de bevrijdende waarheden van het boek Romeinen te ontdekken, die de wereld letterlijk veranderd hebben.

1 De kracht van het evangelie
2 Waarom heilig leven
3 De geest tegenover het vlees
4 Twee soorten gerechtigheid

Het Woord is vlees geworden

Door middel van Zijn gesproken Woord heeft God de aarde geschapen en alles wat er in en onder is. Door het Woord heeft Hij de hemel op haar plaats gesteld en de mens geschapen. En het allerbelangrijkste is, dat het Woord vlees geworden is en Jezus (God in het vlees) geboren is. Zijn Woord is het machtigste en krachtigste ding op aarde en in de hemel en God zal zijn Woord nooit breken! Het is de absolute en onfeilbare waarheid. In deze vijfdelige serie behandelt Andrew Wommack de uitwerking die het Woord in onze levens heeft.

1 Welk deel is Gods verantwoordelijkheid
2 Welk deel is jouw verantwoordelijkheid
3 Denk het Woord van God
4 Geloof in wat je zegt
5 Weersta de duivel

Onze sabbatsrust

Veel christenen zijn constant bezig om in Gods aanwezigheid te komen en iets van God gedaan te krijgen. Realiseren we ons wel, dat Christus door Zijn werk al in ALLES voorzien heeft? Uit geloof mag je ontvangen waar Hij al in voorzien heeft. Dat maakt je leven een stuk makkelijker!

Onze sabbatsrust

Romeinen Bijbelcommentaar

De brief aan de Romeinen van de apostel Paulus is de langste en duidelijkste uiteenzetting op het evangelie. Deze brief bevat de leerstellige basis voor het Christelijk geloof. Verdiep je inzicht in het Woord van God door het commentaar van Andrew op dit fundamentele onderwijs van Paulus.

Romeinen 1
Romeinen 2
Romeinen 3
Romeinen 4
Romeinen 5
Romeinen 6
Romeinen 7
Romeinen 8
Romeinen 9
Romeinen 10
Romeinen 11

Samenkomsten

Spreek je in tongentaal? Dit is heel belangrijk in je gebed en je leven met God. Het is een krachtig middel om jezelf op te bouwen en openbaringskennis van God te ontvangen. Lees erover in dit stuk onderwijs van Andrew Wommack.

Samenkomsten

Slacht de heilige koeien!

Een heilige koe wordt gespaard voor de slager, zelfs al gaan de mensen dood van de honger. Religie heeft haar eigen ‘heilige koeien’, verkeerde overtuigingen die in leven worden gehouden, wat het ook mag kosten. In deze serie brengt Andrew Wommack ze allemaal naar het slachthuis.

1 God is goed
2 Gespleten persoonlijkheid
3 Wie is verantwoordelijk
4 Gods visie op zonde
5 Jij hebt de macht

Sleutels om vol van God te blijven

Veel christenen hebben geweldige momenten met God die hen totaal vervuld met leven en ze zijn vervuld met Hem. Maar al te vaak verstikken de zorgen en bezigheden van deze wereld Zijn aanwezigheid in onze levens weer. In deze serie geeft Andrew belangrijke waarheden die ons kunnen helpen vol te blijven van God.

1 Verheerlijk God
2 Wees dankbaar
3 Kracht van verbeelding
4 Een goed hart

Volledige vergeving
Beperk God niet

De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden aan zijn eigen Woord? Als dat zo is, dan zijn de enige beperkingen in jouw leven waarschijnlijk door jou zelf aangebracht!  Een vijfdelige serie door Andrew Wommack. Oorspronkelijk audio-bestand: Don’t limit God

1 Jij bent aan zet
2 Wat je niet weet beperkt God
3. Waar ben je bang voor
4 Met je hart zien
5 Je doet wat jij je hebt voorgesteld

Christelijke filosofie

In deze serie onderwijst Andrew Wommack over het fundament van het christelijk denken, wat een ander licht werpt op veel algemeen verspreide filosofieën. Dit wil je niet missen!
De manier waarop we denken

Er is ook een 9-delige serie met audio-onderwijs, met o.a. ‘Jesus is our Saviour and Lord’, ‘Creation vs. evolution’, Homosexuality’ en ‘Abortion’: Christian Philosophy

De positieve Bediening van de Heilige Geest

De bediening van de Heilige Geest is juist het tegenovergestelde van wat veel christenen denken. De Heilige Geest is de grote Trooster. Maar Zijn positieve bediening gaat nog verder. Als jij kracht in je leven wilt hebben, luister dan naar dit onderwijs in 5 delen: The positive Ministry of the Holy Spirit

Je kunt er meer over lezen in de volgende artikelen:

1 Overtuig je hart
2 De Trooster
3 De zonde van ongeloof
4 Rechtvaardigheid en oordeel

De soevereiniteit van God

Als iemand gelooft dat God soeverein is in die zin, dat Hij alles in zijn leven toestaat, geeft zo iemand zichzelf over aan de werken van de duivel, omdat hij hem niet weerstaat. Leer hier wat de soevereiniteit van God is, en welke rol wij zelf hebben in het volvoeren van Gods wil hier op aarde.

Soevereiniteit van God

Eeuwig leven

Vergeving van onze zonden is niet het kernpunt van redding. Intimiteit met de Vader wel. Vergeving van zonden is een essentiële stap om tot een relatie met God te komen. Eeuwig leven is een intieme, persoonlijke relatie met God de Vader hebben, en met Jezus de Zoon. Lees dit onderwijs en word je bewust van het eeuwige leven waar je nu al van kunt genieten!

Eeuwig leven

Galaten Bijbelcommentaar

Deze serie is een vers-voor-vers-studie van de brief aan de Galaten. Paulus spaarde de roede niet in zijn brief aan de christenen in Galatië toen hij het wetticisme weerlegde dat hen beroofde van het zuivere geloof. Paulus gebruikt een rechtstreeks confronterende aanpak. Deze studie van het boek Galaten is zowel shockerend als bevrijdend, en bewaart ook ons bij het geloof in Christus’ werk alleen, zonder dat we terugvallen in wetticisme.

Galaten 1
Galaten 2
Galaten 3
Galaten 4
Galaten 5
Galaten 6

Geven

Hoe verhoudt zich genade tot geven? Degenen die hebben begrepen dat God Zijn relatie met ons niet baseert op onze prestaties struikelen hier nog al eens over. Luister naar dit onderwijs van Andrew dat jouw zienswijze op Bijbelse basis zal veranderen. Dit is een goede aanvulling van de serie: ‘Het evangelie: De kracht van God.’

1 De genade van het geven
2 Genade en geloof in het geven

Gods soort liefde

Het meeste onderwijs over de liefde van God gaat helemaal over hoe wij anderen moeten liefhebben. Maar allereerst mogen we beseffen hoezeer God ons liefheeft. Wat wij niet hebben ontvangen kunnen wij ook niet geven. Voordat wij werkelijk anderen kunnen liefhebben, hebben wij een openbaring van Gods liefde voor onszelf nodig. Deze serie zal je helpen een diepere openbaring te ontvangen van Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou.

1 Geestelijke dyslexie
2 Gods soort liefde

3 De sleutel tot het vol zijn van God

God kennen

Iedere wedergeboren christen kent God als Redder, maar er is meer om God te kennen dan vergeving van zonden. Nadat hij decennia lang met de Heer had gewandeld, zei de apostel Paulus dat hij ernaar verlangde om Hem meer te kennen. Wat begreep hij over het kennen van God?

1 Het belang
2 Het leven van God
3 Door geloof
4 Door het Woord
5 Wat het Woord bekend maakt over God

Het boek Job

Op grond van het boek Job meent men dat een passieve, aanvaardende houding tegenover ziekte een Bijbelse houding is. Niet alleen laat men na actief tegen ziekte te strijden, men veroordeelt bovendien diegenen die in geloof proberen te staan om ziekte en leed in hun eigen leven en in dat van anderen te weerstaan. Een correct begrijpen van het boek Job is daarom essentieel in de hele discussie of ziekte van God is of van de duivel of een samenwerking tussen beiden.

Het boek Job

Het is Gods wil dat je gezond bent

Gezondheid is iets wat iedereen wil. Miljoenen dollars worden elk jaar uitgegeven aan pogingen gezondheid te ontvangen of te herstellen. Het is een basisbehoefte van de mensheid. Iedereen die van ziekte houdt of geniet is geestelijk niet in orde. Maar toch probeert religie ons wijs te maken dat het Gods wil is als wij ziek zijn. Ze probeert ons zelfs wijs te maken dat ziekte een zegening is. Dat is gewoon niet waar. God wil dat je gezond bent.

1 Genezing in de verzoening
2 Doorn in het vlees
3 Waarom geneest niet iedereen
4 De wetten van geloof

Hoe bereid je je hart voor

Echte gelovigen zijn niet van plan de Heer te verlaten – maar het lukt hen vaak niet om hun hart voor te bereiden voor als verleiding hen plotseling overvalt. Wees voorbereid op de stormen van het leven door te leren hoe David zijn hart voorbereidde op tegenslagen.

