+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Andrew schrijft…

De kracht van partnerschap

De kracht van partnerschap

Geven is iets krachtigs. Het maakt ruimte voor ons te midden van groten en het kan de richting van je leven veranderen

De kracht van discipelschap

Waar evangelisatie zich concentreert op de noodzakelijke taak om mensen te bekeren en tot wedergeboren te krijgen, richt discipelschap zich op het onderwijzen van gelovigen, door diep het Woord in te gaan.

De Kracht van een Getuigenis II

De Kracht van een Getuigenis II

Afgelopen september heb ik een artikel geschreven over de kracht van een getuigenis. Heel specifiek heb ik in dat artikel gesproken over genezing. De reden waarom getuigenissen belangrijk zijn, is...

De oorlog is voorbij

De oorlog is voorbij

Jezus heeft voor altijd de manier veranderd, waarop God met de mensen spreekt. Er zijn natuurlijk Bijbelse voorbeelden van Gods catastrofale oordeel over zonde, maar Zijn grootste oordeel viel op...

Wie heeft je verteld dat je naakt bent?

Wie heeft je verteld dat je naakt bent?

Niet zo heel lang geleden maakte de Heer mij wakker met de volgende vraag: “Wie heeft je verteld dat je naakt bent?”  Nou, ik was meteen klaarwakker! Later laat ik je zien waar God me naar toe...

Lessen van David

Lessen van David

Waarschijnlijk heb je het verhaal wel gehoord van David, die Goliath versloeg. Maar heb je de lessen vanuit dat verhaal toegepast op je eigen reus?

Eet Je Groenten: Bestudeer Spreuken!

Eet Je Groenten: Bestudeer Spreuken!

Het boek Spreuken benadrukt de waarde van de principes, die daarin beschreven staan: “Om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht...

Getuigenissen: wat mensen zeggen!

Getuigenissen: wat mensen zeggen!

Vandaag heb ik de hulplijn van Andrew Wommack Ministries gebeld voor gebed, dat ik echt nodig had. Lichamelijk en geestelijk was ik uitgeput na een langdurige tijd van ziekte met daarnaast de zorg...

Werkt je gebedsleven niet? Neem een andere afslag!

Bijbelleraar Andrew Wommack komt binnenkort naar Nederland voor de Grace and Faith Conference in Veenendaal. Daarom duiken we komende periode in een aantal van zijn boeken. We trappen af met ‘Afslag...

Al 50 jaar en we gaan gewoon door!

Deze maand herdenken we dat Andrew, 50 jaar geleden, op 23 maart 2018, een levensveranderende ervaring met God had. Ter gelegenheid daarvan hadden we een interview met Andrew en Jamie. Niemand kan beter beschrijven dan Andrew zelf…..

William Franklin “Billy” Graham Jr.

William Franklin “Billy” Graham Jr.

Billy Graham had de beste dag van zijn leven op 21 februari 2018, toen hij werd verwelkomd in glorie door miljoenen mensen wiens leven hij heeft aangeraakt en hij hoorde de woorden "goed gedaan,...

Verwerf wijsheid, verwerf het uit Spreuken

Verwerf wijsheid, verwerf het uit Spreuken

Spreuken 4:5-7 Verwerf Wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van de woorden van Mijn mond en wijk er niet van af, Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief en zij zal je...

Neem de tijd voor herinneringen

Neem de tijd voor herinneringen

Het volk Israël markeerden plekken als herinnering aan belangrijke evenementen. Komen jaar staan we stil bij de 50 jaar na Andrew Womack’s roeping.

GEWOON Centen

GEWOON Centen

Veel Christenen weten waarschijnlijk, dat het goed is om tenminste 10% van hun inkomen aan de Heer te geven. Wat de meesten niet weten, is hoe je de andere 90% het beste kunt gebruiken. Misschien...

Discipelschap: De weg naar vrijheid

Discipelschap: De weg naar vrijheid

Ik wil het met je hebben over discipelschap. Ik weet dat het niet altijd een geliefd onderwerp is, maar dat komt omdat het vaak niet goed begrepen wordt.

Wees méér dan bekeerd!

Wees méér dan bekeerd!

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”.

Een uitzonderlijke geest…

Een uitzonderlijke geest…

…is de sleutel tot promotie. God heeft je geschapen voor grootheid. Waar je ook in het leven staat, God wil dat je succes hebt. En toch zien veel mensen voorspoed als iets ongrijpbaars.

Je hebt het al!

Je hebt het al!

Je hebt helemaal niets nodig van de Heer.
Dat klinkt misschien gek, maar je hebt het al!

Andrew Wommack vertelt

Andrew Wommack vertelt

Meer dan 40 jaar geleden hadden Andrew Wommack en zijn vrouw een ontmoeting met God die hun leven voor altijd veranderde --  en wij geloven dat Hij voor jou hetzelfde zal doen. Wij zien het als een...

Geloofbouwers

Geloofbouwers

Geloof is de sleutel tot alles in het Christelijke leven. Het is de overwinning die de wereld overwonnen heeft

Afrekenen met heilige huisjes

Afrekenen met heilige huisjes

Beste vriend/vriendin, Op één of ander moment heb je waarschijnlijk wel eens gedacht: Ik geloof het Woord en ik doe alles wat ik weet dat ik doen moet, en toch heeft niet altijd alles gewerkt. Die...

Tot in eeuwigheid volmaakt

Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door Hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. (Hebreeën 10:14 – NBV*) Hebreeën 10:14 zegt dat het offer van Jezus ons allen voor eens en...

Doen en gedaan

Doen en gedaan

'Doen' en 'Gedaan' 25-04-2017 Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Mattheüs 26:28) Het Griekse woord voor “testament” of...

Financieel rentmeesterschap

Financieel rentmeesterschap

Wist je dat er in de Bijbel meer over financiën staat dan over hemel en hel, gebed of geloof? Jezus onderwees Zelf ook meer over dit onderwerp dan over iets anders. Ik neem je graag mee de Bijbel in...

Geestelijk overlevingspakket

Hoe reageer jij in een crisissituatie? Als je oog in oog staat met een crisis, bedenk dan wat Jezus tot Zijn discipelen zei op de avond voor Zijn kruisiging: “Laat uw hart niet in beroering raken” (Joh. 14:1)

Afslag naar echt gebed

Zou je willen leren hoe je effectiever kan bidden? De Schrift zegt, “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel”(Jakobus 5:16b). Maar hoe ziet effectief gebed eruit?

Maak je klaar… voor falen of succes

Ik ken niemand die op een ochtend opstaat en denkt: “Ik denk dat ik de Heer vandaag in de steek laat.” Maar ik ken wel veel mensen die niet opzettelijk de Heer zoeken.

Hoor jij Gods stem?

Hoor jij Gods stem?

Wanneer Hij Zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat Hij voor ze uit en de schapen volgen Hem, omdat zij Zijn Stem kennen. (Joh. 10:4)

Genezing voor iedereen

Genezing voor iedereen

Fysieke genezing voor ons lichaam was een van de eerste en krachtigste openbaringen, die de Heer mij ooit gegeven heeft.

Beloften van God

Beloften van God

Als je echt zou begrijpen dat God je “alles , wat tot leven en godsvrucht strekt” (2Pet.1:3) heeft gegeven, dan zou dat veel frustratie wegnemen. Dan zou succes gegarandeerd zijn!

Populair in onze webshop:

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

Stap 1 van 2