Maak je klaar… voor falen of succes

En hij (Rechabeam) deed wat kwaad is, want hij had er zijn hart niet op gezet de Here te zoeken. (2Kron.12:14)

Dit is een geweldig inzicht waarom mensen kwaad doen. Het is, omdat zij hun hart niet zetten op het zoeken naar de Heer. Ik ken niemand die op een ochtend opstaat en denkt: “Ik denk dat ik de Heer vandaag in de steek laat.” Maar ik ken wel veel mensen die niet opzettelijk de Heer zoeken. Zij laten zich domineren door de zorgen van deze wereld en bereiden hun hart er niet voor om open gezet te worden. Falen tot voorbereiding is voorbereiding tot falen.

Niemand laat de Heer zomaar ineens in de steek. Het is een proces dat begint met het niet zoeken naar de Heer. Blijf daarom de Heer altijd zoeken, dan zal dit proces zal nooit op gang komen.

Hetzelfde Hebreeuwse woord kuwn dat hier vertaald is als zetten op staat in Spreuken 16:3 beschreven als gelukken, waar het zegt: “Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.” Kuwn werd ook wel vertaald als “gerust”(NBG) of “bereid”(SV) in Psalm 57:7. David zette zijn hart op de Heer, rustte in Hem, bereidde zich er op voor dat dingen zouden lukken, dus als er tegenstand kwam wist hij in zijn hart al welke kant hij op zou gaan. En ditzelfde Hebreeuws woord staat in Psalm 78:8 omschreven als “standvastig” – “… en niet worden gelijk hun vaderen, een weerbarstig en weerspannig geslacht, een geslacht niet standvastig van hart, en welks geest niet trouw was jegens God.”

Een vaststaande manier voor goddelijk succes is je hart gericht te houden, en je hart gericht houden hangt af van het zoeken naar de Heer.

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.