Maandenlang heeft de Heer tot me gesproken vanuit 2 Koningen 4:1-7 en ik heb het gevoel dat Hij wil dat ik deze waarheden met jullie deel.

Dit is het verhaal van de weduwe die naar Elisa kwam voor hulp. Haar man was een student van Elisha geweest, maar door zijn dood kwam zij met rekeningen te zitten die zij niet kon betalen. De schuldeisers zouden haar twee zonen als slaven komen weghalen om haar schuld te betalen en zij vroeg om een wonder.

In plaats van in haar financiën te voorzien door haar geld te geven, was Elisa door de Heer geïnspireerd om haar te vragen wat zij in huis had. Ze zei dat ze alleen maar een klein beetje olie had. Dus liet Elisa haar zoveel mogelijk vaten lenen als ze maar kon en daarna het kleine beetje olie uitgieten in de vaten.

Deze vrouw moet wel geloof gehad hebben, want anders zou ze de instructies van Elisa naast zich neergelegd hebben. Het was duidelijk dat het beetje olie nog niet eens één potje kon vullen, laat staan alle andere die hij haar liet lenen. De betekenis was duidelijk: God vermenigvuldigde de olie, toen zij een stap in geloof nam en het beetje dat zij had uit begon te gieten in de andere vaten. Niet alleen had zij genoeg olie om te verkopen en haar schulden af te betalen, maar ook nog genoeg voor haar en haar zoons om een lange tijd mee door te kunnen.

Prijs de Heer! Dat is geweldig! De Heer sprak tot mij, dat net zoals bij die weduwe, ik alles al heb om zijn instructies te kunnen uitvoeren. Ik hoef alleen maar wat stappen in geloof te zetten en te gebruiken wat ik al heb.

Dit leidde ertoe dat ik mijn leiders bij elkaar bracht en hun vroeg wat wij hadden dat de Heer zou kunnen vermenigvuldigen. Een week lang dachten en baden zij hierover. Toen we daarna weer bij elkaar kwamen, hadden we samen met de Heilige Geest een tijd van herontdekking van alles wat de Heer ons had gegeven. Ik geloof dat de Heer een richting bepaalde die een enorm verschil in onze bediening gaat maken. Met een aantal dingen zijn we al aan de slag gegaan.

Maar de reden waarom ik jullie dit schrijf is omdat de Heer mij zei, dat deze zelfde dingen ook voor jou zullen werken.

We zijn geneigd te kijken naar wat we niet hebben in plaats van wat we wél hebben. De discipelen van Jezus keken naar de menigte in plaats van naar het eten van de jongen. Zij dachten dat de twee broden en vijf vissen niet genoeg waren. Maar toen ze het kleine beetje dat zij hadden aan Jezus gaven, zegende Hij het. Wat zij als te klein beschouwden, voedde nu de hele schare (Marcus 6:35-44).

Bedenk dit: Zelfs als Elisa de noden van de weduwe had kunnen lenigen, zou dat verkeerd geweest zijn om te doen. Elisa kon haar bron niet zijn. Zij had een permanente oplossing nodig die alleen geloof in God haar kon geven, niet een tijdelijke oplossing die tot stand kwam door een ander om hulp te vragen.

Dit zelfde probleem bestaat nu nog. Mensen hebben hun hoop gevestigd op de regering of banken of loterij of vrienden voor tijdelijke oplossingen in plaats van op God voor een permanente oplossing voor hun financiële noden. Maar net zoals het voor deze weduwe was, heeft de Heer ieder van ons iets gegeven dat zich kan vermenigvuldigen, als wij het in geloof aan de Heer geven.

