UITMUNTENDHEID: Stijg naar de top!

Met alle drukte van de eindejaar festiviteiten achter ons, is de start van het nieuwe jaar een goed moment voor een mentale reset. Goede voornemens kunnen heel verschillende gevoelens oproepen: enthousiasme of angst. En gebleken is dat de meeste mensen zich niet houden aan hun goede voornemens. Voornemens… Waarom zouden we het ons voornemen, waarom niet gewoon dóen! Ons losmaken van de huidige situatie en onze levensstijl veranderen door een besluit te nemen om in alles wat we doen uitmuntend te worden?

Uitmuntendheid kan worden gedefinieerd als “van de hoogste of beste kwaliteit; uitzonderlijk goed” (American Heritage Dictionary).

De namen Daniel, Joseph en Ruth kennen we allemaal. Wat hebben zij gemeen met elkaar? Je raadt het al: een geest van uitmuntendheid! Geen zelfzuchtige ambitie of ogendienst, maar oprechte liefde voor God. Ze hadden een volledige toewijding aan Hem in alles wat ze deden, zonder acht te slaan op hun eigen leven. Kijk wat dit voor hen heeft gedaan:

Toen overtrof deze  Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. (Daniël 6:4)

Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen; alleen wat de troon betreft, zal ik meer aanzien hebben dan u. (Genesis 41:38 en 40)

En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen, want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. (Ruth 3:11  HSV)

Uitmuntende mensen komen altijd bovendrijven – net als room! Het uit zich op elk gebied van hun leven omdat Gods soort liefde uitmuntend is en nooit faalt!

Laat de motivatie voor een levensstijl van topkwaliteit, de liefde zijn voor je hemelse Vader die het beste voor je verlangt en altijd op zoek is naar manieren om je te zegenen. Neem een geest van uitmuntendheid aan omdat je Hem wilt behagen, omdat je Zijn kind bent en zijn DNA hebt. God is uitmuntend en Hij verlangt ernaar dat we op Hem lijken. Dat is waarom Hij ons naar Zijn beeld schiep!

Als je merkt dat je aarzelt om aanpassingen in je levensstijl te doen vanwege de angst voor falen, onthoud dan dat er genade is voor het onvermijdelijke wankelen. Blijf gewoon op koers. “Want een rechtvaardige valt zevenmaal, en staat weer op” (Spreuken 24:16).

Dus, ga dit jaar de uitdaging aan en maak aanpassingen in je levensstijl die levenslange beloningen garandeert. Je kunt niet falen tenzij je opgeeft. Je hebt de Geest van uitmuntendheid, de Heilige Geest, die je helpt. Doe een beroep op wat er al in je zit, en je bent verzekerd van succes.

Als je vandaag besluit om een leven van uitmuntendheid te leiden, zal je, net als een kind gretig wacht om een geschenk van zijn vader uit te pakken, altijd opgewonden zijn om te zien wat je hemelse Vader voor je in petto heeft!

Voor een meer diepgaande studie… bekijk Andrews teaching ‘Excellence: How to Pursue an Excellent Spirit’. Het is beschikbaar als Engels- of Spaanstalig boek, en Engelstalige CD- of DVD-serie. Ga naar awme.net/shop  

Bedankt dat je Jamie en mij helpt om Gods onvoorwaardelijke liefde en genade in onze natie te verspreiden. Levens worden gered door de transformerende kracht van het Evangelie.

Wij houden van je,

 

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A

1411AB Naarden

T. (0)35 533 88 75

E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

1 + 10 =