+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

“Vanaf het moment dat ik in 2014 bij Charis Bible College (CBC) kwam, heb ik geen moment getwijfeld aan Gods trouw en liefde voor mij.”

Marieneke van Doorn vertelt haar getuigenis:

“Ik heb duidelijk ervaren dat Zijn Geest mij geleid heeft naar deze school. Hij zei in de auto tegen mij (toen ik me moest haasten om mijn eigen zoon van school te halen) “Jaag Mijn Zoon na”. En ja, dát wilde ik; Hem beter leren kennen door Zijn Woord, Hem navolgen, óók in de wonderen die Hij deed.

Toch kom ik uit een milieu waarin men wel gelooft dat God kan genezen, maar waar de Heilige Geest beperkt wordt door calvinistisch denken. Wonderen gebeurden vroeger en tongentaal is voor Pinkstermensen. Men zei dat God soms geneest en soms niet. En dat lijden deel is van ons christenleven, God heeft er een bedoeling mee. Toch kon ik daar nooit bevredigend mee leven, ik ervoer dat dit niet klopte. Ik wilde meer leren over de Heilige Geest, ook omdat ik van Jezus Zelf de tongentaal ontving toen ik aan het bidden was in mijn slaapkamer. Ik was toen 18 jaar oud. Ik ervoer nog niet volledige vrijheid in mijn denken en daar verlangde ik écht naar.

Door naar CBC te gaan kwam mijn denken in een proces naar vrijheid, vrijheid in Christus. Ik leerde dat ik in Hem álles al in mijn geest heb ontvangen en dat ik door vernieuwing van denken Zijn kracht mag laten stromen door mijn lichaam en handen heen. Ik kreeg de openbaring dat ik gerechtvaardigd ben voor God in Christus tijdens de conferentie met Harry Coffman. Dit brak een hele sterke schakel in mijn gebonden denken; ik ging letterlijk in die positie staan dat ik mag heersen met Hem over elke situatie en elke emotie.

In april 2015 ervoer ik dat ik leven mocht uitspreken over mijn baarmoeder. Mijn man en ik hebben een zoon gekregen, maar we verlangden altijd nog naar een tweede kindje, dat niet kwam. Na onderzoek zeiden de doktoren dat de kans op een tweede zwangerschap nihil was. Gezien onze lichamelijke situatie was het een wonder dat we een zoon hadden gekregen. Na bijna 9 jaar later, sprak ik heel eenvoudig, in een enkele zin, in Jezus’ Naam leven uit over mijn lichaam.

En daarna gebeurde het wonder: ik werd zwanger! Toch kon ik het bijna niet geloven en herkende niet dat mijn misselijkheid van een zwangerschap kwam. Zo bijzonder was het, mijn denken moest er nog achteraan komen (haha). In januari van dit jaar is onze prachtige dochter Eva geboren, zij is een bewijs van Gods grote genade en zegen over ons leven!

Ook is daarna gebeden door mijn klasgenoten  voor de scoliose in mijn rug en mijn been groeide aan. Mijn rugklachten zijn verdwenen en ik heb daardoor een heerlijke zwangerschap gehad. Wat is God toch goed en groot!!

Mijn verlangen om in Zijn weg van zegen en genezing te wandelen is zó sterk aangewakkerd in mijn leven, dat de Heer het vaak leidt dat ik voor zieken of onvruchtbaren mag bidden, Hij wil dat ik hen zegen. En ik wil genezing zien en wonderen verwachten. Ik wil profeteren over mensenlevens. Er is heel wat aangewakkerd! Daarom vervolg ik graag, na een jaartje rust ivm de komst van mijn dochter, de CBC-opleiding. Hij is groot en Hem te kennen is echt mijn doel.”