Wie heeft je verteld dat je naakt bent?

Niet zo heel lang geleden maakte de Heer mij wakker met de volgende vraag: “Wie heeft je verteld dat je naakt bent?”  Nou, ik was meteen klaarwakker! Later laat ik je zien waar God me naar toe leidde, maar eerst kijken we even naar Genesis 2:16-17: En De Heere gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Toen Adam en Eva van de vrucht aten, ervaarden ze twee sterftes: geestelijk en lichamelijk. Zij waren onmiddellijk geestelijk van God gescheiden; dat is de geestelijke dood, die meteen intrad op het moment dat zij de van de vrucht gegeten hadden. En uiteindelijk stierven zij lichamelijk, wat een gevolg was van die geestelijke dood. Alhoewel de meeste mensen alleen naar de dingen kijken vanuit een fysiek, natuurlijk standpunt, is de dood niet alleen lichamelijk. Dingen als depressie, angst, ontmoediging en schaamte zijn allemaal onderdelen van de geestelijke dood.

Het eerste wat zij zich realiseerden toen zij van de vrucht aten, was dat zij naakt waren. Toen werden zij beschaamd en verborgen zich voor de Heer. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. (Genesis 3:7-8) Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En Adam en zijn vrouw verborgen zich voor het aangezicht van de Heere God.

Als wij in schaamte leven, als we onzekerheden hebben in ons leven, als we angst ervaren – dat is deel van de geestelijke dood. Het probleem ligt er dus in dat de mens geestelijk gescheiden is van God, en daarvan zijn deze dingen, als angst, schaamte, enz., het resultaat.Dit is wat er daarna gebeurde (Genesis 3:9-11): En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? 

Dat brengt mij terug naar de vraag waar God mij mee wakker maakte. Dezelfde vraag die Hij aan Adam vroeg in Genesis 3:11: “Wie heeft u verteld dat u naakt bent?” Denk daar even over na. Wie heeft je verteld dat jij naakt bent? Dit gaat niet om het niet dragen van kleren. Maar wie heeft jou verteld om angstig en beschaamd te zijn? Wie heeft jou verteld dat je zonder kleding rondliep? Waar heb jij die kennis vandaan?

In de Schrift staat nergens geschreven dat satan Adam en Eva verteld heeft dat ze naakt waren. En omdat God de vraag stelde: “Wie heeft u verteld dat u naakt bent?” (Gen. 3:11), had Hij het ze ook niet verteld. Dus hoe wisten zij dat ze naakt waren? Hoe wisten ze dat ze zich voor God moesten verbergen? Adam en Eva hadden daarvoor nog nooit straf gehad. Er was niets in hun leven gebeurd waardoor zij zich afgewezen of beschaamd hoefden te voelen. Waar kregen zij deze kennis dan vandaan? De vraag van God aan Adam en Eva in Genesis 3:11 geeft ons het antwoord:

(Genesis 3:7-8) Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? Toen Adam en Eva van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad aten, herkenden zij intuïtief dat ze naakt waren, gezondigd en gefaald hadden. Onmiddellijk werden zij overvallen door angst en schaamte.

De naam van deze boom beschrijft het geweten.

De American Heritage Dictionary beschrijft het geweten als “een besef van moraliteit ten opzichte van iemands gedragswijze; een bewustzijn van wat goed of kwaad is, waardoor men op een morele manier handelt.” Ik geloof, dat toen Adam en Eva van deze boom aten, zij hun geweten ontvingen en door hen, de gehele mensheid.

Wat is de vrucht van het hebben van een geweten? De allereerste vrucht vinden we in Genesis 3:7: Toen werden de ogen van beiden geopend en merkten zij dat ze naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Door hun geweten werden zij zich van zichzelf bewust, en richtten zij hun aandacht op zichzelf. Schaamte kwam. Daarvóór hadden zij geen schaamtegevoel, maar ineens bracht hun geweten schaamte en angst voor straf naar voren.

Dit zijn dingen, waarvan God nooit wilde dat we die zouden hebben. Hij heeft nooit gewild dat we angst zouden hebben. Hij heeft ons niet geschapen voor afwijzing; Hij heeft ons voor gemeenschap geschapen. Hij heeft het niet gepland dat wij een geweten zouden hebben. Maar nadat Adam en Eva hadden gezondigd, werd het noodzakelijk. Voor iemand die verloren is, is het noodzakelijk dat hij een geweten heeft om zich bewust te zijn van zijn zonde en om hem te laten zien dat hij vergeving nodig heeft.

De reden dat God ons de Wet gaf, was om ons geweten te activeren. De Wet was niet gegeven om ons vrij te zetten, zoals sommige mensen denken. Het was juist gegeven om ons te veroordelen, om ons te laten zien dat we Gods vergeving nodig hebben.

Omdat iedere persoon, die na Adam en Eva geboren werd, een geweten had, is het een onderdeel van ieders leven. Jammer genoeg weten veel gelovigen niet hoe ze met het geweten om moeten gaan. Zij staan hun geweten toe om hen te veroordelen en hen daardoor in een constante staat van onwaardigheid, zonde en onvergevingsgezindheid te houden. Maar het goede nieuws is, dat we zo niet hoeven te leven. We kunnen leren hoe we met ons geweten om moeten gaan en zodoende vrij van veroordeling kunnen zijn.

Ik kan hier nog veel meer over vertellen, maar daar is hier geen ruimte meer voor. Mijn nieuwste Engelstalige boek Who Told You That You Were Naked? (Wie heeft u verteld dat u naakt bent?), gaat dieper in op het geweten en zal je leren hoe je een leven kunt leiden dat vrij is van zondebesef. Het zal je ook verzekeren dat God van je houdt en dat je rechtvaardig bent in Zijn ogen. Ik vind het geweldig en moedig je aan om het te kopen. Je kunt het bestellen via de Amerikaanse website: www.awmi.net

Als je eenmaal de kracht van de Heilige Geest ervaart, zul je op een punt komen waar je hart je niet langer veroordeelt, maar je alle zegeningen van God in je leven gaat ervaren. Niemand kan je stoppen, dan jij alleen. We houden van je!

[Fancy_Facebook_Comments]

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.