Hybride opleiding

Altijd al het onderwijs van Charis Bible College willen volgen, maar geen mogelijkheid kunnen vinden om naar CBC te komen, door een full-time baan, andere verplichtingen of wellicht was de afstand te ver om wekelijks te komen? Pak dan nu je kans met ons Hybride programma.

Hybride is een combinatie van thuisstudie en studie op school.

Je zou het hybride-programma kunnen zien als een upgrade van de thuisstudie. De Hybride vorm vraagt meer discipline qua tempo bij het thuis bekijken van het video onderwijs. Anders dan bij de thuisstudie volg je een vastgesteld programma. Dat komt neer op een gemiddelde belasting van ongeveer 10 uur per maand aan videolessen die je thuis (of als groep op locatie) bekijkt, gedurende een schooljaar. Daarnaast word je iedere eerste zaterdag van de maand (10 zaterdagen per schooljaar, sept. t/m juni) op school verwacht voor “live” en interactieve lessen, zoals die worden gegeven aan de studenten die de opleiding in voltijd/deeltijd volgen.
Bij de hybride vorm word je veel meer gestimuleerd en gemotiveerd, doordat je op de studiezaterdagen ‘bij moet zijn’ om de bekeken modules in groepsverband interactief te bespreken. Een groot voordeel van het Hybride Programma is het contact met medestudenten en docenten.

De duur van de studie is vergelijkbaar met de deeltijd studievorm: elk leerjaar neemt twee schooljaren in beslag.

De eerste Hybride studiezaterdag, van dit nieuwe schoolseizoen, is op 5 september 2020. (Dit is een open lesdag, waarop gasten welkom zijn.)

Ja! Ik wil mij inschrijven voor de deeltijd opleiding.

Als je de hybride studie in 4 schooljaren volgt, is het programma hetzelfde als het deeltijd programma, met dat verschil dat je een groot deel van de te bestuderen modules thuis als videolessen tot je neemt. Daarnaast kom je één zaterdag per maand naar school. Het thuis bestuderen van de videolessen neemt ongeveer 2,5 uur per week in beslag. Als je de hybride studie in 2 schooljaren volgt, is het programma hetzelfde als het voltijd programma. Dan kom je twee zaterdagen per maand naar school en bestudeer je thuis online de videolessen; ongeveer 5 uur aan videolessen per week.

Op de studiezaterdagen krijg je livelessen, interactieve lessen als groepsbesprekingen en doe je praktijkopdrachten zoals presentaties, spreekbeurtjes, e.d. Het eerste leerjaar (bij de 4 jarige studie is dat jaar 1 en 2) is voornamelijk kennis tot je nemen en hoef je maar weinig praktijkopdrachten te vervullen. Het tweede leerjaar (bij de 4 jarige studie is dat jaar 3 en 4) is veel meer een praktisch jaar, met veel meer praktijkopdrachten.  Aan het eind daarvan (bij de 4 jarige studie is dat in jaar 4) ga je enkele zaterdagen op ‘outreach’ naar bijvoorbeeld Amsterdam om daar op straat mensen aan te spreken en eventueel met/voor hen te bidden. Bijna aan het eind van je studie staat een missietrip naar het buitenland (ongeveer veertien dagen) op het programma.

Naast het bestuderen van de videolessen moet je je soms dus ook thuis voorbereiden voor een praktijkopdracht, op een toets (die je thuis online maakt), of op het schrijven van een essay. Voor bijna alle modules (zie voor de lijst onder de button ‘hybride 1 en 2’ en ‘hybride 3 en 4′) moet je een toets maken. Voor enkele modules moet je daarnaast een essay schrijven; als je de studie in 2 jaar doet moet je 10 essays per jaar schrijven, en als je de studie in 4 jaar doet moet je 5 essays per jaar schrijven. (Door het beantwoorden van vragen ‘ontstaat’ als vanzelf een essay; dus zie daar niet tegenop.)

Programma: ‘Doordrenk je met het Woord’

 • 36 modules van gemiddeld 8 lessen
 • Video-onderwijs afgewisseld met ‘Live’-lessen
 • Groepsbesprekingen en communicatievaardigheden
 • Praktijkopdrachten:
  • Tijdslijn Oude Testament
  • Ontdekken van jouw droom / jouw bestemming
  • Presentaties

De volgende modules worden behandeld:

