+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

‘Mijn lichaam gebroken voor U’

24 feb 2024 | Algemeen, Uitgelicht AWM, Uitgelicht Charis

Artikel geschreven door Carlie en Ashley Terradez

We weten dat Jezus met zijn bloed de prijs voor onze zonden heeft betaald, maar gold dat ook niet voor zijn lichaam? Jezus sprak van meer dan alleen vergeving toen hij zei: ‘Dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt’. Hij werd geslagen, bespot, verlaten, uitgekleed en gekruisigd. Hij nam al onze zonde en ziekte, alle vernedering, verlatenheid en mishandeling op zich. Waarom? Zodat we door in Hem te geloven verzoend konden worden met God en in Hem konden worden genezen.

 ‘Gebroken voor u’

Toen de mensheid in de Hof van Eden in zonde verviel, werd daarmee toegang tot onze wereld gegeven aan zonde, ziekte, armoede en dood. Maar God stelde onmiddellijk een plan in werking om ons van al deze dingen te verlossen; de kruisdood van Jezus! Jezus beschreef dit verlossingsplan door te zeggen: ‘Mijn lichaam gebroken voor u’. Honderden jaren voor de geboorte van de Messias profeteerde Jesaja al over dit fysieke offer:

3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Jesaja 53:3-5

Duizenden jaren lang is de mensheid geconfronteerd met verdriet, verstoting, afwijzing, vernedering, armoede, angst, hongersnood, ziekte en dood. Maar Gods perfecte reddingsplan was dat Jezus al die slechte dingen op Zich nam.

De Bijbel zegt dat Hij aan het kruis daadwerkelijk voor ons tot zonde werd gemaakt (2 Korintiërs 5:21). Met ons menselijk verstand kunnen we ons niet eens voorstellen hoe verschrikkelijk dit voor Hem moet zijn geweest. Het lichaam van Hem, die geen zonde had gekend, werd aangetast door de zonde, zodat wij vrij van zonde zouden kunnen leven! Toen Zijn lichaam voor ons werd gebroken, werd Hij daarmee het volmaakte Offerlam.

 

Het Lam van God

Johannes de Doper noemde Jezus ‘het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29). Als een offerlam vergoot Jezus Zijn bloed voor de verzoening van de zonde van de wereld; verleden, heden en toekomst. Maar als Zijn bloed voldoende was om voor onze zonden te betalen, waarom werd Jezus dan geslagen?

De offers van het Oude Testament stonden symbool voor het eenmalig, eeuwigdurend offer van Jezus (Hebreeën 10:12). Wanneer een lam werd geofferd, gebeurde dat op een zo diervriendelijk mogelijke manier. Vanzelfsprekend mishandelden de priesters van het Oude Verbond deze offerdieren niet, voordat ze die doodden.

Jezus offerde zichzelf echter, op een manier die verre van humaan was. Hij werd uitgekleed, mishandeld en gegeseld. Gekroond met doornen werd hij aan het kruis geslagen. In Gods volmaakte verzoeningsplan was deze ondraaglijke dood een noodzaak.

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

1 Petrus 2:24

Jezus volbracht dit grote werk door zowel Zijn lichaam als Zijn bloed. Zijn lichaam werd letterlijk voor jou gebroken. En net zoals Hij tot zonde werd gemaakt zodat jij gerechtvaardigd kon worden, doorstond Hij de marteling van het kruis opdat jouw lichaam volmaakt, hersteld en genezen zou zijn. Hij droeg een doornenkroon, zodat jouw gedachten vervuld kunnen worden met vrede.

 

Genezing ontvangen door het Heilig Avondmaal

2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, 4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Psalm 103:2-5

We mogen geen van de verdiensten die Jezus voor ons aan het kruis betaalde, vergeten. In 1 Korintiërs 11:29-30 staat dat sommige gelovigen ziek zijn en sterven, omdat ze de kracht van Jezus’ offer niet inzien. Ze begrijpen het niet en herinneren zich er niet aan. Met name aan datgene wat Jezus in Zijn lichaam volbracht.

Eén manier om Jezus’ offer te herdenken is door deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, ook wel Verbondsmaal genoemd. Door hieraan deel te nemen maken we contact met God, waardoor we genezing in ons fysieke lichaam kunnen ontvangen. Wanneer we het Verbondsmaal gebruiken, richten we ons het volbrachte werk van Jezus aan het kruis.

23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

1 Korinthe 11:23-25

Als je van de beker drinkt, denk er dan aan dan dat je volledig vergeven bent doordat Jezus zijn bloed vergoot. Als je het brood eet, bedenk dan dat je genezen en hersteld bent omdat Zijn lichaam voor jou werd gebroken. Door deel te nemen aan het Verbondsmaal, belijd je: ‘Ik neem de kracht van God en het Woord van God in me op en ontvang daarmee al Zijn genezende kracht en vergeving.’

