+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Waar het hart vol van is…

Door Marijke Lamers (directeur en docent Charis)

 …stroomt de mond van over

Een bekend gezegde, wat zoveel betekent als ‘waar men heel erg mee bezig is, daar praat men over’.
Nou, hier kunnen we over mee ’praten’, toch!? Sinds februari/maart van dit jaar houden mensen zich héél veel bezig met één ding…. En wordt er in gezelschappen vaak maar over één ding heel uitgebreid gesproken: de Corona crisis. 

Bij ons thuis was dat in het voorjaar niet anders. Met twee dochters in het buitenland, was het hét onderwerp van gesprek in de veelvuldige video-calls. ‘Hoe is het bij jullie?’ Ooh, moeten jullie een mondkapje voor in de supermarkt?… Hier niet. Wat, mogen er maar 10 mensen naar binnen in de supermarkt? Buiten in de rij? Zooo….! Nee, dat hebben we hier nog niet meegemaakt.’ Mijn man, die het al lang zat was dat er zoveel over werd gesproken, probeerde de gesprekken dan om te buigen: ‘Laten we het nu maar ergens anders over hebben!’ Maar geleidelijk aan kwam het gesprek weer terug op ‘het onderwerp’.

En of mensen nou voorstanders zijn van de maatregelen, of juist tegenstanders, de aandacht werd getrokken voor het één of juist voor het ander, met ander woorden: op welke wijze dan ook iedereen was er heel erg mee bezig, en sprak erover. Op FaceBook werden pagina’s vol geschreven, discussies gevoerd, video’s gedeeld… ‘Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over.’

Een gezegde uit de Bijbel

Bovengenoemd gezegde vinden we ook terug in de bijbel, wanneer de Farizeeën door Jezus ‘adderengebroed’ worden genoemd. ‘Hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.’ (Matth. 12:34). Een paar hoofdstukken eerder, in Matth. 6:21, zegt Jezus: ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ Je kunt dit heel letterlijk: Als je verliefd bent, dan moet je constant aan ‘jouw schat’ denken, je hart is bij hem of haar…. en je kan je mond er niet over houden!

Veel mensen denken dat je (figuurlijke) hart hetzelfde is als je geest. Maar dat kan niet, want bij je wedergeboorte is jouw geest één geworden met Gods Geest (1 Kor. 6:17), m.a.w. volmaakt, puur, rein, compleet. Terwijl je hart ‘arglistig’(doortrapt, geslepen) kan zijn; je hart kan ‘verhard’ (ondoordringbaar) zijn; je kunt dubbelhartig zijn (van twee kanten worden beïnvloed); je hart kan slecht zijn (Luk. 6:45).  In die zin is je hart geen ‘deel’ van je, dat het NIET behoort tot de driedeling ‘geest, ziel en lichaam’. Ik leg het hart altijd uit als ‘het centrum van je bestaan’, van waaruit je leeft (Spr. 3:24 – de bron van het leven) en van waaruit je gelooft (Rom. 10:10 – Met het hart gelooft men ….), en juist daarom moet je je hart bewaken (Spr. 3:24)! Want het hart kan negatief beïnvloed worden door vleselijke begeerten vanuit de ziel. Maar als je wandelt door de Geest, dan wordt je hart beïnvloed door je wedergeboren volmaakte geest, en voldoe je niet aan de begeerte van het vlees (Gal. 5:16). Als je hart wordt beïnvloed door én je ziel, én je geest, dan noemt de bijbel dat dubbelhartig. Als je hart alleen door je wedergeboren geest wordt beïnvloed, dan leef je naar de Geest. (Je zou kunnen zeggen dat je dan ‘enkelhartig’ bent.)

Hoe zet je het in werking dat je hart alleen door je wedergeboren geest wordt beïnvloed?
Door je denken te beïnvloeden: Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede (Rom. 8:6). Vandaar dat Spreuken 23:7 zegt: ‘Zoals een mens DENKT in zijn hart…. zo is hij!’ (letterlijke vertaling uit de King James Version)

Jouw denken bepaald dus jouw leven! Je bent wat je denkt.

Daarom zegt Paulus dat je je denken moet vernieuwen als je wil veranderen (Rom. 12:2). Je hebt een keuze in wat je denkt:

  • Je kunt op een vleselijke manier denken, dat leidt naar de dood.
  • Je kunt op een geestelijke manier denken, dat leidt naar leven en vrede.

 Laat je denken dus niet ‘de vrije loop’…. Dan gaan je gedachten met je ‘op de loop’.

Je bent wat je denkt…Je leeft naar wat je denkt.
Hoe richt je je denken – en dus je leven – naar de Geest? Met andere woorden: Hoe kun je zorgen dat je hart alleen door je wedergeboren geest wordt beïnvloed?
NAAR DE GEEST denken = WOORDGERICHT denken…. want: ‘Het Woord is Geest en Leven’ (Joh. 6:63).

Als Gods Woord jouw denken beheerst,  als je er dag en nacht aan denkt (Jozua 1:8), dan zal je ernaar leven en zul je voorspoedig zijn en verstandig handelen. Psalm 1 zegt zelfs dat dan ‘alles gelukt!’. Misschien denk je…’dag en nacht’ dat is wel wat veel gevraagd! Maar… ga even terug naar wat ik hierboven schreef: ‘waar je schat is, daar is je hart.’ Als je verliefd bent dan kan je dag en nacht aan je schat denken, toch? Je droomt over die persoon, of misschien kun je van verliefdheid niet slapen (sommigen kunnen zelfs niet eten)….. constant is die persoon in jouw gedachten… Het kan dus wel!

De Bijbel vergelijkt het Woord van God met ‘onvergankelijk zaad’ (Markus 4, 1 Petr.1:23), dat in je hart moet worden geplant. En zoals het is met gewoon zaad… zolang je het in het zakje laat zitten doet het niets. Als jij het Woord van God op je nachtkastje laat liggen, heb je er niets aan. Je moet het tot je nemen, overDENKEN.
Zaad kan zo krachtig zijn, dat het bij het groeien hout laat buigen… zelfs stenen laat splijten!
Zo is ook Gods Woord: krachtig! (Hebr. 4:12) Je zou kunnen zeggen dat ieder Woord dat van God uitgaat een ‘containertje’ is, vol kracht… leven brengend!

Een paar bijbelteksten:
Psalm 107:20 – Hij zond Zijn Woord, en genas hen
Mattheus 4:4 – Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van elk Woord van God
Johannes 17:17 – Heilig hen door Uw waarheid, Uw Woord is de Waarheid
Psalm 1 – Iemand die Gods Woord tot zich neemt is succesvol

Het Woord brengt dus: Genezing, Leven, Waarheid, Succes, Voorspoed, Vrede…. En nog veel, veel meer!
Met dat doel zendt God zijn Woord! (Jesaja 55:11)… en het zal niet zonder resultaat bij Hem terugkeren!
Dit staat bij God vast!

 God verwacht dat Zijn Woord doet waartoe het is gezonden…. Wat verwacht jij?

 

 

 

 

Populair in onze webshop:

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

[wpforms id=”11351″ title=”false” description=”false”]

[paytium name="Formulier naam" description="Gift via website Andrew Wommack NL" button_label="Overmaken / Donate"] [paytium_field type="open" label="Maak jouw gift over / Donate now" amount="25" tax="0" /] [/paytium]