+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Lessen van Jozef

26 jan 2023 | Andrew Wommack schrijft, Uitgelicht AWM | 0 Reacties

Een van de manieren waarop God mijn leven vormde, was door mij te tonen dat ik niet alles zelf hoef mee te maken. Ik kan namelijk leren van de fouten van anderen uit de Bijbel. Het is namelijk gewoon beschreven en niet mooier gemaakt dan het is, wat de Bijbel ook zo bijzonder maakt. Zowel het goede als het slechte staat beschreven, waardoor we leren van de ervaringen van anderen.

Leren door voorbeelden

Door de Bijbel leerde ik zowel van de beproevingen als de overwinningen van anderen, zoals Mozes die de wil van God dacht te doen door een man te doden. Of toen hij uit boosheid op de rots sloeg en daardoor niet het Beloofde Land mocht binnengaan. Elia riep vuur uit de hemel en deed andere grote dingen maar ging later zo in zijn trots op dat hij voor Izebel vluchtte en vervolgens aan God vroeg om hem te doden. Naderhand ging zijn bediening over naar Elisa. Koning David was een man naar Gods hart en de Bijbel schrijft veel positiefs over hem. Maar de Bijbel noemt ook zijn fouten, zoals het feit dat hij overspel pleegde en vervolgens een moord, in een poging om zijn overspel te verdoezelen.

Ik ben nooit uit de band gesprongen, en dat komt doordat ik Gods Woord heb bestudeerd sinds mijn kinderjaren. Hierdoor ben ik voor dingen gewaarschuwd. Het hele Oude Testament is geschreven voor onze bestwil om te kunnen leren wat we wel en niet moeten doen.

En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend. En laten wij Christus niet verzoeken zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.
1 Korinthe 10:6-11, nadruk door de schrijver

Voordat ik het over het leven van Jozef ga hebben, is het belangrijk iets van zijn achtergrond te weten. Jozef was de elfde van Jakobs twaalf zonen en de eerstgeborene van Rachel. Bovendien was hij zijn vaders lieveling en daarom werd hij gehaat door zijn oudere broers.

Het belang van dromen

Jozef was zeventien toen hij twee vergelijkbare, maar afzonderlijke dromen kreeg (Gen. 37:5-9). De reden dat God hem twee dromen gaf is erg belangrijk. Als God iemand twee dromen geeft die met elkaar overeenkomen, betekent dat dat een zaak vaststaat en niet meer kan wijzigen. (Gen. 41:32). Het zál gebeuren.

Weet je, God spreekt door heel de Bijbel heen op die manier tot mensen. Zo sprak hij tot de farao in het verhaal van Jozef, en tot de profeet Daniel. Ook sprak Hij tot Jozef, de verloofde van Maria, voordat Jezus werd geboren. Het is belangrijk te weten dat God nog steeds tot mensen spreekt in dromen. En als Hij dat doet is het altijd veelbetekenend. Ik zeg nu niet dat alle dromen van God komen. Maar God kan zeker door dromen spreken.

Eén van de lessen die we van Jozef kunnen leren, is dat voordat God je op reis stuurt, Hij je bepaalde dingen over de reis zal onthullen en je zal voorbereiden op de obstakels die je onderweg zult tegenkomen.

De dromen van Jozef waren erg belangrijk en bovendien bepalend voor zijn levensloop. Natuurlijk onthult God niet elk detail. Als Hij dat zou doen, zouden de meeste mensen hard de andere kant op rennen. Weet je dat God al een plan voor jouw leven had terwijl je nog in de baarmoeder zat? God heeft een plan voor elk van ons. En om in dat plan te wandelen, moeten we iets begrijpen van wat God voor ons in petto heeft.

Dat is wat God deed bij Jozef. Hij gaf hem visie over zijn toekomst en dit werd een bepalende factor in zijn leven. Hij kende niet alle details en wist niet hoe hij daar zou komen, maar God legde de droom in zijn hart. En ik geloof dat God dit voor iedereen wil doen.

Gods visie voor jou is beter dan je denkt

Mensen die gedreven worden door een visie zijn degenen die de loop van de geschiedenis veranderen. Gods visie voor jou is niet beperkt tot overleven. Het gaat verder dan een stoel warmhouden, doodgaan en vergeten worden. Nee! Zijn plan is wonderbaarlijker dan alles wat je je ooit kunt voorstellen.

Als je ’s ochtends niet opstaat met een bepaald enthousiasme over de Heer en waar Hij je heen zal leiden, garandeer ik je dat je mist waar het leven echt om draait.

Ik kan het belang van een droom van de Heer niet genoeg benadrukken. Of je die droom nu droomt als je slaapt of als je je ogen open hebt – open je hart voor Gods visie voor jou, en begin dan in die richting te bewegen. Het zal je veel problemen onderweg besparen.

Ik heb je slechts een kleine glimp kunnen geven van datgene wat je van Jozef kunt leren, maar er is nog zoveel meer. Ik moedig je aan om hier meer over te ontvangen in mijn Gospel Truth serie op YouTube (Engels). Lees ook verder over de lessen die we van Elia kunnen leren in mijn boek ‘Lessen van Elia’ en over Gods visie voor jouw leven in ‘Vind, volg en vervul Gods wil’.

Ook houden we zaterdag 11 februari een open dag van Charis Bible College in onze vestiging in Naarden. Klik hier voor meer informatie.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *