Werken vanuit de rust

Weet je, dat het woord ‘vakantie’ in de Bijbel niet voorkomt? Dat begrip kenden ze niet in de tijd van het oude en het nieuwe testament. Vakantie houden is iets van de moderne tijd. Toen het leven in de vorige eeuw steeds drukker werd en de economie vooruitging, en de vakbonden invloed kregen, kwam de roep om vakantie.

In onze tijd hebben we het blijkbaar hard nodig. We zijn het hele jaar bezig, veel mensen lijden onder vermoeidheid en stress, en onze agenda’s staan vol, het hele jaar door. We mogen het dan best zien als een zegen dat we af en toe, en zeker in de zomer, kunnen genieten van een poosje relaxen. We hebben meestal ook wel een budget om vakantie te houden, en dan kun je een reis maken en op een camping of in een hotel verblijven of een vliegreis of een cruise maken. Heerlijk toch?

En voor kinderen die naar school gaan, is ‘zomervakantie’ een heerlijk woord. Na de laatste schooldag hebben ze voor hun beleving een zee van tijd, 6 weken lang, om lekker niet naar school te hoeven en geen huiswerk te maken.

Maar wat zou het een zegen zijn als wij, die uit Gods genade leven, aan de wereld konden laten zien hoe je altijd, het hele jaar door, ontspannen kunt zijn. We zijn vaak zo prestatiegericht, we leven vaak vanuit het idee dat je jezelf waar moet maken, omdat je anders niet meetelt en niet goed genoeg bent. We leven met stress, terwijl dat Gods bedoeling niet is. We doen vaak alsof rust een noodzakelijk kwaad is omdat je nou eenmaal niet zonder slaap kunt en relaxen zou alleen iets voor de vakantie zijn, als je aan het eind van het jaar helemaal afgedraaid bent en nodig een paar weken eruit moet om je tankje met energie weer te vullen. En het is jammer genoeg een feit dat veel christenen in dit jachtige leven meegaan en niet positiever denken dan de mensen die zonder God leven.

Zouden we misschien eens af kunnen komen van het idee dat we altijd moeten presteren? Kunnen we eens van die slavendienst bevrijd worden?

De Bijbel zegt immers: U bent helemaal anders! U hebt Christus zo niet leren kennen! (Efeze 4) We worden opgeroepen om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen, en vernieuwd te worden in ons denken. Dat wil zeggen dat we uit ons systeem van presteren mogen komen en dat we alles in het licht mogen zien van Gods Koninkrijk.

Maar hoe werkt dat dan?
Denk er eens even aan hoe alles begonnen is, met de schepping van de mens. In Genesis lezen we dat de schepping van de hemel en de aarde vooraf gingen aan de schepping van de mens. Toen de mens tot leven kwam, had God alles al voor hem en haar klaargezet! De eerste mensen stapten binnen in een prachtige wereld waar alles al compleet was. Hun eerste hele dag in het paradijs op deze aarde was de rustdag, waarop God rustte van Zijn werk. En daarna kwam de mens in het ritme van de 7-daagse week waarin ze dagelijks wandelden met God. Ze mochten gewoon elke dag genieten van Gods schepping en van Gods aanwezigheid.

Nu is dit mooie plaatje natuurlijk wreed verstoord door de val in zonde, zoals in Genesis 3 beschreven staat. Maar gelukkig hield het leven daarmee niet op. God heeft telkens weer relatie met de mens gezocht, en iedereen die ging wandelen met God werd daardoor gezegend.

Als je in die mooie hoofdstukken Genesis 12 tot 25 Abraham volgt, die na de torenbouw van Babel leefde, dan kun je zelfs de indruk krijgen dat die man het hele jaar door vakantie had – zo ontspannen woonde hij in tenten en, of hij nu op reis was of langere tijd ergens woonde, hij wandelde met God. Hij geloofde Gods beloften, hij vertrouwde op zijn God en ook in de moeilijkheden die hij tegenkwam en bij de veldtocht die hij maakte was hij zich zo bewust van Gods zegen over zijn werken dat hij leefde vanuit de rust die God geeft. Alleen toen Abraham een keer de leugen vertelde dat zijn vrouw zijn zuster was, kwam hij in de problemen. Ja, als je zelf gaat proberen om je hachje te redden, dan gaat het je wat kosten…. dan ben je niet meer in de rust ….

