Geest, Ziel en Lichaam

Het is moeilijk om in de overwinning te leven als je bepaalde waarheden niet kent. Mensen horen dit niet graag omdat het hen verantwoordelijk maakt; maar als iets je niet bevalt wil dat niet zeggen dat het minder waar is. Op het moment dat ik de openbaring van geest, ziel en lichaam ontving, werd dit opeens zó waar voor mij.

Meer dan veertig jaar geleden opende deze openbaring mij de ogen voor een beter begrip van de Bijbel en van de ware aard van God. Alles wat ik leer is gebaseerd op de openbaring van wie ik ben in Christus – wie ik ben in mijn wedergeboren geest. Ik wil dat iedereen het weet dat deze waarheid de sleutel is die Gods zegeningen gaat ontsluiten. Als je dit eenmaal begrijpt, komt de Bijbel tot leven.

Elke wedergeboren gelovige heeft een complete innerlijke transformatie ondergaan.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.
2 Korinthe 5:17–18

Er staat niet dat alle dingen nieuw worden of het potentieel hebben om nieuw te worden – ze zijn nieuw op het moment dat we opnieuw geboren worden. Om te begrijpen dat wij helemaal nieuw zijn, moet je begrijpen hoe God ons gemaakt heeft. Welk deel van jou heeft God nieuw gemaakt? Dat is duidelijk niet je lichaam, omdat we nog hetzelfde gevormd zijn als eerst. Het is duidelijk niet je verstand, omdat je nog steeds hetzelfde denkt en ook duidelijk niet je gevoel, omdat je nog steeds dezelfde emoties hebt. Dus wat is het? Het is jouw geest.

We bestaan allen uit drie delen, maar sommigen weten dat niet. Er is iets wat mij hielp om het te snappen, en dat is dat God ook uit drie delen bestaat, en dat wij gemaakt zijn naar Zijn beeld.

1 Thessalonicenzen 5:23 maakt het duidelijk: En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Het was gemakkelijk om erachter te komen dat het vernieuwde deel niet mijn lichaam of ziel was ( gedachten, wil, emoties, geweten), dus ik begreep dat het mijn geest moest zijn. Zijn Woord bevestigt dit in 1 Korinthe 6:17 – Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

Net zoals een seksuele relatie een fysieke eenheid bewerkt, creëert het ondergaan van de wedergeboorte een geestelijke eenheid. Onze geest wordt één met die van God. Omdat het in Zijn Woord staat, moeten we het geloven, zelfs als we het nog niet helemaal begrijpen.

Dit brengt wél de moeilijkheid met zich mee dat je erachter moet komen hoe je de waarheid van Gods Woord (onze nieuwe geest is één met Hem) toepast op je ‘oude’ lichaam en ziel. Het is gemakkelijk om zowel ons lichaam als onze ziel te begrijpen. Wij ontvangen voortdurend informatie van hen. Bijvoorbeeld als ik mijn hand op iemands schouder leg weet die persoon dat ik hem/haar aanraak. Ik zou mensen zich ook gelukkig of verdrietig kunnen laten voelen, ik kan hen zelfs pijn doen zonder enig fysiek contact, eenvoudig door de woorden die ik spreek. Die woorden worden verwerkt door je gedachten en zijn voelbaar door je emoties.

Je kunt je geest echter niet op dezelfde manier voelen. Als jij niet begrijpt dat je de geestelijke realiteit niet kunt voelen, dan zul je in de war raken als Gods Woord verklaart dat in jou dezelfde kracht is die Jezus opgewekt heeft uit de dood (Ef. 1:19–20). Als je denkt dat je de geestelijke waarheid kunt onderscheiden door je natuurlijke zintuigen, zul je vol onbegrip zijn als de Bijbel zegt dat je een gloednieuwe schepping bent die dezelfde wonderbare werken kan doen die Jezus deed – en nog meer dan dat (2 Kor. 5:17 en Johannes 14:12). Gods Woord openbaart geestelijke realiteit. Als je wilt weten hoe je geest is, moet je dat vanuit het Woord ontdekken, en niet vertrouwen op emoties of andere waarnemingen. Gods Woord is geest en leven.

Deze openbaring van de relatie tussen de geest, ziel en lichaam heeft mijn leven veranderd. Het heeft me vrijgemaakt toen ik besefte dat God mij alles al gegeven heeft wat ik nodig had en dat alles al in mijn geest zit!  Alles wat ik moest doen was: dat vrij zetten. Het eenvoudig begrijpen hiervan verandert alles.

Het christelijke leven is geen proces van ‘iets loskrijgen van God’; het is een proces van vernieuwing van je denken en vrijzetten wat je al ontvangen hebt. Als je niet begrijpt dat jij bij je redding alles in je geest hebt ontvangen wat je ooit nodig zult hebben, dan zal je blijven twijfelen. Je weet misschien wel dat het mogelijk is of je hebt zelfs beloften uit het Woord ontvangen, maar je probeert het te zien in de mentale, emotionele of fysieke realiteit.

Dat is een recept voor mislukking.

Die misvatting kan ook uitlopen op een prestatiegerichte relatie met God: ‘Als ik goed genoeg ben, als ik genoeg in de Bijbel lees, als ik mijn tienden geef . . . ‘ en zo gaat het maar door. Het is een poging om God over te halen om jou te geven wat je nodig hebt. Het is verkeerd om te denken dat God je nog niet alles heeft gegeven, en dat je je op de een of andere manier waardig genoeg moet maken om het te krijgen. Je bént al waardig vanwege Jezus Christus en zijn offer. Hij betaalde de prijs voor alles wat je nodig hebt, of ooit nodig zult hebben. In feite heb je het al!

Het is gewoon een kwestie van het begrijpen van de relatie van de geest tot de ziel en lichaam.

Het begrijpen van geest, ziel en lichaam is van cruciaal belang voor iedere gelovige. Het is de sleutel tot het ontvangen van Gods genade. Het kan een kwestie zijn van leven en dood. En het is de basis om de hele Schrift te begrijpen.

Pakket Geest, Ziel & Lichaam

Ik nodig je uit om een uitgebreid stuk onderwijs over dit onderwerp te verkrijgen, door mijn ‘Geest, Ziel en Lichaam’-pakket te bestellen .  voor de prijs van €34,- Het pakket bevat het boek ‘Geest, ziel en lichaam’, een studiegids en een usb-stick met video-animaties.

Ga om te bestellen naar de webshop van www.andrewwommack.nl of bel onze hulplijn: 035 533 85 75. Ik hoop echt dat dit onderwijs, evenals het andere van mij, je gezegend heeft en een verschil in je leven maakt. Het is voor iedereen zo belangrijk om te horen van Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.

Je bent gezegend!

 

 

0 reacties

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis