Vredig kerstfeest

‘Mary did you know..’ is één van de weinige kerstliederen waarin men niet alleen stil blijft staan bij het ‘kindje’ Jezus. Er wordt gezongen dat dit kind…’would one day rule the nations’– en dat Hij is ‘heavens perfect Lamb’ …He is the great ‘I am’….

Het Lam dat is geslacht, vóór de grondlegging der wereld (Openb. 13:8); dat wil zeggen: buiten het tijdelijke…. (Openb. 13:8).

De grote ‘Ik BEN’, tijdloos….

Vanuit het tijdloze, het onvergankelijke kwam hij IN DE TIJD. Het onvergankelijk LAM kreeg een menselijk, vergankelijk lichaam bij de geboorte van Jezus!  Met als doel om eenmalig IN DE TIJD, voor alle tijden, Zichzelf te offeren…en daarmee een ‘EEUWIGE, ONVERGANKELIJKE, TIJDLOZE’ verlossing voor vergankelijke mensen teweeg te brengen. (Hebr.9:12) Die verlossing hebben wij door Zijn bloed, dat Hij in de Hemelse Tabernakel binnen bracht (Hebr. 9:24+25; Efeze 1:7). Hij bracht Zijn offer bij God, in de onvergankelijke eeuwigheid, buiten de tijd……

Dit is de GENADE, die ons in Christus Jezus gegeven is, vóór eeuwige tijden…. Doch die nu geopenbaard is – in het tijdelijke – door de verschijning – de geboorte – van onze Heiland, Jezus Christus…. …die de dood van zijn kracht heeft beroofd en ONVERGANKELIJK LEVEN  aan het licht heeft gebracht door het evangelie. (2 Tim. 1:9+10)

Vrede op aarde: Jezus kwam vanuit het onvergankelijke…in het vergankelijke (in het tijdelijke) …om ons – OP AARDE – het onvergankelijke, het eeuwige LEVEN te brengen! “Wie in Mij gelooft HÉÉFT eeuwig leven.”

WEES GEZEGEND met een HÉÉL VREDIG KERSTFEEST!

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

6 + 4 =