+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Genade: de kracht van het Evangelie

26 feb 2018 | Algemeen, Andrew Wommack schrijft | 0 Reacties

Genade: de kracht van het Evangelie

Over de hele wereld zijn er veel mensen, die “Christenen” zijn, en die nog nooit het ware Evangelie hebben gehoord. Zij geloven dat het Christendom een verzameling van regels is van wat wel of niet mag, zoals dat ook in andere religies het geval is. Zij geloven dat zij de weg naar God moeten verdienen en dus doen zij hun best om het heil van de redding te behalen. Maar dat is niet het ware Evangelie.

Het accepteren van Jezus als Redder in het geloof, wat met zich meebrengt dat je met regels moet gaan leven, is niet Het Goede Nieuws. Waarom niet? Omdat je redding dan nog steeds gebaseerd is op jouw doen en laten. En ik kan je verzekeren, dat de duivel ervoor gaat zorgen, dat jouw gedrag nooit goed genoeg zal zijn. Hij is de aanklager van de broeders en zusters. (Openbaring 12:10)

De waarheid, die ervoor zorgt dat het Evangelie het bijna-te-goed-om-waar-te-zijn nieuws is, is dat we door God geaccepteerd zijn door wat Jezus voor ons heeft gedaan. De openbaring van de genade van God zal je verlossen van een gedragsmentaliteit van verdienen, en ervoor zorgen dat je totaal vertrouwt op en afhankelijk bent van God. De verlossing draait volledig om Gods getrouwheid, niet de onze!

Romeinen 1:16 zegt: Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft

Het boek Romeinen vertelt ons, dat het Evangelie de kracht van God is. Dat is wat het leven van God in de mens bewerkstelligt. Het woord Evangelie echter, is een religieuze term geworden, die veel van zijn betekenis vandaag de dag verloren heeft. Veel mensen associëren het woord Evangelie met alles wat met religie te maken heeft, in het bijzonder de Christelijke religie. Maar Evangelie betekent letterlijk “blijde boodschap” of “goed nieuws”.

Het Griekse woord euaggelion, dat in 74 verzen van het Nieuwe Testament als “evangelie” werd vertaald, was zo zeldzaam in geschriften buiten het Nieuwe Testament, dat het maar in twee manuscripten buiten de Bijbel is gevonden. De reden daarvoor is, dat de betekenis van dit woord meer is dan alleen ‘goed nieuws’; eigenlijk omschrijft het: nieuws, dat te goed is om waar te zijn.

De heersende cultuur binnen het Christendom associeert het Evangelie met: “Je bent een zondaar. Als je je niet bekeert, ga je naar de hel.” Nou, dat zijn ware uitspraken. Er is een hemel en een hel, een God en een duivel, en je zult naar de hel gaan als je je niet bekeert en de verlossing aanvaardt. Maar hoewel dat allemaal waar is, is dat geen goed nieuws. Het is niet het Evangelie.

Eigenlijk is het precies het tegenovergestelde van wat Paulus onderwees. Romeinen 2:4 zegt, dat het de goedheid van God is die ons tot bekering leidt (en niet veroordeling en afwijzing). Dat is het goede nieuws.

Het Evangelie staat direct in verband met de genade van God. Genade is de enige manier waarop wij vergeving van zonden kunnen ontvangen. Het komt niet door onze heiligheid of door onze goede werken. God neemt niet de mensen aan, en redt hen, die zich goed gedragen; Hij rechtvaardigt (geeft verlossing aan) de goddelozen. (Rom. 4:5)

Religieuze mensen hebben hier moeite mee. Religie zegt, dat het recht tegenover God kunnen staan, komt als resultaat van onze eigen goedheid en werken. Religieuze onderwijzers zeggen: “Je moet naar de kerk komen. Je moet je tienden betalen, je moet je Bijbellezen en meer bidden. Dan, als je die dingen goed doet, accepteert God je.” Dat is anti-Evangelie! Het gaat tegen het goede nieuws van Gods genade in, want het legt de last van de verlossing op je eigen rug. En dat kun jij niet dragen. Niemand kan zichzelf redden.

Het begrijpen van de Bijbel is niet alleen geloven in je verlossing, maar het is ook erkennen, hoe die verlossing tot stand gekomen is. “Als je goed handelt en goed doet, dan zal je goed genoeg zijn” is niet het ware Evangelie. Let op wat Paulus zei, toen hij zich wendde tot de Efeziërs tijdens de allereerste conferentie van voorgangers:

Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade. Handelingen 20:24

Paulus had het ook op de volgende manier kunnen zeggen:Ik getuig van het Evangelie, dat het goed nieuws is van de genade van God.” De woorden “evangelie” en “genade” zijn termen, die verwisselbaar gebruikt kunnen worden. Het goede nieuws, of het Evangelie, is de genade van God.

