Hardheid van hart

“Ik dacht altijd dat mensen met een verhard hart haters van God waren, of dat ze op zijn minst in opstand tegen Hem waren. Op zekere dag, tijdens een vlucht naar een vergadering, las ik het verhaal van Jezus die op het water loopt, zoals het staat in Marcus 6…

De discipelen van Jezus zaten in de boot in een verschrikkelijke storm, vechtend voor hun leven. Maar juist hier kwam Jezus wandelend naar hen toe, over de golven die hen dreigden te overspoelen. Hij had de totale controle.

We vlogen over de Grote Meren toen ik dit las, en ik herinner me dat ik zo onder de indruk was dat ik mijn Bijbel gewoon neerlegde en uit het raam staarde. Het vliegtuig vloog boven een dikke wolkenlaag. In mijn verbeelding zag ik Jezus over die wolken lopen en dan op de vleugel gaan zitten. Het zou voor Hem niet wonderbaarlijker zijn geweest om dat te doen dan om op het water te lopen. Dit bedenkend was ik gewoon vol ontzag over dit wonder. Ik pakte mijn Bijbel om het verhaal verder te lezen en ik zag de reactie van de discipelen:

‘Zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich’ (Markus 6:51), en ik bedacht: dit is precies hoe ik me nu voel! Het voelde echt goed om dit zo te ervaren. Ik dacht dat iedereen wel geschokt moet zijn en verbaasd over de wonderbare kracht van God.

‘Zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich’ (Markus 6:51)

Daarna las ik het volgende vers: ‘Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was.’ Het was net alsof iemand me in mijn gezicht sloeg! Voor de eerste keer begreep ik dat als ik geschokt was, verbaasd of verrast over een wonder, dat een indicatie was van een hard hart. Nu realiseerde ik me dat mijn hart ook hard was. Later zocht ik het woord ‘verhard’ op in het woordenboek. De definitie ervan is: koud, ongevoelig, gevoelloos en onverzettelijk.

Wat ís een verhard hart?

Na deze ervaring zocht ik drie en een half jaar de wil van de Heer op dit gebied. Ik wilde weten wat een verhard hart nu echt was, wat de oorzaak is en hoe het is te genezen. In Marcus 8 sprak Jezus met zijn discipelen over de kenmerken van een hard hart. ‘En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen, en u ziet niet? En u hebt oren, en u hoort niet? En herinnert gij u niet….’ (Marcus 8:17,18)

In deze verzen gaf Jezus ons kenmerken van een hard hart:

 1. Niet in staat om waar te nemen,
 2. Niet kunnen begrijpen,
 3. Niet kunnen zien,
 4. Niet kunnen horen en
 5. Niet kunnen herinneren.

Dit zijn tekenen van onbegrip voor geestelijke zaken. Een persoon met een hard hart wordt gekenmerkt door het onvermogen om geestelijke dingen waar te nemen. Het is net alsof zij geestelijk blind en doof zijn. Ook het vergeten van informatie is een belangrijke indicatie voor de toestand van hun hart.

Mensen vertellen me vaak dat ze gewoon niet het vermogen hebben om de Bijbelteksten te onthouden zoals ik dat kan. Ze zeggen: ‘Jij moet wel een fotografisch geheugen hebben.’ Maar dat is niet waar. Ik heb een persoonlijke assistent wiens eerste taak het is om me te helpen dingen te onthouden. En die persoon heeft twee assistenten, dus er zijn drie mensen die mij herinneringen, e-mails en voicemails sturen. Ik onthoud zelf dus lang niet alles in mijn hoofd. Bijbelteksten herinneren is een zaak van het hart. Ik kan honderden en duizenden teksten citeren, omdat mijn hart gevoelig is voor Gods Woord.

Bijbelteksten herinneren is een zaak van het hart.

Laat me je een ander voorbeeld geven. Er zijn vaak mensen naar mij toe gekomen, nadat ik had gezegd dat God tot mij heeft gesproken, die zeggen: ‘Jij praat alsof God constant tot je spreekt.’ Dan zeggen ze: ‘De duivel vertelde me dat ik de stem van God nooit zou kunnen verstaan. De duivel zei dit, en de duivel zei dat.’ Ze kunnen alles horen wat de vijand zegt, maar nooit wat God zegt. Er is iets mis met dit plaatje.

Jezus zei: ‘Mijn schapen horen mijn stem.’ Joh. 10:27a

En: ‘Een vreemde zullen ze niet volgen.’ Joh. 10:5a

De ervaring van de meeste mensen is precies het tegenovergestelde van wat Jezus zei. De gemiddelde christen worstelt om de stem van God te horen, maar ze kunnen de duivel zonder problemen verstaan. Ik durf je te zeggen dat dit een indicatie is van een verhard hart naar God. Misschien is dit vandaag de toestand van jouw hart, maar het hoeft niet zo te blijven. Er is een remedie en die begint met het veranderen van je focus.

Wandel ook in het bovennatuurlijke

In mijn onderwijs ‘Hardheid van Hart’ ga ik hier meer in details op in. Dit artikel heeft alleen de grote lijn laten zien van de waarheden die ik graag wil overbrengen. Je hebt echt de hele onderwijsserie nodig om profijt te hebben van de hele boodschap. Dit is een van de belangrijkste dingen de Heer me ooit heeft laten zien. Ik heb dit onderwezen vanaf begin jaren tachtig, maar sinds kort bijgewerkt. Het spreekt over het wonder van ‘lopen op water’, waarvan de discipelen getuige waren, op het meer van Galilea, en over hoe je de kracht van God in je leven kunt zien werken. Er zijn redenen waarom sommige christenen wandelen in het bovennatuurlijke terwijl anderen dat niet doen. Dit onderwijs helpt jou om ook zo te gaan leven. Daarom beveel ik dit onderwijs, Hardheid van hart, van harte bij je aan.  

We houden van je,

Andrew en Jamie

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
 • Bic NR: ABNANL2A   
 • KVK nr. 34384289   
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
 • Bic NR: RABONL2U 
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

15 + 15 =