+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Ontvang Gods zegeningen

4 aug 2020 | Algemeen, Uitgelicht Charis

Ontvang Gods zegeningen

Door Bert Loonstra (docent Charis)

Er gebeuren heel wat dingen in ons leven. Ook wij als christenen hebben het dikwijls niet makkelijk, daar weten we wel over mee te praten. We hebben allemaal wel de ervaring dat veel dingen tegen kunnen zitten. Je kunt je zorgen maken, tobben met je gezondheid, gebroken relaties hebben, of financiële problemen. Misschien heb je moeite op je werk, of maak je je zorgen over alle gebeurtenissen in de wereld die in een razend tempo doorgaan. Waar moet dat heen? Hebben we nog wel toekomst in de corona-crisis? Veel christenen denken dan dat je als gelovige in de wereld weinig voordeel hebt boven de ongelovigen. We zitten toch allemaal in hetzelfde schuitje? Je bent als gelovige toch niet vrij van problemen? Je leest het in de Bijbel toch ook, zegt men dan. In het boek Prediker staat het zo: ‘Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen: de rechtvaardige en de goddeloze…‘ en Jezus zei toch ook: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben….’ 

Maar voordat je zomaar een Bijbeltekst op je situatie toepast… laten we eens bedenken waar de schrijver van Prediker stond toen hij dit schreef: het betreft koning Salomo die aan het eind van zijn leven terugkeek, nadat hij een periode van grote welvaart had beleefd. God had hem zo gezegend, dat zijn naam over de hele toenmalige wereld bekend was geworden. Maar hij viel in de strik van verleidingen omdat zijn vele vrouwen allerlei afgodendienst invoerden in Israël. Als je zulk kwaad in je leven toelaat, dan overkomt je hetzelfde als de goddeloze, dat kan niet anders. Dan gaat God echt niet zeggen: ‘Ik zal je beschermen, zodat het kwaad je niet treft…’ Nee, houd er maar rekening mee dat onze woorden en onze daden wat uitwerken in ons leven, het kwade of het goede. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid hoe je met Gods gaven omgaat, en datgene wat je spreekt en wat je doet is een zaad wat je zaait. Het brengt goede of slechte vruchten voort. Zo oogst je in je eigen leven de vrucht van wat je gezaaid hebt. 

Maar dan het citaat van Jezus: ‘In de wereld zul je verdrukking hebben….’ Zegt Hij daarmee niet dat het in dit leven een tranendal is en dat je als gelovige niet meer kunt doen dan hopen op je eeuwige toekomst, want dan wordt het eindelijk beter?! Het is echt een feit dat veel christenen zo denken. Ze geloven dat dit leven niet veel goeds brengt (of je moet wel veel geluk hebben) en dan moet je maar uitzien naar de hemel, waar alle tranen afgewist worden. 

Maar we kijken eens naar het hele woord wat Jezus hier spreekt. Het gaat om het hele tekstverband! Johannes 16:33 – Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. Jezus zei dit vlak voor Zijn lijden en sterven, als een soort afsluiting van het onderwijs dat Hij aan zijn discipelen gegeven had. Het was een terugblik op ruim 3 jaar van Zijn bediening. Wat een mooie tijd was dat! Het was een hemelse realiteit op aarde geweest, met zoveel geweldig onderwijs van Jezus, met tekenen en wonderen, genezing en bevrijding… en Jezus gaf dit als een erfenis door aan zijn volgelingen. Het was dus niet de bedoeling dat de stroom van zegen na Jezus’ hemelvaart ophield. Jezus was gericht op de toekomst, Hij zag de volledige doorbraak van Gods Koninkrijk al voor zich. Hij sprak de discipelen moed in: ‘Heb goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen!’ Dus geldt dit ook voor ons! Jezus heeft het wereldsysteem van negatief denken, van haat en nijd, de hoogmoed en egoïsme, van dood en ziekte en slavernij, overwonnen. Voor ons die in Jezus geloven is er iets nieuws voor in de plaats gekomen: leven vanuit een hemels perspectief, vanuit de zegen die Jezus zelf voor ons verdiend heeft. Leven in de vrijheid, omdat Christus ons vrijgemaakt heeft. 

Zie je leven dus eens in het perspectief van waaruit God ons ook ziet: Jezus heeft de overwinning op het zondige systeem van de wereld al behaald. Hij heeft de dood en het graf achter zich gelaten, en Hij heeft ons meegenomen in Zijn opstandingsleven. Jezus leeft nu in de hemel, en ik ben met Hem gezeten in de hemelse gewesten. Mijn kracht die ik nu heb, is niet van mezelf, maar is van de Heilige Geest die in mij woont. Hij vervult me met de aanwezigheid van God. Mijn oude ik is dood; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. (Galaten 2:20)

Maar wat is die verdrukking dan, waar Jezus het over heeft? Het is de bestrijding die we meemaken. De tegenstander van God probeert ons eronder te krijgen. Hij probeert ons af te snijden van de stroom van zegen. Hij probeert ziekte en dood en verderf in ons leven te brengen. Hij probeert ons door leugens te verleiden en hij zet andere mensen tegen ons op. Toch, in de bestrijding, mogen we in geloof uitspreken: het zal hem niet gelukken om ons eronder te krijgen! Kun je daar ‘Amen’ op zeggen? We mogen uit geloof leven, omdat Gods beloften waarheid zijn! Alle beloften zijn in Hem ja en amen. Je zou dan kunnen vragen: wat zijn Gods beloften voor ons? Waar mag ik dan aanspraak op maken? 

