+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Wij weten vanuit de Bijbel dat satan strategieën heeft (2 Korinthe 2:11). Een strategie is een goed ontworpen en goed doordacht plan. Satans strategieën zijn erop gericht om je te vernietigen. Helaas kan een christen verstrikt raken in een val van satan, en één van die vallen is die van onvergevingsgezindheid. Daar wil ik in dit artikel op toespitsen.

God draagt ons op om te vergeven. In Mattheüs 18:21-22 staat: Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Jezus zei niet dat je na 490 maal kunt stoppen met vergeven, maar dat je altijd hoort te vergeven. Jezus gaat verder in vers 23-35 met een gelijkenis te vertellen over een slaaf van wie zijn schuld was kwijtgescholden, maar die geen medelijden had met zijn medeslaaf. Jezus zei dat de slaaf, die geen medelijden, had in de gevangenis werd geworpen, en dat hetzelfde zal worden gedaan met ons als wij niet vergeven: de gevolgen van zonden houden je gevangen.

Als je niet vergeeft, geef je satan gelegenheid om in je leven te komen, met dingen die je niet wilt. Onvergevingsgezindheid zet de deur open voor satan om ons te pijnigen. Satan zal je helpen te strijden tegen de persoon die je beledigde. Mensen strijden voor hun recht om beledigd te zijn, maar in feite worden ze erdoor gepijnigd.

Wij vergeven omdat Jezus ons vergeven heeft. Mensen zullen je pijn doen maar dat is geen rechtvaardiging om niet te vergeven.

Je kan je afvragen hoe je oprecht moet vergeven als mensen je gekwetst hebben. Het antwoord is: door je ziel van je geest te scheiden. Het echte probleem is dat je denken niet vernieuwd is. Wanneer beledigingen komen, zijn we niet klaar om die af te weren.

Te veel mensen maken de fout om vanuit de ziel te reageren. Het enige deel van jou dat is vernieuwd toen jij tot bekering kwam, is je geest. Je vergeeft degene die jou heeft gekwetst door ervoor te kiezenom te vergeven, niet op basis van hoe jij je voelt. In Mattheus 26:41 staat dat de geest gewillig is, maar het vlees zwak. Je moet het gedeelte wat gewillig is –de wedergeboren geest – gebruiken om de keus te maken om te vergeven.

Ook al heb je geleden en is je pijn gedaan, wanneer je vergeeft zal je op zijn tijd gesterkt, bevestigd en gefundeerd worden. (1 Petrus 5:10)

Gods genade zal fantastische dingen doen in je leven. Val niet in de duivelse strik van onvergevingsgezindheid. Neem de beslissing – door je wedergeboren geest – om te vergeven, en je zal gezegend zijn.

Door Paul Milligan

Paul Milligan heeft meer dan 45 jaar ervaring in de zakenwereld en 28 jaar in het opzetten van eigen bedrijven. Hij is sinds 2003 lid van de raad van bestuur van Andrew Wommack Ministries/Charis Bible College en heeft een aantal jaren als CEO gediend. Paul is leraar in de Charis Business School en is vaak een gastspreker op Charis-conferenties en -evenementen. Hij en zijn vrouw Patsy zijn 44 jaar getrouwd en hebben drie kinderen en negen kleinkinderen

0 reacties