Wees niet bang!

Herken je dit….? Je voelt iets in je lijf, en je denkt: dit is foute boel… de paniek slaat je om het hart. Meteen wordt je denken ‘natuurlijk’ beïnvloed: “die en die geloofde ook in genezing, maar is uiteindelijk toch gestorven…”, “en die ander… hij predikte genezing, maar ook hij is gestorven…”, “per slot van rekening zit je, volgens de statistieken, in de risicogroep voor die ziekte…”, “je geloof heeft je ook niet van die andere kwaal gered….”, enz. enz.

Je denken gaat meteen een vergelijking trekken met situaties/omstandigheden waarin andere gelovigen verkeren of verkeerden, waarop geen overwinning werd behaald. Dit maakt je angstig, wantrouwend, twijfelend, en dus…. vol ongeloof. Dat is niet alleen op gebied van genezing, maar ook op gebied van bijvoorbeeld (financiële) voorziening trekken we meteen de vergelijking met mislukte geloofsstappen. “Die en die geloofde écht dat God zou voorzien; baan opgezegd… maar moest toch weer aan het werk vanwege financiële nood.”

Vrees, wantrouwen, twijfel … en dus ongeloof kwamen direct om de hoek kijken bij de zondeval, toen de mens geestelijk stierf. De mens werd zich ‘natuurlijk’ bewust van deze gevoelens. De ogen gingen open voor natuurlijke omstandigheden. En de mens ging ernaar handelen….

Maar… als wedergeboren mensen, die geestelijk levend gemaakt zijn, kunnen wij ervoor kiezen om in de geestelijke dimensie te leven, waar de Vrede van God – die het verstand te boven gaat – heerst over angst, wantrouwen en twijfel…. in elke situatie of omstandigheid. Want die Vrede van God zal je hart en je gedachten behoeden! (Filipp. 4:6)

MEER zelfs…. Als het gaat om zaken die deel uitmaken van Jezus’ volbrachte werk, zoals genezing en voorziening, ….zaken die deel uitmaken van het eeuwige, geestelijke (zoé) Leven – het Leven in overvloed – dat we bij onze wedergeboorte ontvangen hebben, dan kunnen wij dat DOOR GELOOF laten heersen in onze natuurlijke omstandigheden. Jezus zei tegen het hoofd van de synagoge: “Vrees niet! Geloof alleen!”

Hij zei: “GELOOF ALLEEN!.. En vrees niet!” Met andere woorden: Laat angst (wantrouwen, twijfel … en dus ongeloof) niet toe, want die dingen werken je geloof tegen. Pas ALLEEN je geloof toe!

Veelal is het dan ook niet een gebrek aan ‘weten’ dat we door ons geloof in het volbrachte werk van Jezus, gezondheid, voorspoed e.d. kunnen ervaren… het is een gebrek aan ‘toepassen’ van ons geloof! Tussen weten en toepassen zit een hemelsbreed verschil. Als we allemaal zouden toepassen, dus dóen, wat we weten, dan zullen we stress vermijden, gezonder eten, meer bewegen, niet roken, onze agenda’s bewaken, onze financiën ordenen, en noem maar op!

‘Weten’ is dus niet genoeg…. Jacobus zegt dat ons geloof ‘dood’ is als we het niet toepassen; van een dood geloof kun je geen resultaat verwachten.  De bijbel zegt dat ‘geloof komt door het horen van Gods Woord’ (Rom.10:17). Hoe verdrijf je dus angst, wantrouwen, twijfel… en dus ongeloof? Door niet op het natuurlijke, maar op het geestelijke te focussen. Door op Gods Woord  Geest en Leven) te focussen, Gods Woord voortdurend tot je te nemen, en Gods Woord je denken te laten bepalen m.b.t. situaties en omstandigheden ….

Het kennen én toepassen van Gods Woord zal je geloofsoverwinningen geven! Een overwinning wordt nooit behaald zonder training vooraf. Begin NU met je training… zodat je bent voorbereid om – als ze komen – negatieve situaties en omstandigheden om te zetten in geloofsoverwinningen!

En als je nu al kampt met negatieve situaties en omstandigheden? Wat dan…?  Zaai het zaad van Gods Woord in je hart m.b.t. die situatie; het zaad produceert naar zijn soort… Zaai wat Gods Woord zegt over genezing, of over financiële voorziening, over ….. Het kan even duren voordat het zaad ontkiemt, opkomt en gaat groeien…

Maar als jouw hart ontvankelijk is, als de grond van jouw hart vruchtbaar is, dan zal het vrucht voortbrengen naar wat Jezus zegt in Markus 4 (8+20).

Marijke 

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

13 + 7 =