Zelfs het woord verlossing of redding wordt misverstaan. Evangelisch Christendom zegt, dat verlossing maar één keer gebeurt, een ervaring dat je zonden vergeven zijn. Dat is waar; er is een moment, dat je van dood naar leven overgaat. Maar dat is niet het enige dat er gebeurt. Het is een onvolledige definitie. Je Verlossing is niet beperkt tot de ervaring van de wedergeboorte.

Verlossing omvat alles, wat Jezus door de verzoening voor ons betaald heeft. Het Griekse woord sozo, dat vertaald wordt als redding/behoud/zaligmaking in het Nieuwe Testament, betekent meer dan vergeving van zonden; het betekent ook genezing, verlossing, bevrijding en voorspoed. Het is een woord, dat alles samenvat waar Jezus door Zijn lijden en sterven, begrafenis en opstanding in voorzien heeft.

Jakobus 5:14-15 laat ons duidelijk zien, dat verlossing zowel genezing als vergeving van zonden inhoudt: “Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovig gebed zal de zieke behouden [sozo] en de Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.”

Verlossing is een heel pakket en het is allemaal tot stand gekomen door de genade van God, niet door onze eigen werken. Maar Satan probeert ons altijd te misleiden. Hij is degene, die ons wil laten geloven, dat we de dingen van God moeten verdienen. Hij is degene, die ons laat twijfelen, dat God bereid is Zijn bekwaamheid aan te wenden voor ons. En jammer genoeg versterkt religie dat geloof maar al te vaak.

Zie ook Markus 10:52. Ook daar zie je duidelijk dat genezing in het pakket ‘sozo’ (behoud) zit: “…En terstond werd hij ziende…” Ik heb veel mensen meegemaakt, die vroegen: “Waarom ben ik niet genezen? Ik heb gevast, ik heb gebeden en het Woord bestudeerd. Ik heb mijn tienden betaald en ik ga naar de kerk. Ik doe wat ik kan. Wat vraagt God nog meer van me?” Als ik dat hoor, dan hebben ze mij al meteen het antwoord op hun vraag gegeven. Zij verwijzen niet naar wat Jezus heeft gedaan; zij verwijzen naar wat zijzelf hebben gedaan. En dat leidt altijd naar mislukking. Jammer genoeg geloven de meeste mensen, dat God Zich evenredig beweegt naar de mate van hun gedrag.

Paulus behandelde dit in het boek Romeinen. Toen Paulus zei, dat hij zich niet schaamde voor het Evangelie (Rom. 1:16), zei hij eigenlijk: “Ik schaam mij niet om de mensen te vertellen van de goedheid, genade en de barmhartigheid van God.” Maar de religieuze mensen in zijn tijd geloofden, dat hij een dwaalleer verkondigde. Zij dachten dat mensen het nodig hadden om tot God te relateren in overeenstemming met de spijt, die zij hadden. God was niet blij met hen of met de manier waarop zij handelden. In Zijn ogen waren zij maar wormen. Klinkt dat je bekend in de oren?

Oppervlakkig gezien lijkt dat nederig. Maar in werkelijkheid maakt het de relatie met God afhankelijk van de persoon zelf. “Kijk eens, wat ik voor de Heer heb gedaan, hoe heilig ik ben en hoeveel ik van mezelf heb afgelegd.” Dit is een hele egocentrische manier om God te benaderen, die onze afhankelijkheid van ons eigen doen en laten onderstreept en die nooit vruchten in je leven zal afwerpen.

Religie wil zich ervan verzekeren, dat mensen zich realiseren, dat ze zondaars zijn, die op weg zijn naar de hel. De waarheid is echter, dat ze dat al weten.

Romeinen 1: 18-19 zegt: Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft [Verleden tijd] het hun immers geopenbaard.

De Toorn van God is al intuïtief binnen ieder mens geopenbaard. Dus als iemand denkt: Ik ga ze over de toorn van God vertellen, waardoor ze zullen begrijpen, dat ze zondaren zijn die de vergeving van God nodig hebben, dan is het antwoord van Paulus dat ze dat allang weten.Het punt is, dat je er bij mensen niet op hoeft te hameren, dat ze zondaars zijn; diep in hun hart weten zij dat allang. Het is wellicht goed om aan dit onderwerp enige tijd te besteden, zodat zij het van binnenuit goed begrijpen. Maar om hen te veroordelen, en hen voor te houden om te doen en niet te doen wat de wet gebiedt, is niet de beste benadering.

Het is het Evangelie – het-te-mooi-om-waar-te-zijn nieuws – dat God daarvoor gegeven heeft. Het is de verlossing door genade dat de mens de kracht geeft om de vergeving van hun zonden, de genezing van hun lichaam en de vrijzetting van de onderdrukking door satan, en nog meer, te ontvangen. Wij hoeven mensen niet te overtuigen dat zij zondaren zijn. Wij moeten ze de weg daaruit vandaan wijzen. Dat is het Evangelie!