Wat heb jij dat de Heer kan vermenigvuldigen?
Wij hebben allemaal talenten, tijd, liefde, creatieve ideeën en nog veel meer dat wij in anderen kunnen storten. Als je een vriend nodig hebt, kun je beginnen met een vriend voor een ander te zijn door een belletje te geven of een kaartje met een bemoediging te sturen. Als je genezing nodig hebt, wees genezing voor een ander: bid voor anderen die dezelfde nood hebben als jij. En terwijl jij genezing geeft, zal het bij jouzelf vermenigvuldigd worden (Lucas 6:38).

Als je financiën nodig hebt, moet je financiën zaaien. Velen van jullie denken wellicht dat je, net als die weduwe, geen geld hebt. Maar dat heb je wel. Wij hebben allemaal geld. Je kunt niet overleven als je geen geld hebt. Het is alleen dat we denken, dat wat we hebben, niet genoeg is om te geven. Je denkt: Wat voor verschil maakt die kleine gave van mij nou uit? Dit is vaak de reactie van mensen naar mij toe, als ik spreek over de miljoenen dollars die er nodig zijn om onze nieuwe Charis Bible College Campus in Colorado te bouwen. Maar net zoals bij deze weduwe: een beetje is veel als het met geloof gemengd wordt.

Ik geloof dat de Heer door mij tot jou spreekt om een stap in geloof te zetten en iets te geven. Deze weduwe had makkelijk de instructies van Elisa terzijde kunnen schuiven en kunnen denken: Wat maakt het uit? Als ze dat had gedaan, had ze de wonderbaarlijke voorziening van God gemist. Ik wil niet dat jij God’s zegen mist door hier geen gehoor aan te geven.

Waar kun jij God voor geloven? Zelfs al is het maar klein waar jij God voor kunt geloven, moedig ik je aan er iets mee te doen. Door te geven vermenigvuldigt het zich na een tijdje en vergroot je oogst.

Dus, zoals Elisa ook deed, zeg ik je in de naam van de Heer, dat je iets moet gaan investeren van wat de Heer je gegeven heeft. Als het geld is dat je wilt investeren bedenk dan dat ook een klein bedrag vermenigvuldigt! en, als je op regelmatige basis geeft is het alsof je zaad plant in voren. Het brengt veel meer op dan dat je zaad her en der uitstrooit, en daar terecht  kan komen waar het geen wasdom geeft. Begin vandaag nog met het planten van zaad!

Als je aan mijn motieven twijfelt en denkt dat ik het zeg om er zelf beter van te worden, geef het aan iemand anders. Geef het aan je kerk of aan een goed doel. Maar begin vandaag nog met te geven.

Ik zit bijna vijftig jaar in de bediening en ik weet dat de meerderheid van mensen niet regelmatig geeft. Iedere maand sturen wij brieven digitaal en over de post naar meer dan 284.000 adressen, waarvan er maar 32.400 partner zijn. Dat is minder dan 12 procent. Dat betekent dat 88 procent van diegenen die de brief ontvangen, geen partner van ons zijn. Ik ben me bewust dat je ergens anders partner kunt zijn, en dat is prima. Maar vele statistieken die ik gezien heb, wijzen uit, dat 80 procent van de Christenen niet regelmatig en maandelijks geven. Daarom weet ik dat het merendeel van jullie waarschijnlijk ook niet ergens anders partner is.

Daarom schrijf ik jullie. Ik geloof dat de Heer dit op mijn hart heeft gelegd om jou te helpen de overvloed te ontvangen, die Hij voor je heeft. Maar net als deze weduwe, moet je iets gaan doen. Je moet handelen naar het woord van de profeet. Ik geef je het woord van de Heer, dat Hij zal vermenigvuldigen dàt wat je geeft en het dan aan jou teruggeeft. Maar je zal moeten geven.

Deze wonderbaarlijke stroom van olie werd alleen beperkt door het geloof van de vrouw. Toen ze geen vaten meer had om de olie in te gieten, hield de stroom op. Ik moedig je aan om God niet te beperken. Geloof groots!! Geef en maak je dan klaar om meer te ontvangen.

Je bent gezegend!

Andrew en Jamie