+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Hoe doorbreek je een geest van Mammon

6 feb 2024 | Algemeen, Uitgelicht AWM, Uitgelicht Charis

Artikel geschreven door Billy Epperhart.

Hebzucht heeft veel christenen ervan weerhouden om Gods wil voor hun leven te vervullen. Wanneer we naar financiële vrijheid toewerken, moeten we op onze hoede zijn voor de hebzucht (Lukas 12:15). Het doel van het opbouwen van vermogen is niet om materiële dingen voor onszelf te vergaren. In plaats daarvan is het de bedoeling om middelen te hebben die als een vat kunnen dienen waar Gods plannen en doelen doorheen kunnen stromen.

Jezus verwoordde het duidelijk in Mattheüs 6:24 toen hij zei: ‘Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.’

Maar wat is die mammon eigenlijk, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die ons nooit van het rechte pad afbrengt? Dit blogbericht gaat dieper in op wat de Bijbel over de mammon zegt en bemoedigt je bij het breken van die geest over je leven.

Wat is de geest van mammon?

De Bijbelse betekenis van mammon (mamōnas) is ‘schatten of rijkdommen die tegen Gods wil ingaan’. De Concordantie van Strong definieert mammon als ‘datgene waarop men vertrouwt’.

Als je op rijkdom vertrouwt en je, je beslissingen door geld laat dicteren, dan kan er een geest van mammon actief zijn in je leven. Iedereen kan een geest van mammon hebben, van miljardairs tot de allerarmsten. Het gaat allemaal om je hartsgesteldheid en datgene wat jij aanbidt.

Mammon wordt maar twee keer in de Bijbel genoemd, en beide keren gebeurt dat in het Nieuwe Testament. De eerste keer is in Mattheüs 6:24 en de tweede keer in Lukas 16:9-13:

‘Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?’ (vers 10 en 11)

Als we de ware rijkdom en de werkelijke kracht waarin God ons voorziet willen ervaren, dan moeten we elke greep die mammon op ons leven heeft, verbreken. We kunnen dit doen door ons vertrouwen op God te stellen en niet op materiële welvaart.

Een geest van mammon in het Oude Testament

Het woord mammon wordt niet genoemd in het Oude Testament, maar de geest ervan wel. Voordat de Israëlieten het Beloofde Land binnengingen, gaf God een woord aan Mozes om hen aan te moedigen en te waarschuwen:

‘Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.’ (Deuteronomium 8:18)

De kracht om vermogen te verwerven was voor de Israëlieten een geheel nieuw concept. Het enige wat ze ooit hadden meegemaakt was slavernij, en zwerven door de wildernis. Nu stonden ze op het punt om welvaart en eigenaarschap te ervaren. Ze gingen naar Kanaän, wat ‘koopman of handelaar’ betekent. Kanaän lag in de buurt van één van de meest strategisch gelegen handelsroutes ter wereld. Het Beloofde Land zat vol met natuurlijke rijkdommen en de Israëlieten stonden op het punt om heel rijk te worden.

Dus moedigde Mozes hen aan: ‘…u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven.’ God wilde hun harten en hun karakter beschermen dat Hij zorgvuldig had gevormd toen ze in de woestijn waren.

Het eerste wat de Israëlieten vervolgens wordt opgedragen is om de heidenvolken uit het land te verdrijven (Numeri 33:55, Jozua 23:13). God wist dat als de heidense volken in het land zouden blijven, ze ervoor zouden zorgen dat de Israëlieten van Hem zouden afdwalen.

El, Baäl & Asjera

De belangrijkste goden die de Kanaänieten aanbaden voordat de Israëlieten hun land in bezit namen, waren de scheppergod El, zijn vrouw Asjera en hun zoon Baäl. Zij vertegenwoordigden vruchtbaarheid en voorspoed. De mensen aanbaden deze goden in de hoop om een goede oogst te ontvangen.

In het hele Oude Testament staan Baäl en Jahweh lijnrecht tegenover elkaar. In de woestijn maakten de Israëlieten een afgodsbeeld van Baäl in de vorm van een gouden kalf (Exodus 32). Later, tijdens een grote droogte, daagt de profeet Elia 450 profeten van de Baäl uit en bewijst dat Jahweh de enige ware God is. (1 Koningen 18:20-40)

Het bidden tot andere goden om een einde te maken aan droogtes of om uit de woestijn te worden verlost, heeft de Israëlieten nooit geholpen. Het zorgde er alleen maar voor dat hun lijden langer duurde. Vertrouwen op God was en is de enige manier om echte bevrijding en voorspoed te ontvangen.

