+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Het grote ontwaken

28 mei 2021 | Algemeen, Andrew Wommack Ministries, Andrew Wommack schrijft

Het grote ontwaken

Onlangs heeft God iets speciaals voor me gedaan dat ik graag met je wil delen. Hij sprak  op 5 maart 2021 tot mij en vertelde me een aantal dingen die mijn houding drastisch hebben veranderd.

Derde Grote Opwekking

Ik was in Oklahoma City op een conferentie genaamd The Encounter, georganiseerd door een nicht en neef van mij. Ik prees God en dankte Hem voor het aanmoedigen van de jongere generatie om de banier van de prediking van het evangelie op te nemen. En terwijl ik Hem aan het aanbidden was, sprak de Heer tot mij. Hij zei dat sommige van die jonge mensen, die op dat moment in de aula aanwezig waren, op een dag in de toekomst de jonge mensen van hun generatie zouden vertellen hoe het was om in Amerika te leven tijdens de Derde Grote Opwekking.

Nu, dat is terminologie die ik normaal niet zou gebruiken. Ik zou misschien de term ‘vernieuwing’ of ‘beweging van God’ gebruikt hebben. Dat zijn termen waar ik meer bekend mee ben.

De eerste Grote Opwekking vond plaats in de 18e eeuw en was de aanleiding voor het ontstaan van de Verenigde Staten. De tweede Grote Opwekking vond plaats in het begin van de 19e eeuw en leidde tot de oprichting van vele zendingsgenootschappen in de Verenigde Staten. Maar de Heer sprak tot mij over de derde Grote Opwekking. Als het gaat om een opwekking of een ontwaken, is deze Schriftplaats je waarschijnlijk wel bekend:

“Indien Mijn mensen, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” 2 Kronieken 7:14 – vertaald uit de King James Version

Ik heb dat vers zo vaak gebeden. Het probleem dat ik ermee heb gehad, is echter dat er staat ‘als mijn mensen’, niet ‘als iemand’. Dit is niet iets dat slechts één persoon kan doen. Dit gaat over het lichaam van Christus. We moeten onszelf vernederen, we moeten bidden en we moeten Gods aangezicht zoeken. En hoewel ik mezelf op persoonlijk niveau heb vernederd, heb gebeden, Zijn aangezicht heb gezocht, me afgekeerd van mijn slechte wegen en het evangelie met miljoenen mensen heb gedeeld, kon ik er niet op vertrouwen dat dit op nationaal of internationaal niveau ook zou gebeuren. Maar nu de Heer gesproken heeft, heb ik er geloof voor dat we ons op een omslagpunt in ons land bevinden, en dit is niet beperkt tot alleen de Verenigde Staten. Ik geloof dat dit van toepassing is op mensen in alle landen. God beloofde dat Hij ons land zou genezen en dat Hij onze zonden zou vergeven, maar eerst moeten we Zijn stem beantwoorden zoals het staat in 2 Kronieken 7:14.

“De derde Grote Opwekking is al begonnen”

Dus toen de Heer zei dat er mensen in dat auditorium waren die op een dag de jonge mensen van de volgende generatie zouden vertellen hoe het was om deel uit te maken van de Derde Grote Opwekking, maakte me dat enthousiast. En toen ik zei: “God, zegt U dat we een derde grote opwekking zullen hebben? Is aan deze voorwaarden voldaan? Gaat het gebeuren?” – sprak de Heer tot mij, en Hij zei: “Nee, het komt niet, het is al begonnen!”

Ik heb mijn hele leven hard gewerkt om mensen te zien veranderen. Ik geloof dat als er genoeg mensen veranderen, naties kunnen veranderen; en de hele cultuur van de wereld zou kunnen veranderen. Prijs God, ik geloof dat ik een woord van de Heer heb gekregen dat het al aan de gang is! De Schriftplaats die onmiddellijk in mijn gedachten opkomt, is 1 Korintiërs 15:58, waar staat: “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heer.”

Twijfel niet!

Als je alleen in het natuurlijke kijkt, kun je het in twijfel trekken. Het lijkt alsof de goddelozen elke dag terrein winnen. Als je alleen maar luistert naar de negatieve dingen die vandaag via de propagandanetwerken worden verspreid, lijkt het erop dat er geen bewijs is van een ontwaken. Er is echter wèl veel bewijs van! Je zult het alleen niet op de reguliere media horen, omdat ze de goede dingen die God doet, niet promoten. Hoewel er geen twijfel over bestaat dat er slechte dingen gebeuren, gebeuren er ook geweldige dingen. Eén van de dingen die ik door deze bediening wil gaan doen, is meer mooie getuigenissen delen, van de levens die worden veranderd en alle geweldige manieren waarop God beweegt. Het seculiere nieuws zal deze dingen niet delen, dus nu gaan wij ze delen. Om deze Grote Opwekking in perspectief te plaatsen, interviewde ik David en Timothy Barton van WallBuilders (WallBuilders.com) over mijn Gospel Truth-programma. De schat aan kennis die deze twee hebben over de Amerikaanse geschiedenis zal je versteld doen staan. In het interview praten ze over de geschiedenis van opwekking en de eerste en tweede Grote Opwekking in Amerika. Ze leggen ook uit dat er altijd weerstand is wanneer er een grote beweging van God is, en hoe dit ervoor zorgt dat kwaadwillende mensen opstaan, weerstand bieden en wanhopig terugvechten.

In de Verenigde Staten voeren we een strijd op leven en dood voor onze vrijheden, en, prijs God, mensen worden wakker! Bij de afgelopen presidentsverkiezingen hebben miljoenen mensen méér gestemd dan ooit in de geschiedenis van dit land. Ik geloof dat er een bron van ontwaken is opengegaan, de Derde Grote Opwekking is aan de gang! Het water komt misschien nu tot onze enkels; maar prijs God, het zal een grote en machtige rivier worden die we niet zullen kunnen oversteken (Ez. 47: 2–5)! Dus God sprak deze dingen tegen mij, en ik wilde ze met je delen. Ik hoop dat het je bemoedigt zoals het mij heeft bemoedigd.

Ik beveel het aan om het hele Engelstalige onderwijs over de Grote Opwekking te bestellen, inclusief mijn interview met de Bartons. Je kunt het in de webshop van AWME in Engeland bestellen. 

Wij houden van je,

Andrew en Jamie

Populair in onze webshop:

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

Stap 1 van 2