GOD wil dat je gezond bent

Tijdens Zijn bediening op aarde, gebruikte Jezus wonderen als een soort etensbel. Hij deed dat om te bewijzen dat Hij zonden kon vergeven (Mk 2:10-12). God gebruikte ze om Jezus en Zijn boodschap te bevestigen (Heb.2:3- 4). En Jezus zei tegen Zijn volgers, dat zij dezelfde werken zouden doen (Joh.14:12). Hij zei, dat de prediking van Zijn Woord, bevestigd zou worden door tekenen en wonderen (Mk16:20).

Waarom zien wij tegenwoordig dan geen grotere manifestaties van Zijn genezing? Zijn er geen mensen meer die ziek zijn? Houdt Jezus niet meer zo veel van de mensen als toen Hij hier op aarde wandelde? Hebben gelovigen het niet meer nodig om de demonstratie van Zijn kracht te zien?

Jawel!

Wij hebben de genezingskracht van God nog steeds nodig. En God wil die kracht vrijzetten. Hallelujah! Maar, genezing hangt niet alleen van God af. God bepaalt niet wie er wel of niet genezen wordt. Dat is radicaal, maar waar. In dat zinnetje, liggen de meeste obstakels om de genezingskracht van God te ontvangen.

Eén van de ergste doctrines binnen het lichaam van Christus, is de veronderstelling, dat God alles onder controle heeft of toestaat en dat, alssatan iets te maken heeft met tragedies, hij daar de toestemming van God voor heeft gekregen.

Die theologie komt goed van pas, want het ontslaat de individu van alle persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat is ook de reden dat het zo populair is. Maar zo’n geloof kan je dood betekenen. Gods wil gebeurt niet automatisch. Wij moeten geloven en met Hem samenwerken om Zijn voorziening te kunnen ontvangen. Inclusief onze eigen verlossing.

2 Pet. 3:9 zegt: De Heer vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

 Beter kan de Schrift het niet zeggen. Het is niet Gods wil, dat er ook maar iemand verloren gaat, en toch gebeurt het nog steeds. In feite zei Jezus, dat er meer mensen door de wijde poort zouden gaan, die naar het verderf leidt, dan door de nauwe poort die tot leven leidt (Matt. 7:13-14). God forceert de verlossing niet bij mensen.

Mensen hoeven Jezus niet te vragen hen te redden. Alles wat zij hoeven te doen is de bijna-te-goed-om-waar-te-zijn boodschap te geloven en dan zijn ze al vergeven en kunnen hun verlossing zo aanvaarden (Hand.16:31). Hetzelfde geldt voor genezing: God heeft iedereen al genezen, net als Hij voor de vergeving van zonden van iedereen betaald heeft. Genezing is al een afgedane zaak.

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.1 Pet. 2:24

Genezing was 2000 jaar geleden gegeven, toen Jezus de striemen op Zijn rug aangebracht kreeg. Sindsdien heeft Hij er geen striemen bij gekregen. Het is volbracht. Nu kunnen mensen datgene ontvangen wat Jezus duizenden jaren geleden voor hen heeft volbracht, maar dat moeten ze doen in geloof.

De Bijbel zegt ons niet om voor de zieken te bidden. Bidden voor de zieken lijkt krachteloos. Terwijl het juist het tegenovergestelde is: Jezus zei, dat wij de zieken moesten genezen.(Matt.10:1,8; Lk. 9:1, en10:9). Er is een groot verschil tussen de Heer te vragen om mensen te genezen en om ze te genezen.

Ik weet dat veel Christenen hiervan steigeren, als ik dit zeg. Zij denken: Wie denk je wel dat je bent? Nou, zonder Jezus ben ik niets (Joh. 15:5), maar het goede nieuws is, dat ik niet zonder Jezus ben! Hij zal me nooit loslaten of verlaten (Heb. 13:5). Hallelujah!

Daarom kan ik samen met de apostel Petrus zeggen: “Wat ik heb, geef ik u.” (Hand. 3:6). Dat is wat Petrus tot de lamme man in Hand. 3 zei. Petrus bad niet voor hem. Hij zei niet: “Oh God, wij kunnen niets zonder U doen. Genees deze man, als het uw wil is.” Het is altijd Gods wil om te genezen (3 Joh. 2). We vragen niet en dan maar afwachten. Dat is niet het geloven van Zijn Woord. In plaats van bedelaars, moeten we gelovigen worden, die weten wat de wil van God is en hoe ze hun autoriteit kunnen gebruiken om te genezen.

Door deze manier van spreken en handelen kunnen we uit kerken gezet worden. Het is niet de manier, waarvan veel Christenen geloven dat genezing tot stand komt. Dat is de voornaamste reden, dat we niet meer van de genezingskracht zien, die Jezus ons beschikbaar gesteld heeft.

In de samenkomsten door het hele land heen, heb ik voor duizenden mensen gebeden en toch zijn niet allen genezen. Het kan aan de ontvanger van het gebed liggen of er kan iets zijn, dat ik niet weet over de persoon waarvoor ik bid. Maar één ding weet ik heel zeker: het ligt niet aan God. Ik weet wat Hij beloofd heeft en ik weet dat het Zijn wil is, dat iedereen genezing ontvangt.

Genezing is een belangrijke kwestie binnen het lichaam van Christus. En de meesten van jullie weten wel, dat ik het niet uit de weg ga om erover te onderwijzen. In de komende weken ga ik het er over hebben in mijn Gospel Truth televisie uitzendingen (vooralsnog op de Amerikaanse TV; pas na vertaling op Family7). Ik denk, dat veel van jullie vragen over genezing daarin beantwoord zullen worden, zoals: “Hoe zit het met de doorn in het vlees van Paulus?” en “Kan het zijn, dat God mij iets wil leren?”

Onderwijs hierover bied ik aan in een pakket – in de Engelse taal – genaamd: The God Wants You Well Package (Het God Wil Dat Je Gezond Bent Pakket) aan. Dit pakket bevat de CD serie, boek, studiegids en klein boekje, samen met de 6 DVD’s Healing Journeys (Genezingsreizen).Ook hebben we de Genezings USB-stick erbij gedaan, waar bijna 40 uur van onderwijs over genezing op staat. Om te bestellen kun je gaan naar: www.awme.net

Het boek ‘God wil dat je gezond bent’ is wél in het Nederlands vertaald. Bestellen via de webshop: www.andrewwommack.nl of bel naar 035 5338875

Lees ook het artikel Pak je leven weer op’ op onze website Dank je wel dat je om Jamie en mij heen staat om het ware Evangelie te verspreiden. Over de hele wereld worden er levens veranderd door het Goede Nieuws!

We houden van je,

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

9 + 7 =