Je hebt het al!

Het is volbracht!

Wat wil je dat de Heer voor je doet? Heb je genezing nodig? Wil je dat de Heer je voorspoedig maakt? De waarheid is, dat je helemaal niets nodig hebt van de Heer. Hij heeft Zijn aandeel al geleverd. Je hebt het al, wat “het” dan ook mag zijn. Dit klinkt je misschien gek in de oren. En je denkt wellicht: Maar ik heb hier een uitslag van de dokter, dat bewijst dat ik niet genezen ben of Jij hebt mijn bankafschrift niet gezien. Wat de natuurlijke feiten ook zijn, de waarheid is, dat God je al alles gegeven heeft wat je nodig hebt.

In 2 Petrus 1:3 staat:
Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.

Het enige waar het ons aan ontbreekt is kennis.

Veel christenen proberen constant om God over te halen iets voor hen te doen. Ze smeken God om iets voor hen in beweging te zetten. Ze rennen van conferentie naar conferentie, om maar iets van God gedaan te krijgen. Maar ze hebben het al.

De Bijbel zegt:
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Efeziërs 1:3

Hier staat: “Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen”, wat betekent dat het al gedaan is. Je hebt alle geestelijke zegen al. Dus, om God te vragen of op Hem te wachten totdat Hij je zegent is contraproductief.

Jaren geleden was ik aan het bidden voor genezing voor mijn zoon, die toen nog heel klein was. Ik zag hem niet als genezen, dus vroeg ik God: “Wat is er aan de hand?” De Heer sprak tot mij: “Je vecht om je zoon genezen te krijgen in plaats van te vechten, omdat hij genezen is.” Misschien zeg je: “Ik zie het verschil niet.” Er is een groot verschil! De Heer zei me, dat ik probeerde Hem iets te laten doen in plaats van alleen maar de genezing van mijn zoon te beschermen en vrij te zetten, dàt waar Jezus al in voorzien had.

Als je dit niet begrijpt, dan garandeer ik je, dat dit één van de voornaamste redenen is, dat je niet ontvangt.

Voor mij was de sleutel tot het begrijpen van deze waarheden en de openbaring die de Heer mij gaf, de basis voor mijn lessen over Geest, Ziel en Lichaam. God is Geest (Joh. 4:24) en Hij beweegt Zich in de geestelijke atmosfeer. Een lichamelijke manifestatie van wat Hij gedaan heeft in de geestelijke atmosfeer, hangt af van wat wij geloven en hoe wij handelen. Het is niet aan de Heer om ons te genezen. Hij heeft ons al genezen (1Pet. 2:24). Hij heeft het aan ons toevertrouwd om Zijn wonderbaarlijke kracht vrij te zetten.

Er is al voorzien in genezing. Er is al voorzien in financiële welvaart. Vrede en vreugde en alles wat je ooit maar nodig zult hebben op het emotionele vlak, is al in voorzien. Als je een baaldag hebt, als dingen niet gaan zoals jij zou willen, als je je niet lekker voelt, omarm dan niet ontmoediging en hopeloosheid. Omarm dat niet en zeg dan: “O God, ik vraag U mij aan te raken. Ik vraag U om mij vreugde te geven.” De Bijbel zegt dat we deze dingen al ontvangen hebben.

Herinner je je wat Ef. 1:3 zegt? “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft [voltooide tijd] met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. (Haakjes toegevoegd)

Het zegt, dat die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten zijn, in Christus, maar ze zijn binnenin jou, omdat jij in Christus bent, en dat is wat het volgende vers zegt:

omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Ef. 1:4a

Als je alle goede dingen begint te erkennen, waarvan de Bijbel zegt dat ze binnenin jou zijn, dan begint je geloof effectief te worden. Dan zul je deze dingen in je leven zien manifesteren. Het is zoveel makkelijker dan God te smeken of te pleiten om het Hèm te laten doen!

God heeft Zijn aandeel al gedaan. Toen Jezus aan het kruis stierf, zei Hij: “Het is volbracht” (Joh. 19:30). De Bijbel laat ons zien in Efeziërs 1:20, dat Hij nu aan de rechterhand van God zit. Hij werkt niet langer. Hij heeft alles al gedaan. Het is volbracht! Hij heeft je al vergeven. Hij heeft je al genezen. Hij heeft Zijn zegen al over jou en je financiën uitgestort. Hij heeft je al liefde, vreugde en vrede gegeven. God hoeft niet op jou te reageren; jij moet leren om op God te reageren! Het is makkelijker om iets te beschermen dat je al hebt, dan iets te halen wat je nog niet hebt.

Dit is formidabel, maar dit is waar de meeste Christenen de plank misslaan. Ze weten dat God al deze dingen kan doen, maar ze denken er niet aan, dat Hij ze al gedaan heeft. Ze beginnen vanuit een positie van ongeloof. Ze gaan dwars in tegen het Woord van God. Waar het genezing betreft, is de eigenlijke weg om het te ontvangen, hoe het in Spreuken 18:21 staat: “Dood en leven zijn in de macht van de tong”. Begin deze kracht over ziektes en aandoeningen vrij te zetten: “Ik spreek de dood uit over deze ziekte. Ik vervloek het en gebied het weg te gaan. God, ik spreek het leven aan, dat U al binnenin mij gelegd heeft. Ik zet het vrij om door mijn lichaam heen te stromen”. Zo begin je met God samen te werken.

Ik heb hier nog veel meer over te zeggen, maar ik heb de ruimte niet in dit bericht. Ik moedig je aan om ‘Je hebt het al!’ aan te schaffen in de webshop. Het is de openbaring, die God gebruikte om mijn leven te veranderen. Ik weet dat het jouw leven ook zal veranderen!

Dank je heel hartelijk voor je steun. Het helpt ons om de wereld rond te gaan om anderen te vertellen wat zij al hebben ontvangen in Christus. Je bent een essentieel onderdeel van de verandering in hun levens!

Je bent gezegend,

Andrew and Jamie

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.