We zetten even een paar dingen op een rijtje: 

 • Je bent erfgenaam van een nieuw verbond met betere beloften. Hebreeën 8:6
 • God heeft je gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus – Efeze 1:3
 • Je hebt deel aan de goddelijke natuur omdat de Heilige Geest in je woont. 2 Petrus 1:4
 • Als je in Jezus gelooft zul je de werken doen die Hij op aarde deed. Johannes 14:12
 • Wat je ook zult vragen in Jezus’ Naam, dat zal God doen! Johannes 14:13 
 • Je mag gezond zijn, door Jezus’ striemen ben je genezen. 1 Petrus 2:24
 • God heeft jouw geluk voor ogen, niet je ongeluk: Hij geeft je een hoopvolle toekomst. Jeremia 29:11

En geef nu eens antwoord op deze vraag: welke visie heb je op je eigen leven als gelovige in deze crisistijd? Misschien mag ik het hier even voor je invullen, zodat je weet waar je God voor mag geloven: 

“Ik leef hier en nu al onder Gods bescherming. Hij zegent mij met alles wat ik nodig heb. Zijn genade is onbegrensd. Ik weet dat ik gezegend ben in elk opzicht: in mijn gezondheid, in mijn werk, in mijn relatie met God en met de mensen om mij heen. Ik vertrouw erop dat God als de beste Vader mij in deze tijd van crisis nooit verlaat en als ik dicht bij Hem leef, dat ik blijf in Zijn liefde en ik hoef niet bevreesd te zijn. Dagelijks wandel ik in bovennatuurlijke dingen want ik leef vanuit Gods aanwezigheid in mij. En door mijn getuigenis laat ik in de wereld zien wie Jezus is!”

Mijn advies is tenslotte: laat het Woord van God tot leven komen in je hart, dan ga je dit bovennatuurlijke leven leiden waarvoor je geroepen bent!

 

Populair in onze webshop:

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
 • Bic NR: ABNANL2A
 • KVK nr. 34384289
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
 • Bic NR: RABONL2U
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

[wpforms id=”11351″ title=”false” description=”false”]

[paytium name="Formulier naam" description="Gift via website Andrew Wommack NL" button_label="Gift overmaken"] [paytium_field type="open" label="Maak jouw gift over via iDeal" amount="25" tax="0" /] [/paytium]

Terugblik 2023 l Brazilië

De missietrip is een geweldige ervaring die ik niet had willen missen. Onze reis naar Brazilië was goud waard. Een fantastische toegevoegde waarde in onze levenswandel met de Vader die niemand meer van ons kan afpakken. Een echte aanrader voor het volgende team, je...

Terugblik 2023 l Roemenië

The God who sees Ik schrijf dit op ongeveer 10 kilometer hoogte tijdens de terugreis van de missiereis Roemenië met mijn gedachten bij al die mensen die we hebben ontmoet. Wat heerlijk om die blije gezichten te zien na genezing, na bemoediging, maar ook na gewoon er...

Terugblik 2023 l Zuid-Afrika

De Missietrip naar Zuid-Afrika was geweldig. Zuid-Afrika is fantastisch, maar het zijn vooral de mensen die de reis van waarde maakten. Wat een onvoorstelbaar lieve mensen wonen er in Zuid- Afrika. De Missietrip was een aaneenschakeling ontmoetingen met impact: we...

25 april 2023 l Zuid-Afrika

Verslag van de terugreis van Ruth.

24 april 2023 l Roemenië

Maandag was de laatste dag voor de groep in Roemenie. De vrouwen hadden een programma gemaakt voor de weduwengroep. En de mannen gingen met oud Charis-medewerker Henk van Dijk mee om te helpen bij het jeugdvoetbal team. Deze bijzondere missiereis werd afgesloten met...

23 april 2023 l Zuid-Afrika

Yes, een dag vrij na het drukke schema. Na 2 weken met bedienen, reizen, evangeliseren en veel mensen ontmoeten nu een hele dag rust in het programma. Heerlijk uitgeslapen vanochtend, dat was ook een keer lekker. Daarna gestart met ontbijt, gevolgd door een prachtige...

23 april 2023 l Roemenië

Op zondag stonden twee kerkdiensten inclusief gebed op het programma. In de ochtend bezochten we een dienst waarbij de jeugd zorgde voor song and praise en de dienst zelf werd via een headset vertaald naar het Engels. Na de dienst hebben we heerlijk met elkaar pizza...

22 april 2023 l Roemenië

Zaterdagochtend hadden we een ‘prayer & breakfast leadershipbijeenkomst voor een aantal kerkleiders uit de omgeving. Na een croissantje en een kopje koffie/ thee gaf Marcel onderwijs over ‘geest, ziel en lichaam’. Daarna gingen we in 2 groepen uiteen. James gaf...

21 april 2023 l Roemenië

Benieuwd wat we vrijdag 21 april allemaal beleefd hebben? Kijk dan gauw het filmpje. Hierin vertellen we over ons bezoek aan Valchid waar we een gevarieerd programma met om en nabij 200 kinderen hebben gehouden. Alle kinderen hebben een heerlijke hotdog en banaan...

22 april 2023 l Zuid-Afrika

Vandaag begon onze dag rond 07.00 uur, zoals we gewoon zijn in onze menscave werden er eitjes gekookt en genuttigd onder het genot van een kopje Jacobs koffie! Om 07.45 onze dagopening dit keer was Jacqueline degene die het had voorbereid, mooi om elke dag samen op...