Onderhoud alle dingen

Kan het zijn dat wat er in de Bijbel staat een obstakel vormt voor wat jij gelooft? Als je net zo bent als de meeste Christenen, geloof je wel in Jezus, maar misschien heb je je geloof in hokjes verdeeld zodat jouw Bijbelse overtuigingen weinig invloed hebben op andere gebieden van je leven.

Voor velen heeft de Bijbel geen enkele invloed op wat ze geloven! Zolang ze zeggen te geloven in Jezus, denken ze dat ze over allerlei dingen in de samenleving mogen geloven wat ze willen. Dat is absoluut fout! Dit betekent namelijk dat hen niet is geleerd om alles te doen wat Jezus geboden heeft:

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” Mattheüs 28:19,20

In dit gedeelte zie je dat een discipel een persoon is die alles onderhoudt wat Jezus geboden heeft.

Over het algemeen is de kerk niet bezig geweest met discipelen maken. Het doel was eigenlijk: Laten we ervoor gaan dat mensen opnieuw geboren worden, zodat dat ze naar de hemel gaan.

Dit heeft voor problemen gezorgd. Omdat de kerk niet leert om te onderhouden wat Jezus beval, is er een vacuüm in de samenleving waar christenen hun positie zouden moeten innemen. Als het gaat om sociale of morele kwesties zwijgen christenen vaak of spreken ze de Bijbel tegen. Ze belijden geloof in de Heer, maar ze zijn geen discipelen. Dat klinkt voor jou misschien schokkend, maar zie eens hoe Jezus reageerde op mensen die alleen in Hem geloven:

‘Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen.’ Johannes 8:31

Om een discipel te zijn, is het is niet genoeg om alleen maar gered te worden zodat je niet naar de hel gaat. Je moet Jezus’ woorden in acht nemen om Zijn discipel te zijn. Dit zou het doel van iedere christen moeten zijn! Toch is het verbazingwekkend hoeveel christenen dit niet doen.

Als het gaat om actuele onderwerpen zoals homoseksualiteit, abortus en evolutie is de kerk verdeeld. Meestal zegt men: ‘Je hoeft alleen maar vast te houden aan de prediking van het Woord, en houd je niet bezig met politieke en sociale kwesties.’ Maar ik blijf het Woord prediken! Ik spreek tegen alles wat inbreuk maakt op het sociale en politieke leven. Het Woord van God bevat ook richtlijnen op deze gebieden.

Als we zwijgen zullen de ongelovigen, die geen Bijbels wereldbeeld hebben, het beleid bepalen en gaan ze dicteren wat wij wel of niet kunnen doen. Dit gebeurt al vaak en veel christenen hebben dit gewoon geaccepteerd.

Een vrouw op onze Bijbelschool sprak me onlangs aan en vertelde me dat elke keer dat ik iets over economie zei, of over abortus, homoseksualiteit of creationisme versus evolutie, dat ze ineenkromp en bad: ‘O God, breng hem terug bij de Bijbel.’ Maar nadat ze anderhalf jaar op school zat zei ze: ‘Ik ben veranderd. En mijn standpunt over bijna al deze kwesties is veranderd.’

Ik nam haar terzijde en zei: ‘Ik wil geen kritiek op je leveren, maar ik wil je eens eerlijk vragen hoe een toegewijde Christen standpunten kan hebben die volkomen in strijd met de Bijbel zijn.’ Ze zei: ‘Ik hield van Jezus en ik had echt mijn leven aan Hem toegewijd. Maar ik hield niet echt van het Woord. Toen ik op de Bijbelschool kwam en het Woord ging horen, werd ik er verliefd op. Ik liet mijn denken door het Woord bepalen en ik kon mijn oude denkbeelden niet langer vasthouden.’

Je kunt van God houden en ruim zijn in je sociale opvattingen, maar je kunt niet zo blijven als je van het Woord houdt. Als jouw houding, leerstelling of wereldbeeld niet overeen komt met het Woord van God moet je je denken veranderen, niet het Woord. Helaas houden veel christenen vast aan wereldse opvattingen omdat niemand daar tegen is of opstaat voor de waarheid. Maar ik wil een standpunt innemen tegen dingen die het Woord van God ondermijnen! Jij kunt dit standpunt ook innemen! Je zou er aanstoot aan kunnen nemen omdat je niet zo bent opgevoed of opgeleid, of je hebt het al zo lang anders gezien dat je niet weet of je nog kunt veranderen. Maar denk aan de vraag waarmee ik net begon: Kan het zijn dat wat er in de Bijbel staat een obstakel vormt voor wat jij gelooft? Of ben je bereid om een Bijbels standpunt in te nemen? Ben je bereid om een discipel te zijn van de Heer Jezus in plaats van alleen maar een gelovige? Dit zijn goede vragen om aan jezelf te stellen.

Charis Bible College doet veel op dit gebied. Het curriculum van ons eerste jaar behandelt deze sociale vraagstukken. Wij hopen dat ouders en grootouders hun kinderen minstens een jaar naar Charis laten gaan voordat ze op seculiere hogescholen overspoeld worden door meningen die tegen het Woord van God ingaan. Wij willen op grote schaal discipelen maken!

Bedankt dat jullie willen meewerken aan de oplossing van dit probleem door ons te helpen om machtige mannen en vrouwen van God toe te rusten.

Wij houden van jullie,

 

Andrew en Jamie

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis