+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

In de geest heb je het al!

Als jij God ergens voor geloofd hebt, voor wat dan ook, dan heb ik goed nieuws voor je: je hebt het al ontvangen! Je bent al  genezen, gezegend, voorspoedig en bevrijd. God heeft al voorzien in alles wat je ooit nodig zult hebben. Misschien denk je bij jezelf: Nou, zo voelt het helemaal niet! Dat komt omdat je alleen naar dingen in het natuurlijke kijkt.

De meeste mensen zien alleen de dingen van de fysieke wereld als realiteit: wat ze kunnen zien, proeven, horen, ruiken en voelen. Maar er is een hele geestelijke wereld daarbuiten. En niet alleen daarbuiten, die zit ook in jou. Jij bestaat niet alleen uit je fysieke lichaam en je mentale, emotionele deel, maar er is ook een geestelijk deel van jou. Dit hebben ook alle kinderen van God. Dan is het recept voor ons: bidden om meer openbaring van …. ‘de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht  in ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht’. (Efeziërs 1:17-19) We kunnen in die verzen zien dat Paulus bad dat gelovigen zouden weten wat ze al hebben in de geestelijke realiteit.

De manier om te begrijpen dat je alles al hebt wat je nodig hebt – ook als alles in het fysieke zegt dat je het niet hebt – is door te erkennen dat de realiteit meer is dan alleen de fysieke wereld. Je moet in de geestelijke realiteit kijken, en daar is de heerlijkheid van God aanwezig. De meeste mensen kennen dit niet echt. Ze gaan dus alleen op hun zintuigen af. Als mensen zich slecht of ontmoedigd voelen, denken ze dat ze gewoon zo zijn. Maar de waarheid is dat, als je wedergeboren bent, je altijd  liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in je geest hebt (Gal. 5:22-23).

In het boek Efeziërs bad Paulus dit gebed voor de gelovigen van zijn tijd en voor degenen die het duizenden jaren later zouden lezen: … ‘dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is in ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht. – Efeze 1:17,18 (accentuering van mezelf).

We kunnen uit deze teksten halen dat Paulus bad dat de gelovigen zouden beseffen wat ze reeds hadden in de geestelijke wereld. In Johannes 4:24 zegt Jezus: “God is een Geest en wie Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” Hij zei ook in Joh. 6:63: “Het is de Geest die levend maakt, het vlees heeft geen nut. De woorden die Ik tot u spreek zijn geest en zijn leven.”

De enige manier om te begrijpen dat je al hebt ontvangen wat je nodig hebt, terwijl alles in het natuurlijke zegt dat je het niet hebt, is door te erkennen dat de werkelijkheid groter is dan de fysieke, zichtbare wereld. Je moet de geestelijke wereld leren zien, en de manier om dat te doen is door het Woord van God. Geloof in het Woord van God is de brug tussen de natuurlijke en de geestelijke realiteit. Geloof in God is geloof in Zijn Woord.

Hebreeën 11:1 zegt: ‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.’ De waarheid is niet dat ons geloof God in beweging brengt, omdat God al door genade heeft bewogen. Het enige dat geloof doet, is uitreiken en toe-eigenen wat God al heeft verschaft. Het is niet een kwestie van proberen God iets te laten doen. Het is een kwestie van geloven wat Hij al heeft gedaan, je autoriteit op je nemen en leren hoe je kunt vrijzetten waarin Hij heeft voorzien. Als je eenmaal begrijpt dat Gods deel is gedaan, wordt het zoveel gemakkelijker om iets te ontvangen dat al van jou is, dan wanneer je probeert iets te krijgen wat je denkt nog niet te hebben. Geloof zegt: “Als Hij er al in heeft voorzien, hoe kan ik er dan aan twijfelen of ik het zal krijgen?”

Een goed voorbeeld hiervan is in 2 Koningen 6:15-17, waar Elisa bad dat de geestelijke ogen van zijn dienaar geopend zouden worden. Zijn dienaar was doodsbang omdat het Syrische leger hun stad had omsingeld. Elisa had de strijdplannen van de koning van Syrië doorgespeeld aan de koning van Israël, dus de koning van Syrië kwam om hem te zoeken.

In vers 16 zei Elisa tegen zijn dienaar: “Vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn meer dan zij die bij hen zijn.” Als je alleen maar gelooft dat het zichtbare de waarheid is, alleen de fysieke, natuurlijke wereld, dan zou Elisa gelogen hebben. Maar Elisa bad…. ‘En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.’ (2 Kon. 6:17). In de geestelijke wereld waren er tienduizenden engelen die hen volledig omringden. En dan te bedenken dat dit nog onder het Oude Verbond was.

Hebreeën 8:6 laat zien dat wat zij hadden inferieur is aan wat wij nu hebben als nieuwtestamentische gelovigen. Wij hebben een veel beter verbond dat gebaseerd is op betere beloften (!)

God is geweldig groot, maar je kunt Hem niet altijd in het natuurlijke zien.

Je moet vertrouwen hebben in Zijn Woord. Dat is het venster waardoor je ziet wat er in het geestelijke gebeurt. Het laat je ook zien wat er van binnen in je gebeurt als een wedergeboren gelovige – wie je bent, wat je hebt en wat je kunt doen in Christus.

Geloof brengt je op het punt waarop je het beeld kunt geloven dat de Bijbel van je schetst. Geloof is een positief antwoord op datgene wat God al door genade heeft bewerkt. Dus reik uit door geloof en ontvang waar God voor jou al in heeft voorzien!

Deze waarheden van ‘Je hebt het al’ hebben een revolutie teweeggebracht in mijn leven! Sinds ik dit onderwijs geef, hebben we vele wonderen gezien in het leven van mensen die het begrepen en toegepast hebben. Het Nederlandstalige boek ‘Je hebt het al’ kun je bestellen via onze webshop.

Wij houden van je,

Andrew en Jamie

Populair in onze webshop:

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

Stap 1 van 2