+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Een plaatje kan meer zeggen dan duizend woorden, en een visioen van God kan ons zoveel meer richting geven dan een woord van Hem. Wanneer wij van God horen, kunnen wij in ons hart zien wat Hij voor ons in petto heeft. Hoe zie jij jezelf? Hoe zie jij jouw leven, je situatie en je toekomst? Hoe zie jij je bediening of je roeping? Al deze dingen worden beïnvloed door hoe jij naar jezelf kijkt.

Hoe wij onszelf zien kan bepaald worden door de mening van anderen of hoe wij denken dat zij ons zien. Wij kunnen onszelf zien met ons verleden in gedachten en alles wat wij hebben meegemaakt. Wij kunnen onszelf zien in het licht van alles waar wij op dit moment doorheen gaan. Zowel de zegeningen als de obstakels in ons leven worden gevormd door hoe wij onszelf zien.

 In Spreuken 23:7 staat: “Zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij” (letterlijk naar de King James vertaling).

Vele van de beperkingen die wij in het leven ondervinden, hebben wij onszelf zelf opgelegd.

De duivel heeft geen macht over ons, en God is vóór ons, niet tegen ons.

God heeft al ‘Ja èn Amen’ gezegd (2 Kor. 1:20). Als dat allemaal waar is, dan zijn wij zèlf de enige bepalende factor. Wij moeten inzien hoe wij onszelf beperkingen opleggen, en dat ons kleine denken over onszelf, God beperkt in wat Hij in ons leven kan doen. Welke hindernissen je ook te overwinnen hebt, God heeft jou het vermogen gegeven om verder te kijken en niet door die tijdelijke dingen afgeremd te worden.

Jij kunt het je niet permitteren mis te lopen hoe God jou ziet. Wat het ook is dat jij ziet, dat wordt een profetie die uitkomt zonder dat je er zelf iets voor doet. Problemen in het leven zijn eigenlijk visieproblemen. Als je Zijn zienswijze mist, kunnen de dingen ontmoedigend en betekenisloos lijken. Als je naar de dingen kijkt zoals Hij kijkt, ziet alles er anders uit.

De dingen die wij in Jezus’ leven zien, zag Hij eerst in Zijn hart. Wij moeten ons leven leiden op dezelfde manier als Jezus Zijn leven leidde. Wij kunnen Jezus’ leven als een patroon gebruiken om dezelfde resultaten te bereiken als Hij had. Gods gedachten zijn zoveel hoger dan onze gedachten. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Gods gedachten hoger dan onze gedachten (Jesaja 55:9).

In God geloven is in jezelf geloven, omdat je bij Hem vandaan komt. Laat je niet leiden van de buitenkant naar binnen, door de gedachten en opvattingen van de wereld. Laat je door God leiden van binnenuit naar buiten. God zegt: ‘Ik wil je niet leiden door de uitwendige omstandigheden.’ Nee, Hij zal je de weg die je moet gaan, onderwijzen en leren (Ps. 32:8). En hoe Hij dat doen zal? Door je te leiden met Zijn oog (Ps. 32:8).

Ricky Burge

Ricky Burge hoorde Andrew voor het eerst spreken in augustus 2008, en in december van dat jaar gaf hij zijn leven aan Christus. Hij volgde Charis Bible College en studeerde in 2014 af op de Ministry school. Hij heeft sindsdien tot 2021 Andrew Wommack Ministries en Charis in Oeganda gediend, en kwam terug naar de school in Woodland Park als derdejaarsmanager en leiderschapscoördinator. Hij gaat nu de AWM/Charis Afrika Expansie leiden.

0 reacties