En als je dan denkt aan Abrahams nakomelingen, het volk Israël… wist je dat het volk Israël heel veel vrije dagen had? Ze kenden weliswaar geen 4- of 5- daagse werkweek en ze hadden geen vakantierooster, maar vierden wel allerlei feestdagen, het hele jaar door. Hun hele leven werd bepaald door het ritme van de kalender met de feesten van God. Om te beginnen de wekelijkse sabbat, de rustdag aan het eind van de week. En dan alle feestdagen, zoals Pascha, de Eerstelingen, het Wekenfeest, het Loofhuttenfeest, om de bekendste maar eens te noemen. En telkens na 7 jaar het land bewerken, mochten ze een sabbatsjaar houden – een jaar lang vakantie!

Leven volgens het ritme van God maakt je niet overspannen, want onze Schepper kent ons en weet hoe wij het beste functioneren.

En hoe zit het met ons? Wat is Gods wil voor ons als gemeente van Christus?

Wij zijn niet geroepen om de joodse feesten te houden, want met Christus is er een heel nieuwe bedeling gekomen. Daarover zegt Hebreeën 4:

Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen …

Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.

Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan ….

Voor ons als heiligen in Christus is het elke dag weer opnieuw ‘Sabbatdag’. Dat is iets moois! Jezus heeft ons in de rust gebracht. Wij rusten in het werk wat Hij volbracht heeft. Onze uitgangspositie is niet: werken, maar: rusten. Rusten in datgene wat God al voor ons gedaan heeft! Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen …

Hebben we dan het hele jaar door vakantie? Vraagt iemand misschien. Het antwoord is: God heeft ons niet lui gemaakt, maar ijverig om voor Hem te leven. Dat is niet inspannend, want alles wat je te doen hebt, in je werk en in je gezin en in Gods Koninkrijk, het hele jaar door, dat heeft God al voor je klaargezet. Je wandelt (je rent dus niet) als een nieuwe schepping met je Schepper, en je mag datgene doen waarin Hij je leidt. Dat is een leven vanuit rust, waarin je alleen datgene doet wat God wil. In Efeze 2 is het zo verwoord: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Dan heb ik tenslotte voor jou een passend advies: wees in je vakantie ijverig om die rust binnen te gaan! Als je dat doel in je vakantie bereikt, dan wandel je het komende jaar voortdurend in Gods tempo: altijd in de rust, altijd relaxed!

6 Reacties

 1. Rik

  Heel mooi Bert en een dikke amen! Dank je.

  • Ingrid

   Heerlijk om de rust in te gaan en dat ook op school te mogen ervaren!

 2. Erna

  Mooi verwoord en zo waar.
  Iets om door te geven.

  • Johny knockaert

   Dank u inderdaad zijn rust is alles zo goed.

   • Bert

    Amen. Zijn Rust was voor mij het EERSTE geweldige wat ik ontving en zolang naar gezocht had! Ein.de.lijk echte rust – de ware shabatsrust, Hebr.- van binnen, na opnieuw geboren, decennia geleden!
    Sindsdien nooit meer echt weggegaan, hoewel na drie jaar CBC veel reëler en werkelijk, ook in vervolgingen en xtreme moeilijkheden soms, prijs God! ‘Zijn Vreugde is Onze Toevlucht!’

 3. Bandung Bert

  Vraag: “Kan ik geen vakantie nemen van het Christelijk leven? Lekker 🤣 💸 🙈 relaxed, niet zo sereneus, en lekker uitgaan en zondigen? Of zo?”🤷‍♂️

  Antwoord op deze gekke vraag (maar je zou ze de kost geven?): “Ik denk, je hebt nog geen deel aan het ‘Christelijk leven’, anders zou jouw gedachten zelfs niet die richting op gaan! ✝️ Kom eerst tot Jezus, ontmoet Hem! En je wílt niet eens meer zondigen. Je nieuwe natuur ‘kan dat niet eens’, 1Joh3:9, hallelujah!😄

  Grapje beste Bert. En hartelijke groet!
  Vanuit verweggistan with love❤️❤️❤️‼️

  Romans 6:22 But now since you have been set free from sin and have become the slaves of God, you have your present reward in holiness and its end is eternal life.

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
 • Bic NR: ABNANL2A
 • KVK nr. 34384289
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
 • Bic NR: RABONL2U
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis