Historie Charis Bible College Nederland

In 2009 werd Charis Nederland opgericht door Mark Becking, Jan Lakeman en Jan Vossen.
Mark en zijn vrouw Alice kwamen in het voorjaar van 2009 terug in Nederland vanuit Engeland, waar zij indertijd de tweejarige opleiding van Charis U.K. in Wallsall hadden afgerond. Als afgestudeerde aan Charis was Mark gerechtigd om directeur van Charis Bible College Nederland te worden.

In september 2010 ging onder zijn leiding de voltijdopleiding van start. Vele studenten vonden de weg naar de school, en zagen hun leven veranderen doordat Gods Woord hun denken vernieuwde.

In september 2015 kwam er de geïntegreerde deeltijdopleiding bij, die ook in twee avonden per week te volgen was. Dit bleek een enorm succes omdat dit voor velen de mogelijkheid bood om naast een baan of de zorg voor het gezin, toch de volledige opleiding te volgen; dan wel in vier deeltijdjaren, waar de voltijdopleiding twee jaar in beslag nam.

Wat eigenlijk al langere tijd sluimerde, en waar – achteraf gezien – een behoorlijk aantal studenten tegenaan zijn gelopen, was het verschil tussen het gedachtegoed van Mark en het gedachtegoed van Charis (Andrew Wommack) waar het gaat om de verandering van hart. Waar Charis staat voor ‘verandering van hart doordat je denken wordt vernieuwd door Gods Woord’ (Rom. 12:2), had Mark daar toch wat andere gedachten over. Dit leidde in oktober 2015 tot een scheiding van wegen, omdat daar waar aanvankelijk maar een fractie verschil leek te zijn, er door de tijd heen een steeds groter gat ging ontstaan tussen de twee zienswijzen. Charis wil geen platform zijn voor een andere dan een Bijbelse zienswijze, en gaf Mark de zegen mee voor het opzetten van zijn eigen bediening als christen coach. Uiteindelijk koos Mark – naar eigen zeggen – niet langer voor een exclusief christelijke denkwijze, maar integreerde daarin ook zienswijzen uit andere spirituele tradities en uit de psychologie. Dit geheel in tegenspraak tot de zienswijze van Charis, en daarmee Andrew Wommack Ministries, die zich daar dan ook volledig van distantieert.

“Although I appreciate all that Mark Becking did to serve me and in CBC in the Netherlands for many years, the differences became so great that we had to ask Mark to leave. I do not endorse his teachings now.”
Andrew Wommack

Rondom de periode dat Mark zijn functie als directeur van Charis Bible College neerlegde, ontwikkelde de organisatie zich (wereldwijd) verder en bestaat nu uit twee pijlers:

  • Andrew Wommack Ministries, die ver uitreikt naar mensen door het vertalen en uitgeven van boeken, het uitzenden – en vertalen en ondertitelen – van het TV programma ‘Gospel Truth’, het opzetten van een telefonische hulplijn, etc. etc.
  • Charis Bible College, waar diepgaand onderwijs wordt gegeven aan de studenten met als motto: “Ontdek je bestemming en leer erin te leven!” Het in theorie en praktijk discipelen van studenten, zodat zij – naar 2 Tim. 2:2 – op hun beurt anderen kunnen discipelen, die op hun beurt ook weer anderen zullen gaan discipelen.

Tot directeur van Andrew Wommack Ministries Nederland werd, in 2016, Jan van der Horst benoemd; tot directeur van Charis Bible College Nederland: Marijke Lamers. Beiden waren voltijd studenten van het ‘eerste uur’ in 2010.

In het schooljaar 2016/2017 is er een zogenoemd ‘Leiderschap Programma’ toegevoegd aan de tweejarige voltijdopleiding c.q. vierjarige deeltijdopleiding. Ook dit – in de wandelgangen genoemd – ‘derdejaar’ kan zowel in voltijd (in 1 jaar) als in deeltijd (in 2 jaar) worden gevolgd door studenten die het Charis diploma hebben behaald. Tijdens deze studie leren de studenten zowel in theorie als in praktijk om uit te gaan stappen op het gebied van leiderschap, teambuilding, financieel- en organisatiebeheer en planning. Zo worden zij voorbereid op het starten of het ondersteunen – op leiderschapsniveau – van een bediening, organisatie, gemeente of bedrijf.

Het lag in de bedoeling om in het schooljaar 2017/2018 de ‘hybride’ studievorm te introduceren. Deze studievorm kun je zien als een ‘upgrade’ van de thuisstudie, doordat de studie wordt aangevuld met studiezaterdagen, waarop o.a. de lesstof die thuis wordt bestudeerd wordt besproken. De hybride studie vraagt meer discipline qua tempo dan de thuisstudie, en heeft nét dat beetje meer…omdat op de studiezaterdagen ook praktijk- en interactieve lessen aan bod komen. Hoewel deze studievorm in andere Europese landen een succesformule bleek te zijn, hebben wij voor dit schooljaar niet genoeg aanmeldingen binnen gekregen om een klas te vullen. In 2018/2019 proberen we het nogmaals.