Genezing is een gratis geschenk

Gratis voor ons, niet voor dat was het niet voor Jezus, Die de ultieme prijs betaalde aan het kruis. ‘Maar hij werd verwond om onze overtredingen, hij werd gekneusd om onze ongerechtigheden; de straf van onze vrede was op hem; en door zijn striemen zijn wij genezen’ (Jes. 53:5). Een verschrikkelijk lijden heeft Jezus ondergaan, een gruwelijke dood, dat was de ultieme prijs die God door Jezus Zijn Zoon bereid was te betalen voor elke zonde en elke ziekte van alle tijden. Wauw! Er zijn zoveel mensen die zich niet waardig genoeg voelen om die liefde, dat gratis geschenk van God in ontvangst te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld Lance die leed aan fybromyalgie.

Tijdens een gebed bij Charis Bible College Colorado werd dat gevoel van onwaardigheid ten eerste geopenbaard als blokkade en ten tweede verbroken. De constante stroom van pijn verdween uit Lance’s lichaam. En zo ook het prachtige verhaal van genezing van Hannah. De jonge Hannah stond op het punt van verhongeren vanwege een zeldzame auto-immuunziekte. Hannah’s ouders waren gelovige, kerkelijke mensen. Hannah’s vader dacht toentertijd: ’Nou, als de Heer wil dat zij sterft voor Zijn glorie, dan is het maar zo’. Vanaf het moment dat hij en zijn vrouw hun overtuigingen over God en over gezondheid begonnen te veranderen, genas Hannah. Ziekte is een vloek, geen verkapte manier van God om ons iets te leren. Voor ziekte is door Jezus betaald aan het kruis, voor elke ziekte, voor iedereen. In het Oude Testament, in Deuteronomium 28, staat een lijst met zegeningen opgesomd, en ook met vloeken. Ziekte valt altijd onder de vloeken. En Jezus heeft afgerekend met de vloek, staat er in Galaten 3:13-14: ‘Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, doordat Hij voor ons tot vloek werd gemaakt: want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan een boom hangt: Dat de zegening van Abraham tot de heidenen door Jezus Christus zou kunnen komen; opdat we de belofte van de Geest door geloof zouden ontvangen.’

Die zegening is dus voor ons allemaal door geloof beschikbaar geworden. Niet door te werken, niet door heel goed je best te doen. Maar door overgave aan God, aan het offer van Jezus en geloof in wat Hij zegt in Zijn woord. Geloof dat ziekte een vloek is; geloof dat genezing een gratis geschenk is; geloof dat symptomen van ziekte in overtreding zijn als ze toch in je lichaam aanwezig zijn; geloof dat wat je denkt en spreekt ook van belang is voor je lichaam. ‘Zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij ook’, staat er letterlijk vertaald vanuit de King James vertaling in Spreuken 23:7. Maar, houd bij dit alles wel voor ogen dat er geen enkele standaard formule aanpak is. We leven in een onvolmaakte wereld. Jezus kwam om leven, zelfs in overvloed te brengen (Johannes 10:10). Toch is niet iedereen gezond of genezen. Vele verschillende verklaringen kunnen hiervoor zijn, maar voorkom dat je de schuld bij God legt. Ik wil afsluiten met het goede nieuws van het Nieuwe Testament:  Jezus Christus kwam om het werk van de duivel te vernietigen. Jezus heeft dat gedaan, en zoals Hij is, zo zijn wij in deze wereld (1 Johannes 4:17). Laten we onze gedachten vernieuwen naar de bevrijdende waarheid van Zijn woord, ook op het gebied van gezondheid. God wil dat je gezond bent.

Kort geleden is er een nieuw klein, handzaam boekje verschenen met de titel ‘Inleiding tot God wil dat je gezond bent’. Bovenstaande voorbeelden komen uit dit boekje. Wil jij meer weten over Gods plan van gezondheid voor jou? Of heb je iemand in gedachten die je hiermee kunt zegenen? Wellicht kun je het samen met iemand doornemen. Met dit, slechts 26 bladzijden tellende, boekje heb je krachtige getuigenissen en Bijbelteksten over gezondheid in handen.

Een aanrader, bestel hem hier!

2 Reacties

 1. Gerard

  Ik wil wel het boekje.

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
 • Bic NR: ABNANL2A   
 • KVK nr. 34384289   
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
 • Bic NR: RABONL2U 
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

2 + 15 =