+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Vind, volg en vervul Gods wil

28 okt 2021 | Algemeen, Andrew Wommack Ministries, Andrew Wommack schrijft

Vind, volg en vervul Gods wil

God heeft een doel voor elk mens, of je het nu beseft of niet. Het is triest om te zeggen dat de meeste mensen niet leven met een gevoel van doelgerichtheid. Ze doen hun eigen ding en dan vragen ze God om hun werk te zegenen, of ze geloven dat Gods wil voor hun leven toch wel zal geschieden, want dat is je levenslot en daar kun je niets aan doen. Dat idee is niet correct, en ik zal je uitleggen waarom.

Je leeft met een doel!

Mijn hele leven heb ik er geen enkele twijfel over gehad dat God mij geschapen heeft met een doel. Dit is al bijzonder omdat veel mensen denken dat ze hier toevallig zijn. Zij geloven in de evolutietheorie, en dat hun bestaan niets met God te maken heeft. Ik zeg je dat het tragisch is voor mensen om die mentaliteit te hebben. Ik herinner me dat ik een kind was en naar de sterren keek en me afvroeg waarom God de wereld schiep en wat mijn rol daarin was. Ik had wel een verlangen om te weten wat Gods wil voor mijn leven was, maar ik zette het op een laag pitje en was net als andere kinderen aan het dollen totdat ik bijna klaar was met de studie op de middelbare school. In die tijd van het schooljaar kwamen vervolgscholen en bedrijven naar die school om promotie voor zichzelf te maken. Toen werd mijn verlangen weer wakker om Gods bestemming voor mijn leven te leren kennen.

In mijn laatste jaar op de middelbare school begon ik de Heer ijverig te zoeken. Ik las de Bijbel van kaft tot kaft. Ik kocht ook een Bijbelcommentaar om inspiratie op te doen. Ik wist dat er ergens in de Bijbel een formule te vinden moest zijn om erachter te komen wat Gods wil voor je leven is. Ik vroeg het aan de mensen in onze kerk en die zeiden: ‘Je zult het wel te weten komen,’ en ‘Alles is toevallig.’ Maar ik wees dat idee 100% af. Mensen zoals Hitler en Mussolini leefden bepaald niet in overeenstemming met Gods doel voor hun leven, maar God heeft zulke mensen niet geroepen om te doen wat ze gedaan hebben! God had heel wat betere plannen voor hun leven. God heeft een bestemming voor ieder mens, en die wordt niet automatisch uitgewerkt. Het gaat ook niet via het toeval of door Gods soevereiniteit, zo werkt het niet. Als je dat zou geloven, zou je God de schuld moeten geven van alle verkrachtingen en moorden en de vreselijke dingen die in de wereld gebeuren.

Mensen zoals Hitler en Mussolini
leefden bepaald niet in overeenstemming
met Gods doel voor hun leven

Ik moest echt op zoek gaan om Gods doel met mijn leven te leren kennen. Ik moest vragen om te ontvangen. Ik moest kloppen zodat de deur opengedaan zou worden (Matt. 7:7). Nadat ik mijn middelbare school had afgerond, ging ik naar de universiteit. Ik wist nog steeds niet wat mijn doel was, maar ik was echt op zoek naar de Heer en bestudeerde het Woord. Ik was bij een kerkdienst tijdens de Kerstdagen in 1967, en bij zijn meditatie las een man Romeinen 12:1-2: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Luister… naar wat God jouw wil vertellen

Het laatste deel van vers 2 sprong eruit bij mij. Dit was het waar ik naar gezocht had, waar ik voor gebeden had! God is er op uit om Zijn wil aan jou te openbaren, maar je moet tot Hem komen en het van Hem horen. Je moet een levend offer worden en getransformeerd worden door de vernieuwing van je denken om in je fysieke leven de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God uit te voeren. De daaropvolgende vier maanden bestudeerde ik deze verzen van de Romeinenbrief. Op 23 maart 1968 was ik in een gebedsbijeenkomst en God openbaarde zich en zorgde voor een revolutie in mijn leven: hij verloste mij van alle eigen gerechtigheid. Na deze ervaring veranderde mijn leven radicaal, want ik begon Gods genade te begrijpen. En dat begon allemaal met het feit dat ik anderhalf jaar lang had gebeden en gezocht naar Gods wil. En de vier maanden daarvoor was ik dus bezig geweest met Romeinen 12:1–2, en probeerde ik te voldoen aan de daar vermelde vereisten.

De krachtige ontmoeting die ik toen met de Heer had, vond plaats omdat ik ernaar jaagde om Gods wil voor mijn leven te leren kennen.

Velen van jullie bevinden zich in dezelfde situatie waarin ik mij toen bevond, en dan weet je dat er meer in het leven moet zijn dan wat je nu ervaart. Je moet beginnen met het zoeken naar Gods wil, en je moet volharden om over alle obstakels heen te komen. Jeremia 29:11 zegt: Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Deze passage is bekend bij veel mensen, maar we plaatsen het zelden in de context waar het in staat. De volgende verzen, Jeremia 29:12-13 zeggen: Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

Om Gods doel voor jou persoonlijk te kennen, moet je op het punt komen waar je zegt: “God, ik beweeg niet meer. Ik doe niets anders meer. Ik verspil geen tijd meer totdat ik weet wat Uw wil is!” Je moet er echt op gefocust zijn, want zolang je nog kunt leven zonder Gods wil voor je leven te kennen, doe je niets anders dan dat. Je moet op dat punt komen dat je met heel je hart zoekt, en dan is het de gelegenheid dat God Zichzelf aan jou openbaart.

Deze ervaringen die ik heb gedeeld, komen uit de tijd toen ik nog jong was, maar ik garandeer je dat het nooit te laat voor je is om Gods wil voor je leven te zoeken.

Deze maand bieden we een mooie deal aan om een pakket te bestellen bestaande uit:

 1. 1. Scherper dan een tweesnijdend zwaard
  2. Lessen van Elia
  3. Uitmuntendheid
  4. Vind, volg en vervul Gods wil

Om te bestellen kun je bellen met onze hulplijn, 035 533 88 75 of bestel via onze webshop: 

Populair in onze webshop:

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
 • Bic NR: ABNANL2A
 • KVK nr. 34384289
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
 • Bic NR: RABONL2U
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

Stap 1 van 2