+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Ik heb de vorige maand het onderwerp genezing aangesneden en verteld hoe belangrijk het is dat jij in je hart geen moment twijfelt aan het feit dat God wil dat je gezond bent. Deze maand ga ik door op dit onderwerp en leg ik uit hoe belangrijk het is dat jij gelooft als het om genezing gaat.

De meeste mensen geloven pas dat zij genezen zijn als zij het zien, en daarom ontvangen ze hun genezing niet. Mensen vragen in gebed om genezing en doen vervolgens hun ogen open en kijken ze of zich al beter voelen. En als dat niet onmiddellijk zo is, denken ze: O, er is niks gebeurd. Ik ben niet genezen. Deze instelling gaat tegen de Schrift in. In Marcus 11:24 (NBG ’51) staat: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.”

Dit leert ons dat wij moeten geloven dat wij ontvangen wanneer wij bidden. Dán zal het ons ten deel vallen. Nu kan dat ‘zal’ even duren: vijf seconden, of vijf dagen of vijf weken. De manifestatie ligt in de toekomst, en de meeste mensen geloven dat zij niet ontvangen hebben als zij niet meteen verandering zien of voelen. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat men niet inziet dat de realiteit groter is dan onze materiële wereld. Men denkt dat de waarheid en de realiteit beperkt zijn tot wat wij kunnen zien, proeven, horen, ruiken en voelen. Dat is een houding die de Bijbel aanduidt met ‘het bedenken van de dingen van het vlees’ (Rom. 8:6-7). De meeste mensen denken dat ‘het denken van het vlees’ zonde is—dat je een vreselijk mens bent als je vleselijk ingesteld bent. Maar eigenlijk betekent het simpelweg dat je letterlijk beheerst wordt door wat je ziet, proeft, hoort, ruikt en voelt.

Wist je dat al het materiële geschapen is door geestelijke dingen? In feite is het zo dat de geestelijke wereld er was voordat de fysieke wereld geschapen werd. Het geestelijke domein is reëler dan deze fysieke wereld. En er is niet alleen een geestelijke wereld met engelen en demonen, maar er zit ook een geestelijk wezen binnenin jou. In 2 Korinthe 5:17 lees je wat er gebeurde toen jij wedergeboren werd:

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

Jouw lichaam is niet vernieuwd. Als je groot was voordat je gered werd, dan ben je dat daarna nog steeds. Jouw ziel is niet vernieuwd. Als je slim was voordat je gered werd, dan ben je daarna nog steeds slim. Jij werd een gloednieuwe persoon in de geest. In het geestelijke domein woont dezelfde kracht binnenin jou die Jezus Christus uit de dood opwekte.

Maar Jezus zegt in Johannes 3:6 dat geest geest is, en vlees vlees—die twee vermengen zich niet met elkaar. Die worden niet automatisch met elkaar verenigd. Geloof is de brug tussen wat er in de geest zit en wat zich in het fysieke domein bevindt. Geloof strekt zijn hand uit en pakt dingen in het geestelijke domein en haalt ze naar het fysieke gebied.

Nu je overwogen hebt wat Markus 11:24 zegt, moet je eens kijken naar Markus 11:23, waar staat: “Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.”

Wanneer je bidt, moet je geloven dat je ontvangt, en dan zal je het hebben. In de geest is het, op het moment dat ik bid, van mij. Volgens Romeinen 8:11 heb ik opstandingskracht binnenin mij, en wat mijn fysieke probleem ook is, daar is het al opgelost. Ik ga niet twijfelen in mijn hart, maar geloven dat wat ik gezegd heb, gebeurt.

Ik kan tegen mijn lichaam spreken en misschien voel ik op dat moment niet meteen verandering, maar als ik niet twijfel in mijn hart en geloof dat ik ontving toen ik bad, dan is het slechts een kwestie van tijd voordat wat waar is in de geest zich manifesteert in de fysieke wereld. Maar om zo in geloof te kunnen staan moet je geloven dat de realiteit groter is dan enkel de fysieke wereld. Er is een geestelijke wereld en er spelen zich dingen in het geestelijke domein af die je niet kunt zien, proeven, horen, ruiken of voelen.

Ik hoop dat je hierdoor gezegend bent en dat je geloof voor genezing is opgebouwd. Ik prijs God voor alle getuigenissen over genezing die wij ontvangen hebben. Eén voorbeeld is Cindy Mezas. Zij gaat nu voor in een kerk, maar een tijdje terug heeft zij zich moeten verzetten tegen een verwoestende ziekte die zij opliep door chemotherapie. Ik spoor je aan  om het hele verhaal over haar genezing te bekijken.

Ik moedig je ook aan mijn hele onderwijs over God wil dat je gezond bent te bestellen. Onze wereld is zó negatief ingesteld, en de vijand wil je een panische angst voor ziekte bezorgen, maar God heeft een betere weg. Gods weg is die van geloof. Gods weg geeft hoop. En het is Gods wil dat jij gezond bent!

Wij houden van je,

Andrew en Jamie

1 Reactie