 1. Een onwankelbaar fundament
 2. Basis gerechtigheid
 3. De Heilige Geest l
 4. De Heilige Geest ll
 5. De Heilige Geest lll
 6. Bijbelse verbonden
 7. Realiteit in Christus
 8. Inleiding tot de Bijbel
 9. De brief aan de Galaten
 10. Relatie met God l
 11. Relatie met God ll
 12. Overzicht Oude Testament l
 13. Overzicht Oude Testament ll
 14. Overzicht Oude Testament lll
 15. Liefde en goedheid van God
 16. Geloof
 17. Voorspoed, financiën & geven
 18. Levensfundamenten
 19. De bediening van Jezus I
 20. De bediening van Jesus II
 21. Ontvangen van God l
 22. Ontvangen van God ll
 23. Vrucht van de Geest
 24. Uitmuntendheid in bediening
 25. 1 Johannes
 26. Overzicht Oude Testament l
 27. Overzicht Oude Testament ll
 28. Overzicht Oude Testament lll
 29. Levensstijl van Aanbidding
 30. De wapenrusting van God
 31. Principes van Genade en Geloof
 32. Genezing
 33. Training gebedsbediening
 34. Romeinen
 35. Wat geloof is en hoe je eruit leeft
 36. Essentiële Waarheden uit het Nieuwe Testament

Een korte omschrijving van de inhoud van alle modules kun je in deze bijlage vinden.

Programma: Geloven in de praktijk

 • 25 modules van gemiddeld 8 lessen
 • Video-onderwijs gecombineerd met ‘live’-lessen
 • Groepsbesprekingen en communicatievaardigheden
 • Praktijkopdrachten
  • oefenen in profetie en gebedsbediening
  • outreach in groepsverband in Nederland (gebedsbediening in praktijk)
   • spreken voor groepen (lessen en opdrachten)
   • presentatie Tijdslijn Nieuwe Testament
  • zendingsreis in groepsverband (+ 14 dgn) in het buitenland

De volgende modules worden behandeld:

 1. Omgaan met mensen
 2. Handelingen, kracht tot bovennatuurlijk leven
 3. Nieuwe Testament l
 4. Nieuwe Testament ll
 5. Wetten van het Koninkrijk
 6. Laat vrijheid regeren
 7. Het leven van Christus
 8. Advies van een oudere aan een jongere dienaar
 9. Kerkgeschiedenis
 10. Wie is de mens?
 11. De voorspoedige ziel
 12. Leven en bediening door de Geest geleid
 13. Nehemia: Leiderschapslessen
 14. Antwoord op belangrijke vragen l
 15. Antwoord op belangrijke vragen ll
 16. Vorming van een dienaar l
 17. Vorming van een dienaar ll
 18. Leven in balans
 19. De kerk nader omschreven
 20. Advies aan Timotheüs
 21. Praktische vaardigheden voor Goddelijke relaties
 22. Bijbels Leiderschap
 23. Hoe je functioneert in de Gaven van de Geest
 24. Zaken van het hart
 25. Fundamentele waarheden voor een Goddelijke bediening

De lestijden op de studiezaterdagen zijn van 09.00-16.45uur, inclusief (lunch)pauzes.

Hybride Deeltijd:
In 2020/2021 is de studiezaterdag van het 1e jaar van de 4 jarige studie op de derde zaterdag van de maand (sept. t/m juni); start op 19 september 2020.
Voor de overige jaren is de studiezaterdag op de eerste zaterdag; start op 5 september 2020. Uitzondering hierop zijn: 9 januari en 10 april 2021.

 

Hybride Voltijd  (In 2020/2021 nog niet mogelijk voor het 2e leerjaar.)
In 2020/2021 zijn de studiezaterdagen van het 1e jaar van de 2 jarige studie op de eerste en de derde zaterdag van de maand (sept. t/m juni); start op 5 september 2020. 
Uitzonderingen op de eerste zaterdag zijn: 9 januari en 10 april 2021.

 

 

Lesgeld (per persoon) voor het schooljaar 2020/2021, voor de Hybride studievorm.

Bij Hybride voltijd (2 jarige studie):

 • € 2600,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2020), of 
 • € 286,00 per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

Bij Hybride deeltijd (4 jarige studie)

 • € 1300,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2020), of
 • €143,00 per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

‘A place called there’ is een onderwijsserie van Andrew waarin hij leert dat door op de plek te zijn die God in gedachte heeft voor ons…. Hij zal voorzien! (1 Kon.17:2-6)

Mogelijk denk je dat de afstand te groot is om iedere dag te komen, of heb je geen tijd en/of komt het financieel niet uit en zeg je bij voorbaat: ‘onmogelijk….’. Maar, we willen graag getuigen van veel (oud)studenten, die voor dezelfde obstakels stonden, maar dat voor hen bewaarheid werd dat bij God ALLES mogelijk is. Vaak zijn wij geneigd om – bij voorbaat al – deuren te sluiten, die God wil openen. Luister naar het verlangen in je hart en zie wat God wil gaan doen in jouw leven.