Vandaag de dag bestrijden we dezelfde demonische geest die mensen vroeger aanspoorde om de Baäl te aanbidden. De vijand stuurt nog steeds geesten van hebzucht en controle om mensen te verleiden en te laten struikelen.

We moeten ons hart dus toetsen en ons afvragen of we op afgoden vertrouwen die ons, buiten God om, rijkdom en voorspoed beloven. Daarom is Deuteronomium 8:18 essentieel – God in gedachten houden als Bron en Ontvanger van onze rijkdom. We moeten leren hoe we een geest van mammon moeten doorbreken.

Hoe doorbreek je een geest van mammon:

Het heeft jaren geduurd voordat ik de geest van mammon in mijn leven verbrak. Toen ik voor het eerst rijkdom verwierf, deed ik dat uitsluitend om de verkeerde redenen. Ik wilde comfort, vrijheid en bezittingen. Ik was niet bezig met hoe vermogen bij kan dragen aan het verwezenlijken van Gods plannen en doelen. Gelukkig werd ik door de Heilige Geest (en mijn vrouw) tot de orde geroepen. Ik zag hoe een geest van mammon mijn visie bedierf. Nu besef ik dat Gods doel met rijkdom veel beter is dan alles wat ik me ook maar voor had kunnen stellen.

Als je advies nodig hebt hoe een geest van mammon te doorbreken, begin dan met deze drie Bijbelse strategieën:

1. Geef gul

‘Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.’ (Spreuken 11:25)

Geven is een door God gegeven strategie om hebzucht uit je leven te bannen. Een geest van mammon wil middelen oppotten en controle vasthouden. Als je geeft, ga je direct tegen die geest in. Geven is een handeling die vertrouwen tussen jou en God opbouwt. Door te geven bevestigen we dat ons geld aan God toebehoort. Het is een verklaring dat we onze middelen zullen gebruiken om mee te werken aan Zijn werk op aarde.

Als je nog geen tienden en giften geeft, begin er dan mee. Vraag God vervolgens hoe je nog meer kunt geven van jouw tijd, geld en vaardigheden.

2. Bid vurig

‘Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.’ (1 Thessalonicenzen 5:17-22)

Uiteindelijk heeft God een perfecte, op maat gemaakte strategie om een geest van mammon over jouw leven te verbreken. Zoals 1 Thessalonicenzen 5:17 zegt: ‘bid zonder ophouden’.

– Breng je financiële situatie bij God voordat je beslissingen neemt.

– Droom met God. Praat met Hem over de redenen waarom je vermogen wilt verwerven. Lees de Bijbel en luister biddend naar hoe God misschien meer Koninkrijksdoelen in je plannen wil inbrengen. Vraag Hem vervolgens om, waar nodig, je verlangens te veranderen.

– Als je je ontevreden voelt en bezorgd op zoek bent naar méér, dank God dan voor wat je al hebt. Bid en vraag Hem om je Zijn visie te laten zien – dat is er altijd één van overvloed en niet van gebrek.

3. Geef je volledig over

‘Als je, je vastklampt aan je leven, zul je het verliezen; maar als je, je leven voor Mij opgeeft, zul je het vinden.’
(Mattheüs 10:39, New Living Translation, letterlijk vertaald)

Overgave is voor ons christenen een onophoudelijk proces. We moeten er elke dag voor kiezen om Gods plannen en doelen na te streven.

Je kunt zien dat het tijd is om je over te geven als je, je plannen en tijdlijn te strak vasthoudt. Wanneer het vastgoed dat je wilt kopen, de investeringen die je wilt doen en de bedrijven die je wilt oprichten de plaats van Gods gezag in je leven beginnen over te nemen, is het noodzakelijk om je over te geven. Het is goed om je voor te bereiden, maar als goede rentmeesters moeten we leren om met de ene hand te beheren en met de andere hand over te geven.

Onthoud dat controle uitoefenen één van de belangrijkste dingen is die een geest van mammon wil doen. We kunnen niet tegelijkertijd een geest van controle hebben en de Geest van God volgen! Al met al betekent dit, dat een dagelijkse overgave aan Gods wil, hebzucht op een afstand zal houden.

Over Billy Epperhart

Billy Epperhart is de CEO van Andrew Wommack Ministries en Charis Bible College, waar meer dan 800 mensen werken. Hij is toegewijd aan het investeren in mensen en heeft een passie om ze naar duurzame financiële vrijheid te begeleiden. Hij leert anderen niet alleen hoe ze financiële onafhankelijkheid kunnen bereiken, maar vindt het ook geweldig om hen in staat te stellen hun vermogen op te bouwen, zodat ze een impact kunnen hebben op steden en natiën voor het Koninkrijk van God.