Heb je genezing nodig? De kracht voor genezing is in het Evangelie. Wil je dat het je voorspoedig gaat? De kracht voor welvaart ligt in het Evangelie. Wil je vrijgezet worden van de krachten van demonische invloeden, van depressie, van je eigen begeerten of van iets anders? De kracht voor het vrijzetten zit in het Evangelie! Het Evangelie is de kracht van God. Het is bijna te mooi om waar te zijn!

Deze maand bied ik het Engelstalige Collectie Pakket over ‘Romeinen’ (Roman Collection Package) aan. Dit zit vol met mijn onderwijs over genade. Het bevat het boek: Genade: de Kracht van het Evangelie* (Grace: the Power of the Gospel), samen met een Engelstalige studiegids, CD of DVD serie. Daarbij doen we ook nog: the Life for Today Study Bible and Commentary: Romans Edition, plus een speciale beker. Om te bestellen: ga naar www.awme.net

Het boek ‘Genade: de Kracht van het Evangelie’ is vertaald in het Nederlands en is te bestellen in onze Nederlands Webshop. www.andrewwommack.nl of bel 035 533 8875

Bedankt voor de samenwerking met Jamie en mij in het brengen van het ware evangelie.  Het maakt de kracht van God los in harten over de hele wereld, en daar heb jij een grote rol in.

Wij houden van jou,

Reacties

[Fancy_Facebook_Comments]

 

Populair in onze webshop:

Andrew Wommack Ministries
Charis Bible College

ADRES:
Nikkelstraat 3A
1411 AB Naarden

TELEFOON:
+31(0)35 533 88 75
E-MAIL:
vraag.nl@awmcharis.com

KVK nr. 37137450

Bankgegevens:
GIFTEN
IBAN: NL83RABO0114176485
Bic Nr: RABONL2U
BETALINGEN
IBAN: NL33ABNA0544385306
Bic Nr: ABNANL2A

Neem contact op

4 + 15 =

Terugblik 2023 l Brazilië

De missietrip is een geweldige ervaring die ik niet had willen missen. Onze reis naar Brazilië was goud waard. Een fantastische toegevoegde waarde in onze levenswandel met de Vader die niemand meer van ons kan afpakken. Een echte aanrader voor het volgende team, je...

Terugblik 2023 l Roemenië

The God who sees Ik schrijf dit op ongeveer 10 kilometer hoogte tijdens de terugreis van de missiereis Roemenië met mijn gedachten bij al die mensen die we hebben ontmoet. Wat heerlijk om die blije gezichten te zien na genezing, na bemoediging, maar ook na gewoon er...

Terugblik 2023 l Zuid-Afrika

De Missietrip naar Zuid-Afrika was geweldig. Zuid-Afrika is fantastisch, maar het zijn vooral de mensen die de reis van waarde maakten. Wat een onvoorstelbaar lieve mensen wonen er in Zuid- Afrika. De Missietrip was een aaneenschakeling ontmoetingen met impact: we...

25 april 2023 l Zuid-Afrika

Verslag van de terugreis van Ruth.

24 april 2023 l Roemenië

Maandag was de laatste dag voor de groep in Roemenie. De vrouwen hadden een programma gemaakt voor de weduwengroep. En de mannen gingen met oud Charis-medewerker Henk van Dijk mee om te helpen bij het jeugdvoetbal team. Deze bijzondere missiereis werd afgesloten met...

23 april 2023 l Zuid-Afrika

Yes, een dag vrij na het drukke schema. Na 2 weken met bedienen, reizen, evangeliseren en veel mensen ontmoeten nu een hele dag rust in het programma. Heerlijk uitgeslapen vanochtend, dat was ook een keer lekker. Daarna gestart met ontbijt, gevolgd door een prachtige...

23 april 2023 l Roemenië

Op zondag stonden twee kerkdiensten inclusief gebed op het programma. In de ochtend bezochten we een dienst waarbij de jeugd zorgde voor song and praise en de dienst zelf werd via een headset vertaald naar het Engels. Na de dienst hebben we heerlijk met elkaar pizza...

22 april 2023 l Roemenië

Zaterdagochtend hadden we een ‘prayer & breakfast leadershipbijeenkomst voor een aantal kerkleiders uit de omgeving. Na een croissantje en een kopje koffie/ thee gaf Marcel onderwijs over ‘geest, ziel en lichaam’. Daarna gingen we in 2 groepen uiteen. James gaf...

21 april 2023 l Roemenië

Benieuwd wat we vrijdag 21 april allemaal beleefd hebben? Kijk dan gauw het filmpje. Hierin vertellen we over ons bezoek aan Valchid waar we een gevarieerd programma met om en nabij 200 kinderen hebben gehouden. Alle kinderen hebben een heerlijke hotdog en banaan...

22 april 2023 l Zuid-Afrika

Vandaag begon onze dag rond 07.00 uur, zoals we gewoon zijn in onze menscave werden er eitjes gekookt en genuttigd onder het genot van een kopje Jacobs koffie! Om 07.45 onze dagopening dit keer was Jacqueline degene die het had voorbereid, mooi om elke dag samen op...