Woord en daad

“Je zult kracht ontvangen… en Mijn getuige zijn”…. (Hand.1:8)

 Ik werd de laatste tijd sterk bepaald bij deze woorden van Jezus bij Zijn hemelvaart. We leven in een wereld waarin het niet meer zo algemeen aanvaard wordt als je christen bent. En toch… een wereld die vraagt, die hunkert, zonder dat te beseffen, naar getuigen van Jezus.

Enkele van onze studenten bezochten voor een studiebezoek een healing room. Iemand daar maakte toen de opmerking: “ik verwacht dat er over een poosje geen healing rooms meer nodig zullen zijn, omdat gewoon alle christenen, overal waar ze komen, de zieken zullen bedienen”. Deze verwachtingsvolle opmerking haakte aan met mijn eigen overdenking:

‘Getuige van Jezus zijn …’

Jezus bediende de zieken, wierp demonen uit, wekte doden op, verrichtte allerlei wonderen, profeteerde, …. Jezus functioneerde volop  in de Geestesgaven, en Hij zei dat het ‘Zijn werken’ zijn die van Hem getuigen (Joh. 10:25). Dus: als wij Zijn werken doen (Joh.14:12)  zijn wij Zijn getuigen! We zijn Jezus’ getuigen als we uitgaan in de wereld en de werken gaan doen, die Hij deed (…en meer nog….). We zijn Jezus’ getuigen als we Hem volgen in zijn daden en “rondgaan en goed doen, en allen genezen die door satan overweldigd zijn” (Hand. 10:38). Wij zijn “zo als Hij is in deze wereld”! (1 Joh. 4:17).

MAAR…. zonder Kracht, geen getuige…!
In de uitspraak van Jezus in Hand. 1:8 doelde Hij op wat toen spoedig ging gebeuren: ‘de doop in de Heilige Geest’ (Hand. 1:5), waardoor de Kracht van de Heilige Geest ontvangen zou worden.

Het is duidelijk dat je door de Geest tot wedergeboorte komt (Joh.3:6, 1 Cor. 12:13), en dat je de Geest ontvangt als je tot geloof komt (Efeze 1:13). Maar de Kracht van de Geest, die wordt door Jezus gezonden. Jezus is het Die ‘doopt’ in de Geest (Joh. 1:33, Lukas 24:49).

Kunnen we dan stellen: zonder kracht, geen getuige? Het lijkt er wel op. Als we Petrus als voorbeeld nemen… Vóór de uitstorting, bij Jezus gevangenneming, hield hij zich angstvallig stil. Maar na de uitstorting …  toen getuigde hij voor duizenden mensen! Van Jezus zelf staat dat Hij, nadat de Heilige Geest in de vorm van een duif op Hem was gekomen, ‘in de kracht des Geestes’ (Lukas 4:14) uitging, om in het openbaar op te gaan treden.

Dus…. door de Kracht van de Geest zul je Jezus’ getuige zijn. Anders gezegd: door de Kracht van de Geest zul je Jezus’ werken doen, en zul je functioneren in de Gaven van de Geest. Wij zijn het vat waar Gods Geest doorheen werkt….Zolang wij lichamelijk op aarde zijn, zolang wij handen, voeten, stem, etc. hebben…. Zijn wij nodig om Zijn handen, voeten en stem te zijn! Het is zó nodig dat wij die Kracht werkzaam laten zijn in ons leven. Maar, daarvoor moeten we wel wéten van die Kracht die ons ter beschikking wordt gesteld….. Paulus zegt in Efeze 1:20 dat hij bidt, opdat de gelovigen – wij dus –  openbaring zouden ontvangen en zouden gaan beseffen hoe alles overtreffend de Grote Kracht is die in ons is. Want naar de mate dat die kracht werkzaam is in ons, is God bij machte te doen boven bidden of denken. (Efeze 3:20)

Kortom…als wij naar buiten treden in de Kracht van de Geest en gaan opstaan om de zieken te genezen, demonen uit te werpen, wonderen te verrichten, ons ontfermen over de hopeloze… dan zijn wij Jezus’ getuigen en zal de wereld zien dat God een God van liefde is en zal het hen doen hunkeren naar Jezus. Want het is de goedheid van God die tot bekering leidt! (Romeinen 2:4)

 

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

8 + 6 =