Hoe de wil van God is te vinden, te volgen en te vervullen

Vervul jij de roeping van God? Heb je zelfs wel een idee waar God jou voor geroepen heeft? Zo niet, dan ben je zeker niet alleen. Onzekerheid over de plannen van God voor hun leven is iets dat veel Christenen kennen, maar dat zou niet zo hoeven te zijn. (Ef. 5:17) Hoe kunnen we ooit verwachten Gods Koninkrijk te bouwen, als we onze rol daarin niet weten?De eerste stap in het vervullen van het plan van God voor je leven, is om je te realiseren dat de Heer een specifieke roeping en plan heeft voor jouw leven.

Jeremia, een profeet uit het Oude Testament, zei: Het Woord van de Heer kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. (Jer. 1:4-5)

Misschien ben je niet geroepen om een profeet te zijn, zoals Jeremia, maar net zo goed als dat de Heer een plan had voor het leven van Jeremia, heeft Hij ook een plan in gedachten voor jou. Er is geen fout begaan, en het is ook geen toeval, dat je op deze aarde gezet bent. Waar en wanneer je geboren bent, de ouders, die God je gegeven heeft, je persoonlijkheid en alles wat met jou te maken heeft, was door God georkestreerd voor een specifiek doel.

Maar, je kunt niet klakkeloos aannemen, dat de Wil van God automatisch tot stand komt in je leven. Of in het leven van wie dan ook. Als je om je heen kijkt, zie je daar het bewijs van.

Het is bijvoorbeeld vanuit de Schrift duidelijk, dat God wil dat iedereen tot bekering komt en gered wordt. (2Pet. 3:9). En toch zien we dat het niet bij iedereen gebeurt. God wil ook, dat iedereen genezen wordt, en toch lopen er nog veel mensen rond met ziekte in hun lichaam. Zo wil God ook, dat iedereen het doel vindt en in de roeping wandelt, die Hij voor hen heeft gepland, en toch is dat niet bij iedereen zo. Maar dat ligt niet aan God. Wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Hij heeft Zijn deel gedaan; nu ligt het aan ons om te ontdekken wat Zijn wil is.

Als jij je eenmaal realiseert, dat God een specifiek plan heeft voor je leven, dan is de volgende stap om Hem te gaan zoeken om uit te vinden wat dat is. Het goede nieuws is, dat Hij Zijn wil niet voor je verborgen houdt.

Jeremia 29:12-13 vertelt ons hoe wij Hem kunnen zoeken: Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

De nadruk ligt op het zoeken met heel je hart. Zo lang je denkt zonder te kunnen, zul je de wil van God niet vinden.Pas als je met heel je hart zoekt, zul je het ook vinden. (Mat. 7:7)

Toen ik op het voortgezet onderwijs zat, realiseerde ik me, dat ik bepaalde beslissingen moest maken die de rest van mijn toekomst zouden beïnvloeden. Eén ding waar ik van overtuigd was, was dat God een plan had voor mijn leven. Ik had geen idee wat het was, maar ik was vastbesloten om uit te vinden wat het was. Dus begon ik de Heer te zoeken.

De leiders van mijn kerk konden me geen helder beeld geven, dus begon ik de Bijbel te lezen, zoals ik nooit eerder had gedaan. Nadat ik dat naarstig had gedaan tijdens mijn laatste studiejaar, had de Heer mij nog steeds geen gevoel gegeven welke richting ik op moest gaan. Maar opeens kwam een gedeelte uit de Bijbel duidelijk naar voren, namelijk Rom. 12:1-2.

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Deze verzen beloven dat, als ik (1) mijn lichaam als een levend offer aan God wijd en ik (2) mijn denken vernieuw, ik dan (3) kan onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Bingo!! Ik had de sleutel gevonden om de wil van God te vervullen!

Dus begon ik met een vier maanden durende studie over wat het betekent om een levend offer voor God te zijn en hoe ik mijn denken kon vernieuwen. Niet lang daarna had ik mijn levensveranderende ontmoeting met de Heer op 23 maart 1968. Binnen 60 dagen werd ik geleid om radicale beslissingen te maken, die mijn leven op een pad zetten om me te brengen waar ik nu ben.

Uiteindelijk, alles wat God in mijn leven gedaan heeft in de laatste 50 jaar, kwam voort uit de zoektocht om uit te vinden wat Zijn wil was in mijn leven. Dat was het beginpunt.

Maar het is niet genoeg om Zijn wil te vinden. Je moet ook leren het te volgen en te vervullen. En dat betekent, dat we moeten leren hoe we met Hem kunnen samenwerken om Zijn wil te zien gebeuren. Sommige mensen komen in de problemen, doordat zij proberen de wil van God in hun leven uit te werken door hun eigen natuurlijke talenten en op eigen kracht, of slaan cruciale voorbereidingstijden over.

Anderen slaan de plank mis op het gebied van ongehoorzaamheid. Zij begrijpen niet dat, als je de race uit wilt lopen en alles wilt doen, wat God voor je gepland heeft, je de stappen in gehoorzaamheid moet nemen, die God je geeft. Er is geen snelkoppeling!

Er is nog zoveel meer te zeggen over dit belangrijke onderwerp. In mijn Engelstalige serie van drie: Hoe Gods Wil te Vinden (How to Find God’s Will), Hoe Gods Wil te Volgen (How to Follow God’s Will) en Hoe Gods Wil te Vervullen (How to Fulfill God’s Will), ga ik daar dieper op in. Deze zijn beschikbaar op CD en DVD als deel van het Engelstalige pakket: De Wil van God (God’s Will Package). Als een bonus geven we ook het Engelstalige studieboek erbij, plus mijn Engelstalige boek Hoe de Wil van God te Vinden, te Volgen en te Vervullen (How to Find, Follow and Fulfill The Will of God) en de Destiny Stories. U kunt ze op de Engelse website (www.AWME.net) bestellen.

Datl de meeste Christenen niet zeker weten of zij in de wil van Heer wandelen, betekent niet dat jij daar één van hoeft te zijn. Schaf het pakket ‘De Wil van God’ aan en ontdek hoe Gods wil is te vinden, te volgen en te vervullen.

Reacties

[Fancy_Facebook_Comments]

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.