+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Wanneer heeft iemand, die jij respecteert, jou de laatste keer terechtgewezen? Als iemand je de waarheid zegt, zelfs als hij daarmee het risico loopt afgewezen te worden, is dat een teken van zijn grote bezorgdheid. In het boek Galaten wordt ons een inkijkje gegund in Paulus’ liefdevolle maar strenge terechtwijzing aan het adres van de gemeente in Galatië.

Galatië is de streek waar Paulus gestenigd en voor dood achtergelaten was, maar daarna het Evangelie predikte aan uitgerekend dezelfde mensen die hem dat hadden aangedaan. En de gemeente die daar in aantal toenam, deed het goed totdat er een groep Judaïsten opdaagde die de mensen overtuigde dat geloof in Jezus alleen niet genoeg was. Zij vertelden de christenen dat zij, om voor God aanvaardbaar te zijn, de Oudtestamentische wetten in acht moesten nemen, zoals de feestdagen, de Sabbat en de besnijdenis. De Judaïsten beleden dat zij geloofden dat Jezus de Messias is, maar zeiden dat geloof in Christus alleen niet voldoende was om gered te worden.

 Toen de apostel Paulus er lucht van kreeg, was hij daar erg boos over. Het Bijbelboek Galaten bevat zelfs enige van de scherpste berispingen in heel de Bijbel, maar toch was het liefde waardoor Paulus bereid was deze mensen de waarheid te zeggen. 

Mensen moeten de waarheid van jou horen. Helaas zijn tegenwoordig maar weinig christenen bereid de waarheid in liefde te spreken, als zij iemand daarmee kwetsen, of, wat nog erger is, er zelf door in moeilijkheden kunnen komen. Zij bewandelen liever de weg van de minste weerstand. Als je mensen de waarheid zegt, wordt dat niet altijd in dank afgenomen.

Maar de waarheid is het enige wat mensen zal vrijmaken, dus je móet mensen de waarheid vertellen.

Paulus’ apostelschap was het fundament van zijn boodschap, dus begint hij deze brief met te zeggen dat hij een apostel was, niet door een mens, maar door God Zelf daartoe geroepen. Dit was zijn inleiding op de uitbrander die hij de Galaten ging geven omdat zij van het Evangelie afgeweken waren dat hij hen gepredikt had, en met die inleiding wilde hij zijn autoriteit om dat te doen vaststellen.

Maar let eens op hoe hij zijn bestraffing begint met: “genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus” (Gal. 1:3). Dat was omdat die bestraffing niet werd gegeven omdat hij niet van deze mensen hield; het was juist omdat hij wèl van hen hield. 

Een van mijn favoriete Bijbelteksten die ik voortdurend gebruik, staat in Galaten 4:16: “Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen?” Als mensen met regels komen aanzetten en dingen die je moet doen om door God aanvaard te worden, dan is dat niet het Bijbelse Evangelie.

Vandaag de dag hoor je mensen zeggen dat je naar de kerk moet gaan, je tienden moet afdragen en een heilig leven leiden, als je wilt dat God je gebeden verhoort. Zij verwelkomen Jezus, maar zeggen dat je ook nog wat eigen heiligheid moet meebrengen.

Dat is een vervorming van het Evangelie, en het is precies waar Paulus’ prediking tegen ageert.

Paulus zei dat je bent gered door genade zonder een greintje werk van jouw kant, of je bent gered door werken zonder een greintje genade van Gods kant (Rom. 11:6). Hij zegt dat er redding is: ofwel door Jezus alleen of door jou alleen—en niet door een combinatie van die twee. Het enige wat wij aan onze redding bijdragen is onze zonde.

De Bijbel zegt dat Jezus voor de goddeloze gestorven is (Rom. 4:5). Dus als je niet bereid bent toe te geven dat je goddeloos bent, kan je niet gered worden. Iemand die zijn eigen goedheid overeind houdt, kan niet gered worden.

Sommige mensen kunnen dat maar moeilijk begrijpen, maar wist je dat sommige mensen er door hun eigen goedheid juist van weerhouden worden om een relatie met God te hebben? Zeg ik nu dat je geen rechtvaardig leven hoeft te leiden of niet hoeft te doen wat goed is? Nee, dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat, als je op jezelf en je eigen goedheid vertrouwt in plaats van op Jezus alleen, je naar de hel gaat.

Genade is oneindig ver verheven boven de noodzaak Gods gunst te moeten verdienen en aan al deze dingen te moeten voldoen. Je moet wel gek zijn om wetticisme na te volgen in plaats van Gods genade. Gods genade maakt alles aan je beschikbaar op basis van wat Jezus voor jou gedaan heeft. Het zit hem niet in wat jij voor Jezus doet—maar in wat Jezus voor jou gedaan heeft. 

Het is door geloof dat wij toegang tot God hebben, en niet door onze eigen pogingen om heilig te zijn en al helemaal niet door onze armzalige prestaties op dat gebied. Wij moeten heilig leven om satan de pas af te snijden als hij in ons leven wil binnenkomen. Wij moeten heilig leven omdat God ons veranderd heeft en wij een splinternieuw mens zijn.

Maar wij hoeven niet heilig te leven om de dingen van God te verdienen.En als jij denkt van wel, dan zou dát wel eens kunnen zijn waardoor Gods kracht niet door jouw leven heen stroomt.

De waarheid is dat jij het niet waard bent. Maar het goede nieuws is dat jij niet waardighoeft te zijn. Je hoeft alleen maar geloof te stellen in Jezus Christus, de Verlosser Die al die dingen voor jou verworven heeft door Zijn heiligheid. En Hij biedt het je aan als een gratis geschenk. Dat is het onvervalste Evangelie. Prijs de Heer!

Wij houden van je,

Andrew en Jamie

3 Reacties

 1. Bols Jozef

  Dat is zeker waar de waarheid dat zijn dingen die 90% van de mensen niet willen horen, dit vooral door de hebzucht en dat ze hun eigen belangrijker vinden dan andere.

 2. Peggy Boham

  Dat is helemaal waar, de waarheid maakt je vrij, dat het bij een hoop mensen verkeerd valt, ze hebben oren, maar luisteren niet, ze hebben ogen, maar kijken niet. Je wordt gewoon genegeerd, gehaat enz.. Zoals bij Jezus het geval is.
  God kent je hart, God houdt van ons al heb je veel zonden gemaakt in je leven, HIJ heeft voor al onze zonden opgeofferd, met Zijn bloed. En zoals het staat geschreven “ IK ben de Weg de Waarheid en Het Leven.

 3. Bert

  Zo belangrijk te weten — ook uit ervaring — dat als je mensen bereikt en het doet
  1). in geloof — zonder werken is geloof dood
  2). in liefde (zonder liefde heeft het geen enkel nut,
  1Cor13:1-3)
  3). in waarheid, die hen vrij maakt, Joh8:32,36

  Ikzelf heb gezien dat als je handelt hierin, je oogst gaat zien, meteen of na een tijd. Halleluuujah!