+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Meer genade, meer gunst

Het vrijzetten van de NIET BENUTTE kracht van nederigheid

Gods genade is geweldig! Het is alles van God en wat Hij voor ons beschikbaar heeft zonder dat wij het zelf verdiend hebben. Zonder Gods genade zou het hopeloos zijn, maar God heeft Zijn handen vol genade naar elk mens uitgestrekt! (Titus 2:11). Het enige wat je moet doen is dit aannemen door vertrouwen te stellen in Gods genade (Efeziërs 2:8). Maar wist je dat je nog meer genade kunt krijgen? Echt waar! Jakobus 4:6 zegt: Maar Hij geeft meer genade.

Als je meer genade kunt krijgen, dan is het ook mogelijk om minder genade te hebben. Eigenlijk, wanneer je wederom geboren wordt, ontvang je alle genade van God die je ooit nodig zult hebben, maar je kunt meer of minder genade zien werken in je leven. Hoe doe je dat? Jakobus zei, hoofdstuk 4:6 – God weerstaat de hoogmoedigen maar aan de nederigen geeft Hij genade.

Dus de sleutel tot meer genade is nederigheid.

Ik weet dat nederigheid geen favoriet item is bij de meeste mensen. Dat komt doordat de meeste mensen denken dat nederigheid zwakte is en een laag zelfbeeld en verlegenheid inhoudt. Mozes was de zachtmoedigste man op de aarde (Num. 12: 3), en kijk wat de Heer door hem deed. Zelfs Jezus zei dat Hij zachtmoedig en nederig van hart was. (Matt. 11:29). Er is een directe verbinding tussen nederigheid en hoeveel van Gods genade er door ons heen stroomt. Petrus zei over nederigheid vrijwel hetzelfde als Jakobus. 1 Petrus 5: 5 zegt: Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Dit vers wordt vaak op zichzelf genomen, wat niet verkeerd is, maar het is onvolledig. Petrus zei verder in 1 Petrus 5: 6–7: Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Petrus veranderde niet van onderwerp. Hij heeft het nog steeds over nederigheid in vers 7 als hij spreekt over je zorgen op Jezus werpen. Dit is een van de kenmerken van nederigheid. Het is een zorgeloos leven leiden. Iemand die vol zorgen is, vertrouwt niet op de Heer. Ze zijn misschien wanhopig en oprecht en roepen God om hulp, maar ze geloven niet dat Hij in hun behoefte zal voorzien. Er is een verschil.

Ik herinner me een keer in het begin van onze bediening dat we in grote financiële problemen verkeerden. Onze uitgaven waren hoger dan ons inkomen. Ik bad er constant over en probeerde de Heer te geloven om in onze behoeften te voorzien, maar ik was wel bezorgd. Toen had ik een droom en de Heer verscheen aan mij en verzekerde me dat alles goed zou komen. Ik werd wakker en alles was totaal anders. Er was niets veranderd in onze financiële situatie, maar al mijn zorgen waren verdwenen omdat ik geloofde wat de Heer tot me sprak.

Als je nog steeds zorgen hebt over je situatie, sta je niet helemaal in geloof.

Je ziet dat misschien niet als trots, maar dat is het wèl. Trots is niet alleen arrogantie. Het is meer op jezelf vertrouwen dan op God. Het neemt de verantwoordelijkheid en de last weg om het probleem op te lossen in plaats van al je problemen aan de Heer te geven.

Of je het nu beseft of niet, Gods koninkrijk werkt anders dan het systeem van deze wereld. Het wordt beheerst door verschillende wetten en verschillende principes, en het levert heel andere resultaten op.

De weg omhoog in Gods Koninkrijk is de weg naar beneden.

Jezus zei in Lukas 14:11: Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden; en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Meer genade, meer gunst. Hoe ga je de onbenutte kracht van nederigheid in je leven vrijzetten? Paulus vertelde ons in Filippenzen 2: 5-8: Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Als Jezus, die God Almachtig was (1 Tim.3:16), Zichzelf vernederd heeft, hoe kan iemand van ons het met minder doen? En als we onszelf vernederen zal God ons verhogen (1 Petr. 5: 6 en Fil. 2: 9–11). Er is niets mis met promotie. We moeten onze promotie gewoon aan God overlaten en het niet zelf proberen te bewerken. Nederigheid stelt ons in staat om genade van God te ontvangen. De wereld begrijpt dit niet, en voor een groot deel doet de kerk dat ook niet. Ze willen genade ervaren: de gunst, bekwaamheid en zalving van God – maar ze begrijpen niet dat het nederigheid vereist om deze dingen te ontvangen. Helaas zijn er nog steeds veel christenen die opereren in het wereldse systeem van trots en onafhankelijkheid. Als gelovigen zijn wij niet langer van deze wereld; we zijn nieuwe schepselen in Christus (2 Kor. 5:17). We zouden niet moeten leven zoals de wereld. We moeten niet willen denken zoals de wereld doet. We moeten ons losmaken van de invloed van deze wereld zodat we kunnen functioneren in Gods koninkrijk, want er zijn geestelijke wetten die ons in staat stellen om meer van Zijn koninkrijk te ervaren.

Als je probeert om buiten de geestelijke wet van nederigheid te leven, dan verval je in frustratie. Als het voelt dat je vast zit of als alles in elkaar stort, werk je niet mee aan de wetten van God. Misschien wandel je niet in nederigheid. Spreuken 15:33 zegt: De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.

In Gods koninkrijk werken genade en eer niet buiten nederigheid om. Als je meer van Gods leven wilt ervaren, dan moedig ik je aan om het Engelstalige pakket: ‘More Grace, More Favor’ (Meer genade, meer gunst) te bestellen inclusief mijn nieuwe Engelstalige boek met de gelijknamige titel. Het behandelt alles wat ik hier heb gezegd, en meer. Ik geloof echt dat de dingen die ik deel in dit onderwijs je laten zien dat de weg van nederigheid Gods route is naar meer genade en gunst. Ik weet dat het een zegen voor je zal zijn. Je kunt dit Engelstalige pakket bestellen, inclusief het Engelstalige boek en kiezen uit de Engelstalige cd- of dvd- versie, op de website van Andrew Wommack Ministries in Engeland: awme.net/promo-offer/moregracemorefavor

Wij houden van je

 

Andrew & Jamie

Populair in onze webshop:

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

[wpforms id=”11351″ title=”false” description=”false”]

[paytium name="Formulier naam" description="Gift via website Andrew Wommack NL" button_label="Gift overmaken"] [paytium_field type="open" label="Maak jouw gift over via iDeal" amount="25" tax="0" /] [/paytium]