 

Over Carlie en Ashley Terradez

Ashley en Carlie Terradez zijn internationale sprekers, auteurs en geestelijk leiders. Ze zijn toegewijd aan het versterken van gelovigen om in de volle overvloed van het Evangelie te wandelen. Hun roeping werd duidelijk toen hun dochter Hannah wonderlijk genas van een dodelijke auto-immuunziekte. Dit inspireerde hen om over de hele wereld Gods genade te verkondigen.

Ze zijn geboren en getogen in Engeland en hebben daar in 2008 Charis Bible College afgerond. Daarna leidde God ze naar de Verenigde Staten, waar ze actief waren in verschillende bedieningen. In 2011 werden Ashley en Carlie uitgezegend door Andrew Wommack. Kort daarna stichtten ze Terradez Ministries, met als doel gelovigen te bekrachtigen met Gods beloften.

Als voorzitter van Terradez Ministries gebruikt Ashley zijn dynamische gave om Bijbelse principes over te brengen. Zijn humor en praktische, nuchtere lessen overschrijden generatie- en cultuurgrenzen en bereiken de harten van zijn luisteraars. Carlie, zelf genezen van levensbedreigende epilepsie, focust haar onderwijs op de waarheid van Jezus als Genezer.

 

Healing School op 6 maart 2024 in Nijkerk

Carlie en Ashley zullen onderwijzen tijdens de Healing School op 6 maart in Nijkerk. Er is vertaling beschikbaar tijdens dit evenement. Ga naar www.andrewwommack.nl/evenementen-agenda voor meer info en boek je gratis ticket!

  0 reacties

  Genade, de kracht van het evangelie

  Terugblik 2023 l Brazilië

  De missietrip is een geweldige ervaring die ik niet had willen missen. Onze reis naar Brazilië was goud waard. Een fantastische toegevoegde waarde in onze levenswandel met de Vader die niemand meer van ons kan afpakken. Een echte aanrader voor het volgende team, je...

  Terugblik 2023 l Roemenië

  The God who sees Ik schrijf dit op ongeveer 10 kilometer hoogte tijdens de terugreis van de missiereis Roemenië met mijn gedachten bij al die mensen die we hebben ontmoet. Wat heerlijk om die blije gezichten te zien na genezing, na bemoediging, maar ook na gewoon er...

  Terugblik 2023 l Zuid-Afrika

  De Missietrip naar Zuid-Afrika was geweldig. Zuid-Afrika is fantastisch, maar het zijn vooral de mensen die de reis van waarde maakten. Wat een onvoorstelbaar lieve mensen wonen er in Zuid- Afrika. De Missietrip was een aaneenschakeling ontmoetingen met impact: we...

  25 april 2023 l Zuid-Afrika

  Verslag van de terugreis van Ruth.

  24 april 2023 l Roemenië

  Maandag was de laatste dag voor de groep in Roemenie. De vrouwen hadden een programma gemaakt voor de weduwengroep. En de mannen gingen met oud Charis-medewerker Henk van Dijk mee om te helpen bij het jeugdvoetbal team. Deze bijzondere missiereis werd afgesloten met...

  23 april 2023 l Zuid-Afrika

  Yes, een dag vrij na het drukke schema. Na 2 weken met bedienen, reizen, evangeliseren en veel mensen ontmoeten nu een hele dag rust in het programma. Heerlijk uitgeslapen vanochtend, dat was ook een keer lekker. Daarna gestart met ontbijt, gevolgd door een prachtige...

  23 april 2023 l Roemenië

  Op zondag stonden twee kerkdiensten inclusief gebed op het programma. In de ochtend bezochten we een dienst waarbij de jeugd zorgde voor song and praise en de dienst zelf werd via een headset vertaald naar het Engels. Na de dienst hebben we heerlijk met elkaar pizza...

  22 april 2023 l Roemenië

  Zaterdagochtend hadden we een ‘prayer & breakfast leadershipbijeenkomst voor een aantal kerkleiders uit de omgeving. Na een croissantje en een kopje koffie/ thee gaf Marcel onderwijs over ‘geest, ziel en lichaam’. Daarna gingen we in 2 groepen uiteen. James gaf...

  21 april 2023 l Roemenië

  Benieuwd wat we vrijdag 21 april allemaal beleefd hebben? Kijk dan gauw het filmpje. Hierin vertellen we over ons bezoek aan Valchid waar we een gevarieerd programma met om en nabij 200 kinderen hebben gehouden. Alle kinderen hebben een heerlijke hotdog en banaan...

  22 april 2023 l Zuid-Afrika

  Vandaag begon onze dag rond 07.00 uur, zoals we gewoon zijn in onze menscave werden er eitjes gekookt en genuttigd onder het genot van een kopje Jacobs koffie! Om 07.45 onze dagopening dit keer was Jacqueline degene die het had voorbereid, mooi om elke dag samen op...