+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

God heeft jou de verantwoordelijkheid gegeven om toezicht te houden op je eigen leven. Maar hoewel dat onze verantwoordelijkheid is, kunnen wij vertrouwen op Gods genade, Gods beloften, Gods Woord, en Gods natuur in ons, en dat de Heilige Geest ons onderweg leidt en troost. Wij kunnen allemaal de richting kiezen waar ons leven naartoe gaat. Prijs God!

Aangezien wij zelf onze toekomst vorm kunnen geven, is de vraag hoe wij die macht kunnen aanwenden. In Mattheüs 12:35 staat:

 De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. (Herziene Statenvertaling, nadruk toegevoegd)

Een mens geeft vorm aan zijn toekomst in zijn of haar eigen hart, en dat geldt voor zowel goede als slechte mensen. Dus wat zit er in je hart? Of je dat nu inziet of niet, jouw toekomst wordt gevormd vanuit jouw hart. De woorden die je spreekt, de gedachten die je denkt, en de daden die je ontplooit, komen allemaal voort uit wat er in jouw hart zit (Spr. 4:23). Jouw woorden, gedachten, en daden zijn zaden die in je hart terechtkomen, en die naar hun soort voortbrengen.

Jij bepaalt zelf wat je denkt, zegt en doet. Leuk of niet, wat in je hart zit, geeft gestalte aan jouw toekomst.

Jouw realiteit in het heden is de oogst van alle zaden die je je hele leven lang in je hart hebt laten ontkiemen. Dus als je oogst van dit moment je niet bevalt, dan kun je vandaag andere de zaden gaan zaaien. Woorden hebben kracht. Je kunt leven spreken en je toekomst op positieve wijze vorm gaan geven.

Mattheüs 6:33 draagt je op eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid te zoeken, en dan zal in al je behoeften worden voorzien. Geef Gods Woord en Zijn Koninkrijk de eerste plaats in je leven. Besteed tijd aan het Woord, reinig je hart en groei in je relatie met de Vader. Als je dat doet, zal dat je toekomst vormgeven—in een positieve richting.

Wil je Jezus volgen? Dan draait alles erom om je leven vorm te geven naar Gods Woord. Charis Bible College leert studenten hoe zij hun leven kunnen veranderen om vervolgens de wereld te veranderen. Als je het Woord van God en je relatie met Hem de eerste plaats in je leven geeft, zal je Gods goedheid als nooit tevoren gaan zien.

U kroont het jaar van Uw goedheid, Uw voetstappen druipen van overvloed. (Psalm 65:12, HSV)

Ontdek Charis tijdens onze Open Dag op 11 februari!

Barry Bennett

Barry Bennett is als senior docent aan Charis Bible College verbonden. Samen met zijn vrouw Betty Kay heeft hij op het zendingsveld gediend in Mexico, Guatemala en Chili. Barry is in 2007 bij Andrew Wommack Ministries in dienst getreden en heeft, voordat hij docent werd, als gebedsbedienaar op de telefonische hulplijn gewerkt. Het is Barry’s passie om de praktische waarheden van Gods Woord te onderwijzen.

0 reacties