+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Zeg… Wie ben jij?

Door Marijke Lamers

In de bijbel staat dat we rechtvaardig zijn en volmaakt zijn. Wie van jullie denkt bij het lezen daarvan…. Nou zo rechtvaardig ben ik niet (altijd)…. En volmaakt al helemaal niet… En als er dan staat: je bent een nieuwe schepping… wordt het al helemaal lastig…. Toch?

Hoe komt het dat wat wij ervaren over onszelf niet overeenkomt met wat de Bijbel over ons beschrijft?


Als je het Nieuwe Testament leest dan komen we nogal wat ‘IN HEM’ teksten tegen:

IN HEM zijn wij volmaakt (Kol. 2:10)

IN HEM zijn wij geheiligd (Hebr. 10:10 – 1 Kor. 6:11)

IN HEM zijn wij levend gemaakt (Kol. 2:13 – Efe. 2:5)

IN HEM zijn wij een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)

– Enz., enz., enz.


Wat betekent ‘IN HEM’ ?
Om dat uit te leggen gebruikt Jezus zelf het voorbeeld van de wijnstok, in Johannes 15. Jezus is de Wijnstok, en wij zijn de ranken aan die Wijnstok. Hij zegt –   blijf in mij, zoals Ik in u (vers 3)

De ‘IN HEM’ teksten gaan allemaal terug naar ‘IN VERBOND(ENHEID) MET HEM’. Dan ben je een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. (2 Kor. 5:17)

Misschien denk je: Het oude is voorbijgegaan……?  Ik was niet na mijn wedergeboorte ineens langer of slanker of knapper….. en ik was niet ineens intelligenter of creatiever of zoiets. Deze tekst begrijp je niet als je geen weet hebt van hoe de gelovige mens in het Nieuwe Testament wordt beschreven.

Jezus zegt in Johannes 3:6 tegen Nicodemus: Wat uit het vlees geboren is, is vlees –  Daarmee doelt Hij op de natuurlijke geboorte.  En: Wat uit de Geest geboren is, IS GEEST – Daarmee doelt Hij op de wedergeboorte. Je bént dus GEEST, als je bent wedergeboren. En jij bent als geestelijk wezen één met God, die Geest is, want er staat in 1 Korinthe 6:17: Wie zich met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

En je bent geestelijk tot leven gekomen: En God heeft u, toen u dood was in de overtredingen…. Samen met Hem levend gemaakt door AL uw overtredingen te vergeven. (Col. 2:13)

 

Lichamelijk was je niet dood vóór je wedergeboorte. Je moet dus geestelijk tot leven zijn gekomen. En dat is logisch, want:

Als je uit het vlees wordt geboren – je natuurlijke geboorte – kom je lichamelijk tot leven.

Als je uit de Geest wordt geboren, kom je geestelijk tot leven.

 

Je bént dus GEEST, …. en jij bent als ‘geest’ volmaakt… want je bent één geest met God.

Maar ….ik hoef je niet te vertellen dat je ook beschikt ook over een lichaam (het tastbare) en een ziel (= jouw wil, gevoel, verstand). En die twee kunnen nog last hebben van zondige hartstochten en begeerten (dat noemt de bijbel: vleselijke begeerten), waarvan Paulus zegt dat we die moeten elimineren – ‘kruisigen’. (Gal. 5:24)

Een illustratie om dit uit te leggen: Stel je de mens eens voor als drie in elkaar passende cirkels, de buitenste cirkel stelt het lichaam voor, de middelste cirkel de ziel, en de binnenste cirkel de geest. 

Wij zijn allemaal geneigd om naar een mens van buiten naar binnen te kijken….

-naar WAT we zien (iemand is lang, knap, dik) en
-naar HOE iemand functioneert of disfunctioneert, zich gedraagt
EN ZO KIJKEN WE OOK NAAR ONSZELF. Ons denken is van nature geïnjecteerd met:
“Ik ben die ik ben door WAT ik heb en HOE ik doe….”


MAAR het Nieuwe Testament beschrijft de wedergeboren mens precies omgekeerd: van binnen naar buiten… vanuit onze geest. We zijn geest, en we zijn heilig, en we zijn volmaakt …. Je zult veel van de ‘in Hem’ teksten uit de bijbel niet begrijpen, als je dit niet weet……want dan kijk je naar jezelf – vanaf de buitenkant – en dan denk je: ‘Ik heilig? Ik volmaakt?’


Paulus roept ons op om te LEVEN vanuit de Geest. Dat wil dus zeggen, vanuit die binnenste cirkel. En dus NIET vanuit onze wil, gevoel en verstand of lichamelijke begeerten. En als je leeft vanuit de Geest dan krijgen de zondige begeerten van het vleesgeen kans in je leven! (Galaten 5:16 – HSV)

Een Bijbeltekst die aanvullend is op ‘een nieuwe schepping zijn’ is Efeze 4:24, waarin staat:
dat u vernieuwd wordt in de geest van je denken. En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

De nieuwe mens is WIE je bent in de geest.  En het is de bedoeling dat je je ziel en je lichaam meer en meer gaat ‘bekleden’ met die nieuwe Jij. En dat doe je door je denken te vernieuwen. Als je dus je innerlijk (je ziel) wil veranderen moet je daarom je denken beïnvloeden vanuit je geest.

Jezus zegt: De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven (Joh. 6:63). Dus Gods Woord is Geest, en Gods Woord is Waarheid (Joh. 17:17), en als je dat tot je neemt, zal dat overeenstemmen met de Geest van de Waarheid (Joh.14:17) met wie jij verenigt bent in ‘jouw binnenste cirkel’.

Dan zal dat jouw denken beheersen, en daarmee jouw leven beïnvloeden…..

Het bovenstaande is één van de speerpunten van het onderwijs van Charis Bible College. Wil je je meer verdiepen in wat de Bijbel ons werkelijk te vertellen heeft over wie je werkelijk bent, hoe je moeiteloos kunt veranderen, hoe je met je denken je leven kunt beïnvloeden, en over wat er in Christus allemaal voor je klaar ligt om in ontvangst te nemen? Ontdek het op Charis Bible College!

Kom naar de Open Dag op 4 september a.s. of bezoek de open lesweek die vrijblijvend te bezoeken is voor mensen die geïnteresseerd zijn in de opleiding – Voltijd, Deeltijd of Hybride – maar eerst één of enkele dagen willen ‘meelopen’ met de studenten en de lessen willen bijwonen om te proeven hoe het is om te studeren aan Charis.

Ben je er al uit? schrijf je in voor onze Bijbelschool.

Populair in onze webshop:

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.