Hoe bereid je je hart voor

Moeiteloze verandering

Is het moeilijk om je hart te veranderen? Stuit je telkens weer op je oude zwakke punten en zonden? In deze serie maakt Andrew ons deelgenoot van de geheimen die Jezus onderwees, waardoor je kunt ervaren hoe de kracht van Gods Woord jou moeiteloos verandert!

1 Veranderd door het Woord
2 Overwin je twijfel
3 Het Woord is het zaad 1
4 Het Woord is het zaad 2

Oorzaken waarom mensen niet genezen

Het is voor veel christenen moeilijk te begrijpen waarom sommige mensen wel genezen door Gods kracht en anderen niet. In dit artikel legt Andrew uit wat de oorzaken kunnen zijn. Dit kan je helpen om je eigen genezing te bewerken!

Oorzaken waarom mensen niet genezen

Op God vertrouwen

Waarin, of op wie vertrouw jij? De meeste gelovigen zullen zeggen dat hun vertrouwen in God is. Maar zodra ze in moeilijke financiële tijden komen, vervult vrees hun hart en storten ze als een kaartenhuis in elkaar. Dat zou niet zo moeten zijn. Deze tweedelige serie kan je helpen om die vrees te overwinnen en je vertrouwen op de juiste plek te houden.

1 De hemel stort niet omlaag
2 Zaaien in hongertijd

Samenvattingen div. studies

Een aantal korte studies, samenvattingen van mp3-onderwijs in vragen en antwoorden, handig om als studiemateriaal in Bijbelkringen te gebruiken!

Complete vergeving
De 4 sleutels om vol te blijven van God
Eeuwig leven
God wil dat je gezond bent
Het dienen van God
Het ware karakter van God
Zegeningen en wonderen

Survivalkit

Johannes 14, 15 en 16 bevat in gecomprimeerde vorm álles wat je maar moet weten als je in een crisissituatie terecht komt, waarin je geloof op de proef gesteld wordt. En als dit op dit moment niet op jou van toepassing is, wacht maar af – dat zal onvermijdelijk komen. Daarom moet ieder van ons deze dingen weten. Wij moeten geschoold zijn in deze voorzorgsmaatregelen, vóórdat de crisis losbarst.

Survivalkit

Waar is God blij mee?
Zegeningen en wonderen

God heeft twee verschillende manieren om in jouw behoeften te voorzien. De ene is door een wonder, de andere is door een zegening. We hebben een behoefte en vragen God om erin te voorzien, maar we denken er niet eens over na hoe Hij in deze nood gaat voorzien. Het is belangrijk dat je gaat zien dat een wonder en een zegening verschillend werken.

1 Kracht
2 Blijvende werking
3 Blokkades
4 Welke zegeningen

Stromen in de gaven van de Geest

De gaven van de Heilige Geest behoren tot de belangrijkste zegeningen van het christenleven. Ze stellen ons in staat anderen te bereiken met bovennatuurlijke kracht.

 1. Het belang van de gaven
 2. De Heer staat altijd aan
 3. De goddelijke stroom
Het geheim van gelukkig zijn

Geluk is een doel dat veel mensen graag willen bereiken. Waarom zijn sommige mensen gelukkig en lijken anderen zich ellendig te voelen? In deze krachtige serie leer je de geheimen van gelukkig zijn. Andrew vertelt dat het Gods wil voor ons is om gelukkig te zijn. We krijgen de opdracht om ons altijd in de Heer te verheugen. Leer hoe je gelukkig kunt zijn ondanks je omstandigheden. Paulus’ vreugde was onafhankelijk van zijn omstandigheden. Ontdek zijn geheim. De Heer is altijd bij je; zodra je deze waarheid erkent, zal je vreugde overvloedig zijn.

 1. Het is niet verkeerd om blij te zijn
 2. Is Jezus genoeg voor je?
 3. Leer tevreden te zijn
 4. Het geheim van Paulus
 5. Wat doen we met ambitie?
 6. Herken je Jezus?
Omgaan met verdriet

Verdriet is iets waar ieder van ons vroeg of laat mee te maken krijgt. Je kunt het niet vermijden, maar je kunt er wel op een positieve manier mee omgaan. Sommige van de meest invloedrijke mensen in de geschiedenis werden beter en barmhartiger door de manier waarop ze met verdriet omgingen; anderen kwamen in een neerwaartse spiraal terecht. Deze serie zal je helpen om als winnaar uit je verdriet te komen.

 1. Jouw situatie is niet uniek
 2. Het gebeurde
 3. God is niet de oorzaak van jouw verdriet
 4. De bron van alle verdriet

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
 • Bic NR: ABNANL2A
 • KVK nr. 34384289
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
 • Bic NR: RABONL2U
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

Stap 1 van 2