God schiep jou met een doel voor je leven!

Overal waar Andrew onderwijst, spoort hij gelovigen aan om Gods goddelijke doel voor hun leven te vervullen. Hij zegt: ‘God wil dat we een goed besteed leven leiden. Wij kunnen dit doen als we bereid zijn om meer te doen dan alleen maar met de stroom mee te gaan; zelfs een dode vis kan stroomafwaarts drijven. Het vervullen van de roeping waarvoor we zijn gemaakt, betekent dat we een keus maken om Gods wil te vinden, te volgen en te vervullen. Deze aansporing is niet voor een selecte groep van gelovigen. Het is voor elke christen.’

Hoe je ook in het leven staat, je kunt beginnen met tegen de stroom in te zwemmen. Charis Bible College werd opgericht om christenen over de hele wereld te helpen hun goddelijk doel te ontdekken en hen toe te rusten voor het werk wat God voor hen heeft voorbereid.

Persoonlijke omstandigheden kunnen het moeilijk maken om te verhuizen naar Colorado om in de omgeving van Charis te gaan wonen. Ook in Nederland kan afstand een probleem vormen om 2 of 4 keer per week naar Naarden te komen, maar het goede nieuws is dat Charis naar je toe kan komen.

Vandaag worden jonge en oude studenten, van Colorado tot Indonesië, vernieuwd in hun denken via de online thuisstudie van Charis, en ze gaan de wereld veranderen!

We ontvangen voortdurend getuigenissen van binnenlandse en internationale online studenten, zoals Edna Klein.

Edna was haar jonge jaren al voorbij en dacht dat zij te oud was om in de bediening te gaan, maar God had een ander plan. Toen ze zich in 2012 aansloot bij een nieuwe gemeente, kwamen er kansen voor haar om daar dienstbaar te zijn, en uiteindelijk werd ze de co-leider van haar gebedsteam.

Terwijl ze actiever werd in de bediening, werd haar fundament in het Woord van God versterkt door de thuisstudie die zij via Charis ging doen.

Het leiden van het gebedsteam was nog maar het begin; ze kreeg een nog groter werkterrein. ‘Drie jaar geleden,’ herinnert Edna zich, ‘was ik op een zendingsreis met een vriend van mij, en toen zag ik met eigen ogen de benarde toestand van de armoedige bevolking in Kenia. Vele vrouwen zitten vast in sekshandel, en velen eindigen als gevolg daarvan in de gevangenis. Ze hebben namelijk niet het geld om zich vrij te kopen. Als een vrouw kleine kinderen heeft, wonen die bij haar in de gevangenis.’

‘De Geest van God opende mijn hart voor de hopeloosheid die ik in hun ogen zag. Vorig jaar werkte ik samen met vijf andere mensen en we richtten een stichting zonder winstoogmerk op, die samenwerkt met lokale christelijke gemeenten om hulp te bieden aan deze vrouwen in Oost-Afrika. Het doel is om vrouwen te redden van sekshandel en om ze toe te rusten om een vak te leren of een winkel te openen zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.’

‘Dit was een verrijkende ervaring voor mij en het heeft de weg geopend voor groei, op manieren die ik nooit heb verwacht. Elke vrouw vertegenwoordigt een huishouden, en om te weten dat ze hun lichaam nooit meer hoeven te verkopen, dat brengt me grote vreugde. Dit zijn de mooiste jaren van mijn leven!’

Net als Edna kun je die eerste stap zetten en beginnen met het vervullen van Gods doel met jouw leven. Met de hybride cursus van Charis Bible College kun je thuis studeren, en één zaterdag in de maand samen met klasgenoten de interactieve lessen en het live-onderwijs volgen op de locatie in Naarden.

Aan de slag gaan is eenvoudig. Ga naar www.charisbiblecollege.nl en klik op de opleidingsvariant voor meer informatie. Als je je inschrijft voor de thuisstudie, kun je vandaag al beginnen met stroomopwaarts te zwemmen! (De hybride studievorm start weer in september 2020.)

0 reacties

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

4 + 12 =