Michiel, een ondernemer liep aan tegen het feit dat hij geen tijd had om Charis te volgen, vanwege het runnen van zijn bedrijf. Toch gehoor gegeven aan het verlangen, en zijn werkzaamheden geminimaliseerd/aangepast op de schooltijden. Wat bleek na een jaar: de omzet van z’n bedrijf was in dat jaar vermenigvuldigd! Wat bij mensen onmogelijk lijkt, is bij God mogelijk!

Voor Mark, een student uit België, leek het onmogelijk om Charis te volgen in deeltijd.  De reistijd, die hij met het openbaar vervoer moest afleggen, was te groot. De oplossing kwam in de vorm van carpooling met studenten uit Zuid-Nederland en een overnachtingsplek bij één van de studenten. 

Billy Epperhart investeerde in een duur software programma voor investeerders, maar dat programma gaf hem kennis, inzicht en openbaringen waarmee hij nieuwe wegen kon inslaan en daarmee heeft hij de kosten van het software programma er wel vijfvoudig uit gehaald. Het volgen van Charis is een investering in jezelf maar het levert vruchten op die je niet voor mogelijk hebt gehouden!

Tijdens een conferentie van Andrew Wommack Ministries was er een jongeman met een groot verlangen in zijn hart om Charis te volgen. Maar…. geen geld. Wat bleek: God gaf in het hart van de man die naast hem zat om zijn studie te gaan betalen! We hebben getuigenissen te over dat op heel diverse manieren wordt voorzien in de financiën om de opleiding te gaan volgen.

Heb JIJ ook een verlangen naar meer……? Ga de uitdaging aan en word student bij Charis.

Voltijd Studievorm

Duur: 2 jaar

4 dagdelen per week op school: maandag en dinsdag avonden,  en woensdag en donderdag ochtenden.

OF: 2 dagdelen per week op school voor de deeltijd studievorm, en daarnaast de Hybride studievorm (één zaterdag per maand op school; videolessen thuis bestuderen).

OF: In Hybride voltijd studievorm: de eerste en derde zaterdag van de maand op school; videolessen thuis bestuderen. (In 2020/2021 nog niet mogelijk voor het 2e leerjaar)

Het schoolseizoen 2020/2021 start op maandagavond 31 augustus 2020.
met een open lesweek (ma/do avond en wo/do ochtend).

meer informatie

Deeltijd Studievorm

Duur: 4 jaar

2 dagdelen per week op school: maandag en dinsdag avond.

(Het 1e jaar van deze vierjarige studievorm kan in schooljaar 2020/2021 - bij een aantal van 10 studenten of meer - ook worden gevolgd op woensdag- en donderdagochtend.)

Het schoolseizoen 2020/2021 start op maandagavond 31 augustus 2020 met een open lesweek (ma/do avond en wo/do ochtend).

meer informatie

Hybride onderwijs

Combineer thuisstudie met studiezaterdagen op school in Naarden

Hybride Voltijd:
Duur: 2 jaar, TWEE zaterdagen van de maand op school; videolessen thuis bestuderen. (In 2020/2021 nog niet mogelijk voor het 2e leerjaar)

Hybride Deeltijd:
Duur: 4 jaar, één zaterdag per maand op school; videolessen thuis bestuderen.

Combinatie
Hybride Deeltijd met wekelijks twee dagdelen op school (Deeltijd studie)
Duur: 2 jaar

In schooljaar 2020/2021 is de eerste studiezaterdag voor het 1e jaar van de

 • 2 jarige Hybride voltijdstudie op: 5 september 2020
 • 4 jarige Hybride deeltijdstudie op: 19 september 2020.

Genoemde data in september zijn ‘open dagen’ en zijn, voor geïnteresseerden in betreffende studievorm, vrijblijvend te bezoeken; registratie hiervoor is noodzakelijk i.v.m. een maximum aantal toegestane aanwezigen.

De eerste studiezaterdag voor jaar 2 en 3 is op 5 september 2020.

meer informatie

Deelonderwijs
 • 1 avond per week 
 • Duur: 3,5 jaar
 • certificaat geeft toegang tot instromen in het 2e voltijdjaar, of 3e deeltijdjaar in Naarden, of 3ehybridejaar
 • locatie: Enschede

meer informatie

Thuisstudie
 • Studeer op je eigen plek en op jouw moment
 • Video onderwijs
 • Online toetsen
 • Persoonlijke coach voor vragen en geestelijke groei
 • Certificaat geeft toegang tweede jaar voltijd, of derde jaar deeltijd/hybride studievorm

meer informatie 

Leiderschap programma
 • alleen als aanvullend jaar na afstuderen op Charis Bible College
 • 2-jarige opleiding, 1 dag per week, op maandag van 10.15 – 17.00 uur
 • + stage van 1 dagdeel per week
 • locatie Naarden

meer informatie

TIME TO START YOUR JOURNEY!

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
 • Bic NR: ABNANL2A
 • KVK nr. 34384289
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
 • Bic NR: RABONL2U
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis