+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Getuigenis: God is Groter

Toen ik vorig jaar aan mijn eerste (voltijd) schooljaar bij CBC begon, kreeg ik een beeld van wat dit jaar voor mij zou gaan betekenen…

…Ik zag mijzelf als een vis die in een vissenkom steeds weer dezelfde rondjes zwom. Opeens werd ik uit de vissenkom opgetild en in de oceaan gezet. Van de beperktheid van de kom kwam ik in de uitgestrektheid van de grote oceaan waar ik alle ruimte had om te zwemmen en om op avontuur te gaan en te ontdekken wat daar allemaal leeft en gebeurt….

Het verlangen om de school te gaan doen begon toen ik Andrew hoorde spreken over Johannes 8:32, waar Jezus zegt: ‘Als gij in Mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrij maken’.

Ik wist dat Jezus niet bedoelde om alle teksten te kennen over wat Hij over zichzelf en de Vader zegt maar dat Hij bedoelde dat vrijheid komt in de intimiteit van het kennen van elkaars hart en om van daaruit te leven. Met mijn verstand wist ik dat maar ik kon het met mijn hart niet pakken.

Afgelopen jaar werd duidelijk dat de sleutel om in intimiteit met God te leren leven te maken heeft met hoe ik naar God kijk en wat ik geloof. Ik kwam er achter dat ik mijn hart niet echt helemaal voor God durfde te openen omdat ik niet geloofde dat Hij werkelijk alleen maar GOED is.

In elke les kwam wel een aspect van Gods goedheid naar voren en langzaam drong de waarheid tot mijn hart door dat God ALTIJD GOED is en alleen maar het GOEDE met mij en alle mensen voor heeft. Dit besef heeft gemaakt dat ik steeds meer mijn hart voor Hem durf te openen waardoor ik al Zijn zegeningen leer te ontvangen. Ik ontdek steeds meer dat Hij zelf tot mij wil spreken, mij dingen wil laten zien wat Hij bedoelt in Zijn woord. Dat Hij in alle omstandigheden bij mij is en Hij me wil leren hoe ik naar de omstandigheden kan kijken zoals Hij er naar kijkt. En ik ervaar dat als Hij spreekt, brengt het vreugde, vrijheid en leven voort. Wat een zegen om dat te ontdekken en daarin te mogen groeien en dat ook te gaan uitdelen aan anderen.

Nu ik op dit jaar terug kijk staat het beeld van de verandering van vissenkom naar de oceaan voor hoe ik mag leren om veel groter van God en mijzelf te denken en om grote verwachtingen te hebben van God. Het is werkelijk een avontuur om samen met Hem op weg te zijn, om Hem beter te leren kennen, Zijn stem te verstaan en te gaan ontdekken wat Hij graag met mij samen wil gaan doen. Ik ben aan het ontdekken en proeven van de overvloed van HET LEVEN wat Jezus heeft gebracht en om vanuit de overvloed te leven. Ik sta nog maar aan het begin daarvan maar het smaakt naar veel meer!

Betty Vuyk

Andrew Wommack Ministries
Charis Bible College

ADRES:
Nikkelstraat 3A
1411 AB Naarden

TELEFOON:
+31(0)35 533 88 75
E-MAIL:
vraag.nl@awmcharis.com

Bankgegevens:
GIFTEN
IBAN: NL83RABO0114176485
Bic Nr: RABONL2U
BETALINGEN
IBAN: NL33ABNA0544385306
Bic Nr: ABNANL2A

Neem contact op

10 + 12 =