Op water lopen…

Wie wil dat nou niet? Iets bovennatuurlijks meemaken… Een antwoord uit de hemel ontvangen… Onder zijn/haar handen wonderen zien gebeuren…

Nou, ik kan je de belofte uit de Bijbel geven: Het is mogelijk voor wie gelooft! (Markus 16:17+18)

Onlangs hadden wij weer één van onze – overigens druk bezochte – open dagen bij Charis. En, als je aan potentiële studenten vraagt wat hun drijfveer is om te gaan studeren aan onze school, dan hebben velen het verlangen om te leren uitstappen om zieken te genezen en wonderen te verrichten.

Want dit is iets waar veel gelovigen mee worstelen: ‘uitstappen in geloof’ en op zieken de handen te leggen, te profeteren, demonen uit te werpen…. Enz.
Waarom? Het is immers een Bijbelse opdracht.

De reden is vaak dat we bang zijn dat het gewenste resultaat uitblijft, of dat we het bij het verkeerde eind hebben in wat we zeggen. Met andere woorden: de focus is op wat wij doen of wat wij zeggen…. En daarmee doen we maar liever niets of zeggen we niets…
Maar, we staan wel met open mond te kijken naar andere gelovigen die wél ‘durven’ uitstappen.

Zo moeten de 11 discipelen met open mond staan hebben te kijken toen Petrus uit de boot stapte en op het water ging lopen.
Zij zouden ook wel op het water hebben willen lopen…. Maar durfden de boot niet uit. En dat is precies waar ook wij mee worstelen:

We willen wel op het water lopen, maar stappen nooit uit de boot!

Petrus handelde in geloof, stapte uit, liet zich niet weerhouden door angst…..en toch, ook bij Petrus bleef het gewenste resultaat uiteindelijk uit, want door te gaan zien op de omstandigheden begon hij te zinken. We kunnen hiervan leren dat we ons niet moeten laten weerhouden door te zien op de omstandigheden (of door angst voor het uitblijven van resultaat).

Jezus zegt in Markus 16 dat ‘vele tekenen de gelovigen zullen volgen’. Als iets jou volgt, moet je zelf wel in beweging zijn…. toch? Niets doen of niets zeggen geeft geen gevolg.

Jezus zei dat het Zijn ‘werken’ zijn die van Hem getuigen (Joh. 10:25), en Hij zegt ook dat degenen die in Hem gelooft Zijn werken zullen doen. (Joh.14:12). We getuigen van Jezus als we de dingen doen en zeggen die Hij deed….. als we Hem volgen in zijn daden en “rondgaan en goed doen, en allen genezen die door satan overweldigd zijn” (Hand. 10:38).

Twijfel er nooit aan of de Heer door jou heen Zijn werken wil doen! Want God wordt daarmee verheerlijkt! In Johannes 15:8 zegt Jezus: Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u véél vrucht draagt en Mijn discipelen (volgelingen) bent.

En dáár zou onze focus op moeten zijn! VRUCHT dragen is een zeker gevolg van IN HEM en IN ZIJN WOORD blijven, en vandaaruit handelen….Ook al zijn er omstandigheden, die ons aan het twijfelen willen brengen. Maar: “Wie in Mij blijft….ZAL vrucht dragen”. Met andere woorden: Het zál resultaat hebben.

“Wie in Mijn Woord blijft, die is als een boom die vrucht draagt, wiens loof niet verwelkt – ALLES GELUKT!” Kijk je naar omstandigheden …of zie je uit naar Gods mogelijkheden en beloften? Leef je in aanschouwen op omstandigheden… of leef je in geloof?

Marijke Lamers

0 reacties

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

11 + 1 =