Gods stem ‘horen’

Ik zat laatst in de kerk en de voorganger riep ons op om te (oefenen in) luisteren wat God te zeggen had voor onze buurman/-vrouw naast ons. Best wel spannend, zei hij, maar naar wat er staat in Johannes 10:16….. kunnen we ervan op aan:  ‘Gods schapen hóren Zijn stem!’.

 

In lange rijen gaven we elkaar een hand, en vroegen God om een woord, een bemoediging, een profetie, of iets dergelijks voor degene(n) die naast ons zat(en). De meeste mensen hadden niet het idee dat ze iets ‘ontvingen’.

 

Ditzelfde ‘oefenen’ gebeurt bij ons op de bijbelschool in het tweede leerjaar. In het eerste leerjaar is het veel meer kennis tot je nemen vanuit de Bijbel (waardoor je die ‘aha-momenten’ krijgt van: ‘Staat het er écht zo!?’), en die kennis gaan toepassen in je leven. In het tweede leerjaar ga je meer en meer leren om uit te stappen in praktijk.

 

Die oefening, in het leren Gods stem verstaan, begint heel ‘anoniem’ en dus laagdrempelig…. maar de meeste studenten vinden het toch eng om hierin te gaan uitstappen.

 

WAAROM zijn we zo bang dat we niets ‘ontvangen’? Terwijl God in Zijn Woord zégt dat we als gelovige Zijn stem horen! En Hij zegt dat, als we (geestelijke) oren hebben, we zullen horen! (o.a. Lukas 14:35)
Maar toch is onze ervaring: we ontvangen niets …..

 

 We willen wel geloven wat God in Zijn Woord zegt, maar de realiteit is anders, toch…?

 

Naast ‘oren die horen’ ligt mijns inziens de sleutel in: ‘ogen hebben die zien, en een hart dat begrijpt!’ (Hand. 28:27). Ons hart is vet geworden, staat er in deze Bijbeltekst, oftewel ‘verhard’.  En schiet nou niet meteen in de zelfveroordeling! Zelfs de discipelen begrepen soms niet… vanwege hun verharde hart (Mark. 6:52).

 

Het woord dat hier voor ‘verhard’ wordt gebruikt in de grondtekst doet denken aan het laagje voor laagje verharden, ondoordringbaar maken.  Zoals je van een lont een kaars maakt door het laagje voor laagje in was onder te dompelen. Zo wordt je hart… ondoordringbaar, en je begrijpt de geestelijke dingen niet (meer). Er staat niet dat er niets geestelijks gebeurde (er waren 5000 mannen gevoed!), maar zij gingen voorbij aan wat zij zagen, zagen het niet in het juiste licht… zij begrepen niet.

 

Vaak gaan wij voorbij aan wat we zien, we zijn ons er niet van bewust, we zien het niet vanuit het juiste perspectief, we begrijpen niet… dat hetgeen wij onbewust ervaren weldegelijk van God komt, en we dus WEL ontvangen.
Hoe vaak zijn we beschermd, terwijl wij het niet zagen?

 

Ik maakte afgelopen winter met twee collega’s een wandeling door het besneeuwde heuvellandschap van de Moezelstreek in Duitsland. Wij waren daar voor een Europese AWM meeting, en maakte van de gelegenheid gebruik om van de prachtige omgeving te genieten. We waren wat aan het dollen, een collega maakte foto’s met z’n nieuwe telefoon, viel bijna door de gladheid van het glooiende besneeuwde landschap… en we liepen verder. Zo’n tweehonderd meter verder vroeg ik m’n collega of hij zijn telefoon wel had. Nee dus! Die lag tweehonderd meter terug, langs het pad in de sneeuw.

 

Is dat niet evenzogoed ‘Gods stem horen’…? Waarom vraag ik ineens naar die telefoon?  Terwijl je denkt dat het je eigen indruk,  je eigen gedachten, zijn, ga je voorbij aan het feit dat je ontvangt van God, dat je Zijn stem hoort.

 

HOE VAAK gebeurt het dat we niet reageren op zo’n indruk, dat wij eraan voorbij gaan, omdat we niet IN’zien’ dat God tot ons spreekt.

 

Op eenzelfde manier sprak Gods eens tot me, toen ik op m’n werk was, dat m’n huissleutel nog in de voordeur zat. Ik ‘dacht’ opeens aan m’n huissleutel. Waarom? (Normaal gesproken denk ik niet op m’n werk aan m’n huissleutel!) Ik ging niet voorbij aan die gedachte, en ging zoeken in m’n tas, maar vond ‘m niet. Een familielid, die dicht bij mij woont, gebeld. Hij is bij mijn huis gaan kijken, en ja, hoor, …. sleutel nog aan de buitenkant in het slot.

 

Afgelopen week had ik, met onverwachte bezoekers, een gesprek over het verstaan van Gods stem, en hoe moeilijk dat voor veel mensen lijkt. De vrouw van dit echtpaar vertelde dat ze ‘gehoor’ had gegeven aan ‘het idee’ om haar man voor te stellen om even langs de bijbelschool in Naarden te rijden, om te zien waar het was. ‘Toevallig’ was de deur open omdat het gebouw in gebruik was door iemand anders, en meer nog … het was echt een treffer dat m’n collega en ik aanwezig waren(dat was helemaal niet het plan), en zo konden we hen van allerlei informatie voorzien, waardoor ze beiden serieus nadenken om de bijbelschool te gaan volgen. Zij ging gelukkig niet voorbij aan ‘haar’ idee om Naarden te bezoeken…

 

Ik ben er van overtuigd dat het God was, die sprak, waaraan ze gehoor had gegeven.

 

 

 

0 reacties

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

6 + 5 =