Dat geldt ook voor ons. Wij moeten de plannen weten, die God voor ons leven heeft en blijven kijken of we nog op de goede weg zitten. Als we er maar een klein beetje naast zitten, kan dat na een tijdje een groot verschil maken en zouden we onze bestemming daardoor kunnen missen.

Andrew:
“De beste sleutel, die ik in mijn leven gevonden heb om op koers te blijven, is een constante studie van het Woord van God.
Als je aan het eind van het afgelopen jaar aanpassingen maakt en goede voornemens voor het komende jaar, wil ik je aanmoedigen om een van die voornemens het bestuderen van Gods Woord te laten zijn. Gods Woord is voor mij de grootste invloed geweest op mijn leven en wandel met Hem van de laatste 48 jaar, en ik dank alle goeds dat de Heer in mij en door mij heen heeft gedaan, aan de heiligende kracht van Zijn Woord.”

Jezus zei: “Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid“(Joh. 17:17) Het woord heiligen betekent “heilig maken” of “apart zetten”. Dat is precies wat het Woord van God voor ons zal doen. Ik heb onderwijs genaamd Effortless Change (Moeiteloos Veranderen). Dat klinkt te mooi om waar te zijn. De meeste mensen zien verandering als moeilijk en traumatisch, maar dat komt omdat zij het niet op Gods manier doen.

Gods Woord is als een zaad. Alles wat voor een grote eikenboom nodig is, zit al in een klein eikeltje. Het is wonderlijk!! Niemand weet precies hoe dat werkt. We zien het gebeuren en denken er niet bij na, maar zelfs de beste onder ons kan dat niet namaken. Maar dat eikeltje kan nooit zijn wonderlijke kracht vrijgeven, als hij niet in de grond geplant wordt.

Zo is het ook met het wonderbaarlijke Woord van God. Markus 4:28 zegt, dat als het zaad in de grond (hart) geplant is, “de aarde vanuit zichzelf goede vrucht voortbrengt “. Het Griekse woord automatos is vertaald met vanuit zichzelf. Het betekent spontaan, automatisch, wat wij ook kennen.  Gods Woord werkt automatisch, vanuit zichzelf, maar moet wel eerst geplant worden.

De wonderbare kracht van een zaadje ligt stil, totdat het in de aarde geplant is. Ik heb gelezen dat er in de tombes van farao’s zaden gevonden zijn die duizenden jaren daar lagen, maar die ontsproten en gingen bloeien nadat ze geplant waren. Geweldig! Al dat potentieel kwam er niet uit, totdat zij aarde hadden om wortel in te schieten.

Zo werkt het ook met het Woord van God. Het is krachtig. Het kan alles produceren wat we nodig hebben. Maar het moet diep in ons hart geplant en gevoed worden. Ik heb geweldig onderwijs hierover. Dit is het eerste wat ik de Charis Bible College studenten onderwijs. Deze lessen noem ik  A Sure Foundation (Een Vast Fundament) en Effortless Change (Moeiteloos Veranderen)*. Ik denk dat het je echt zal bemoedigen en motiveren om Gods Woord op de eerste plaats te zetten in je leven.

Ik wil je ook aanmoedigen om het beste geheim van onze bediening aan te schaffen: mijn Living Commentary. Mijn hele leven lang heb ik mijn persoonlijke gedachten en openbaringen uit het Woord van God over 22.000 Bijbelverzen opgeschreven. Onbeschrijflijk veel uren van de laatste 48 jaar van mijn leven heb ik geïnvesteerd in Bijbelstudies en die zijn allemaal hierin opgenomen.

En de reden waarom we het de Living Commentary noemen is, omdat ik het nog steeds aan het schrijven ben. De afgelopen maand heb ik nieuwe notities toegevoegd over honderden verzen. Dit is digitaal commentaar dat je op je computer of mobiel zet en die we maandelijks up-daten met mijn laatste veranderingen en notities. Ik gebruik het altijd.

Soms investeerde ik wel acht studie-uren per dag aan een notitie. Ik moet daarbij vooral denken aan mijn notitie van Daniel 1:2, waar ik door enorme hoeveelheden commentaren en geschiedenisboeken ben gegaan om uit te kunnen leggen hoe Nebukadnezar vier verschillende keren Jeruzalem had overwonnen. Zonder dat te begrijpen, kun je verward raken bij het lezen van 2 Koningen en 2 Kronieken. Dit heeft mij echt geholpen om Gods Woord in mijn hart te doen dalen en ik weet, dat het hetzelfde voor jou kan doen.

Als we dus de balans opmaken en plannen maken voor het komende jaar, raad ik je aan om het studeren van Gods Woord bovenaan je lijst met goede voornemens te zetten.

Onze bediening bestaat om mensen te helpen om discipelen te worden, door te onderwijzen uit Gods Woord. Wij willen je helpen. Maak dit jaar het beste jaar tot nu toe, door het wonderbaarlijke Woord van God in je hart te planten, zoals je dat nog niet eerder hebt gedaan.”

 

“Maak je er klaar voor – het beste moet nog komen!”