Leven in de balans van genade en geloof.

Eén van de vragen, die mij het meest gesteld wordt, is: “Hoe kan ik van God ontvangen?” Meestal vullen mensen dat aan met: “Ik heb gebeden, mijn Bijbel gelezen, ga naar de kerk en ik betaal mijn tienden. Ik heb alles gedaan wat de Bijbel zegt dat ik doen moet.” Wat zij zich niet realiseren is, dat wanneer zij dat doen, zij me net verteld hebben waarom zij niet ontvangen: ze denken dat zij iets zouden terugkrijgen van God door iets voor Hem te doen. Dit is een misvatting over wat de Bijbel ons vertelt over de balans van genade en geloof en de verhouding tussen de twee.

Het woord genade betekent onverdiende gunst. Daarom heeft genade niets te maken met het feit dat jij iets kan verdienen bij God. Genade bestond al voordat jij ooit geboren was. Een andere manier om dit uit te leggen is dat genade Gods aandeel is. Geloof wordt gedefinieerd als een positieve reactie op waar God al door genade in heeft voorzien. Met andere woorden, geloof is jouw positieve reactie op de genade van God, of wel: geloof past alleen maar datgene toe waar God al voor jou in voorzien heeft. Daarom is geloof jouw aandeel.

Genade en geloof werken samen, en zij moeten in balans zijn. Efeziërs 2:8-9 zegt: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Soms lezen we verzen uit de Bijbel die ons zo bekend zijn, dat we er niet bij stilstaan om te bedenken wat ze nou eigenlijk betekenen. In dit vers wordt een diepe waarheid benadrukt. Het zegt dat we gered zijn uit genade, door geloof, niet het één of het ander. Probeer het je op deze manier voor te stellen: Genade is wat God doet. Geloof is wat wij doen. Beiden moeten samenwerken, zodat wij onze redding kunnen ontvangen.

Redding is niet alleen afhankelijk van genade. Als dat zo was, zou iedereen gered zijn en naar de hemel gaan, want de genade van God is voor iedereen hetzelfde (Titus 2:11). Hij heeft het geschenk van de redding aan iedereen gegeven door Jezus. Het is door geloof dat iemand datgene ontvangt wat 2000 jaar geleden volbracht was.

De meesten van ons geloven dat, om gered te worden, wij vergeving van onze zonden aan God moeten vragen, maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. In 1Joh. 2:2 staat dat Jezus de verzoening was voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Jezus stierf niet alleen voor diegenen waarvan Hij wist dat ze Hem zouden aannemen; Hij stierf voor iedere zondaar, die ooit op aarde had geleefd. En Hij stierf al voordat jij of ik ooit maar enige zonde hadden begaan.

Hier is een radicale waarheid, waar ik de meeste kerken voor uitgegooid zou worden: Zonde is geen punt voor God! De Heer zit er niet op te wachten dat wij Hem om vergeving komen vragen. De zonden van de gehele wereld – verleden, heden en toekomst – zijn al vergeven. Zelfs een man als Adolf Hitler kreeg die genade aangereikt! Jezus hield van Hitler en betaalde de prijs voor zijn zonden, net als dat Hij dat voor die van jou en mij gedaan heeft. Want er is geen aanzien des persoons bij God. (Rom. 2:11)

God heeft Zijn aandeel al gedaan; nu is het aan jou om de waarheid door geloof te ontvangen en het een realiteit te maken in je leven. Amen! De genade van God heeft niet alleen voorzien in je redding, maar ook in alles wat je nodig hebt in het leven. Die voorziening hangt er niet van af of je de Bijbel genoeg leest, of genoeg bidt, naar de kerk gaat of zelfs of je de tienden betaalt. Voordat je zelfs financiën nodig had, had God daarin al voorzien. Voordat je ziek werd, voorzag God, uit genade, in je genezing (1Pet. 2:24). Voordat je ooit ontmoedigd was, had God je al met alle geestelijke zegeningen gezegend. (Ef. 1:3). God zag van tevoren alle dingen, die je nodig zou hebben en voorzag daarin door Jezus, voordat je bestond. Dat is genade.

Jezus heeft in de afgelopen 2000 jaar, na Zijn dood en opstanding, niet één iemand gered, genezen, vrij gezet of voorspoedig gemaakt. Waar God uit genade 2000 jaar geleden in heeft voorzien, wordt nu een realiteit als het gemengd wordt met geloof. Geloof past toe waar God al lang geleden in heeft voorzien. Geloof zorgt er niet voor dat God iets gaat doen; Hij is niet Degene die in beweging gezet moet worden. Nee, geloof laat God niets doen. Geloof moet samenwerken met genade, en dan is het ons aandeel om te ontvangen wat God al heeft gedaan. Genade moet in balans zijn met geloof.

Het is niet het geloof dat ons vrij maakt; het is het kennen van de waarheid, dat ons vrij maakt (Joh. 8:32). En de waarheid is, dat je jouw geloof moet leggen in wat God al gedaan heeft, niet in wat jij doet.

God heeft Zijn deel gedaan door Zijn Zoon Jezus te geven. Zijn genade heeft in alles voorzien door het offer van Jezus. Dit is bijna te goed om waar te zijn, want er is absoluut niets wat wij kunnen doen om het te verdienen en niets wat wij kunnen doen om het te verliezen. Ons deel is eenvoudig: wij reageren op Zijn genade door geloof en passen datgene toe wat Hij volbracht heeft.

Hoe simpel dit ook klinkt, de meeste Christenen begrijpen dit concept niet. Velen leggen de nadruk op genade en anderen op geloof. Maar te weinig mensen benadrukken de balans tussen genade en geloof. Het is net als met natrium en chloride: afzonderlijk zijn ze gif en kunnen ze je doden. Als ze samengevoegd zijn, vormen zij zout, dat je nodig hebt om te leven. Genade zonder jouw positieve reactie van geloof, zal je niet redden. En geloof dat niet een reactie is op de genade van God, zal je in veroordeling terecht brengen. Maar als jij je geloof stelt op dat wat God al voor jou heeft gedaan, zul je de overwinning behalen, die de wereld overwint (1Joh. 5:4).

Dit is het fundament van je relatie met God en de reden waarom je jouw gebeden niet beantwoord ziet. Om je te helpen moedig ik je aan mijn boek Leven in de Balans van Genade en Geloof aan te schaffen. Dit boek kan je vinden in de webshop van andrewwommack.nl  Of bel 035 53338875 om het te bestellen.

We houden van je,

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

5 + 9 =