+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Er zijn vele Bijbelteksten die gaan over het dagelijkse leven en die door christenen gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Er is één vers dat er voor mij altijd uitgesprongen is, en wel Lukas 6:46, waar Jezus Zich afvraagt waarom mensen Hem ‘Heer’ noemen, maar niet doen wat Hij zegt. Veel gelovigen leven alsof hun leven hun persoonlijk eigendom is, in plaats van te beseffen dat zij gekocht zijn voor een prijs.

Kijk eens naar 2 Timotheüs 2:3-4: “Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.”

In dit vers wordt militaire terminologie gebruikt om te illustreren dat soldaten doen wat hun bevolen wordt, en niet wat zij zelf willen. Als jij wederomgeboren bent, dan ben je een soldaat voor Jezus, en dan moet je op de allereerste plaats Zijn bevelen gehoorzamen. Waarom? Omdat je Zijn eigendom bent (1 Kor. 6:20).

Jezus heeft ons gezegd dat wij in deze wereld problemen zullen hebben, dus moeten wij, nadat wij gered zijn, ook niet verwachten dat alles van een leien dakje gaat. Maar welke uitdagingen wij ook tegenkomen, God heeft ons voor de strijd toegerust door ons Zijn machtige wapenrusting te geven (Efe. 6:11), zodat wij kunnen overwinnen. Is het je al eens opgevallen dat er bij die wapenrusting geen rugdekking zit? Keer je in de strijd niet om om weg te rennen. Trek Gods wapenrusting aan en treed de vijand met vertrouwen tegemoet. Wij vinden in Efeze 6:12 een gedetailleerde beschrijving van onze tegenstander:

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”

Wij hebben geen fysieke maar een geestelijke vijand. Daarom moeten wij hem, bekleed met onze geestelijke wapenrusting, het hoofd bieden. Als je in Christus bent, dan ben je een overwinnaar en heb je de opdracht te overwinnen! Kijk eens naar de gedurfde uitspraak in Efeze 6:16:

“Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.” (nadruk door mij toegevoegd)

Dat is overwinning nog voordat je begonnen bent! Wanneer de vijand in de aanval gaat met ziekte, gebrek, of wat voor kwaad ook, hef dan het schild van het geloof op en verklaar de waarheid van Gods Woord (Joh. 17:17). Als je een soldaat van Jezus bent, dan is het goede nieuws dat Hij je al voorgegaan is en de vijand voor je verslagen heeft, zodat je al gewonnen hebt nog voordat je begint.

Wendel Parr
Als Ambassadeur van de Bediening reist Wendell Parr de wereld rond om studenten en medewerkers van Charis Bible College te onderwijzen. Wendell kan bogen op meer dan veertig jaar in de bediening en hij deelt zijn levenservaring door enkele van de meest fundamentele waarheden van het Christelijk geloof te onderrichten. Hij is pastor geweest en is nu leraar van het Woord, en hij licht de Schrift toe om studenten een uitkijkpost te geven om van daaruit voorwaarts te gaan in hun wandel met Christus.


0 reacties