Naast zijn functie als CEO bij AWM heeft Billy twee non-profitorganisaties, WealthBuilders en Tricord Global, die mensen helpen om zin te geven aan het verdienen van geld om zo een verschil te maken. Door middel van microfinancieringsleningen heeft Tricord Global wereldwijd meer dan 10.000 klanten geholpen.

Als CEO en oprichter van zijn eigen vastgoedbedrijf was hij eigenaar van en hield hij toezicht op een vastgoedportefeuille van meerdere miljoenen dollars in vijf verschillende vastgoedmarkten. Billy is ook een openbaar spreker en heeft zeven boeken op zijn naam staan. Hij houdt van vliegvissen, reist graag de wereld rond en heeft samen met zijn vrouw Becky twee kinderen en vier kleinzoons.

Business Summit op 11 en 12 april 2024 in Ermelo

Wil je een dieper begrip krijgen van deze onderwerpen? Op de Business Summit op 11 en 12 april kan je Billy in het echt horen spreken. Er is vertaling beschikbaar tijdens de conferentie. Ga naar www.andrewwommack.nl/bizsummit24/ voor meer info en boek vóór 1 maart 2024 je ticket met Early Bird-korting!

   

  0 reacties

  Genade, de kracht van het evangelie

  Terugblik 2023 l Brazilië

  De missietrip is een geweldige ervaring die ik niet had willen missen. Onze reis naar Brazilië was goud waard. Een fantastische toegevoegde waarde in onze levenswandel met de Vader die niemand meer van ons kan afpakken. Een echte aanrader voor het volgende team, je...

  Terugblik 2023 l Roemenië

  The God who sees Ik schrijf dit op ongeveer 10 kilometer hoogte tijdens de terugreis van de missiereis Roemenië met mijn gedachten bij al die mensen die we hebben ontmoet. Wat heerlijk om die blije gezichten te zien na genezing, na bemoediging, maar ook na gewoon er...

  Terugblik 2023 l Zuid-Afrika

  De Missietrip naar Zuid-Afrika was geweldig. Zuid-Afrika is fantastisch, maar het zijn vooral de mensen die de reis van waarde maakten. Wat een onvoorstelbaar lieve mensen wonen er in Zuid- Afrika. De Missietrip was een aaneenschakeling ontmoetingen met impact: we...

  25 april 2023 l Zuid-Afrika

  Verslag van de terugreis van Ruth.

  24 april 2023 l Roemenië

  Maandag was de laatste dag voor de groep in Roemenie. De vrouwen hadden een programma gemaakt voor de weduwengroep. En de mannen gingen met oud Charis-medewerker Henk van Dijk mee om te helpen bij het jeugdvoetbal team. Deze bijzondere missiereis werd afgesloten met...

  23 april 2023 l Zuid-Afrika

  Yes, een dag vrij na het drukke schema. Na 2 weken met bedienen, reizen, evangeliseren en veel mensen ontmoeten nu een hele dag rust in het programma. Heerlijk uitgeslapen vanochtend, dat was ook een keer lekker. Daarna gestart met ontbijt, gevolgd door een prachtige...

  23 april 2023 l Roemenië

  Op zondag stonden twee kerkdiensten inclusief gebed op het programma. In de ochtend bezochten we een dienst waarbij de jeugd zorgde voor song and praise en de dienst zelf werd via een headset vertaald naar het Engels. Na de dienst hebben we heerlijk met elkaar pizza...

  22 april 2023 l Roemenië

  Zaterdagochtend hadden we een ‘prayer & breakfast leadershipbijeenkomst voor een aantal kerkleiders uit de omgeving. Na een croissantje en een kopje koffie/ thee gaf Marcel onderwijs over ‘geest, ziel en lichaam’. Daarna gingen we in 2 groepen uiteen. James gaf...

  21 april 2023 l Roemenië

  Benieuwd wat we vrijdag 21 april allemaal beleefd hebben? Kijk dan gauw het filmpje. Hierin vertellen we over ons bezoek aan Valchid waar we een gevarieerd programma met om en nabij 200 kinderen hebben gehouden. Alle kinderen hebben een heerlijke hotdog en banaan...

  22 april 2023 l Zuid-Afrika

  Vandaag begon onze dag rond 07.00 uur, zoals we gewoon zijn in onze menscave werden er eitjes gekookt en genuttigd onder het genot van een kopje Jacobs koffie! Om 07.45 onze dagopening dit keer was Jacqueline degene die het had voorbereid, mooi om elke dag samen op...