Wist je dat er in de Bijbel meer over financiën staat dan over hemel en hel, gebed of geloof?

Jezus onderwees Zelf ook meer over dit onderwerp dan over iets anders. Ik neem je graag mee de Bijbel in om hier meer over te leren, want  het duidelijk dat het beheren van geld heel belangrijk is voor God.

Ik weet, dat, zodra een voorganger begint te spreken over dit onderwerp, het vaak ontvangen wordt met scepticisme; mensen twijfelen aan de motieven en ik begrijp waarom. Maar als Gods rentmeester over, Andrew Wommack Ministries, is het niet aan mij, maar aan Hem, als God wil dat Zijn volk gaat begrijpen hoe het werkt op dit gebied.

Als ik spreek over genezing, is het niet zo dat ik genezen wil worden; ik wandel al in goddelijke gezondheid. Zo is het ook, als ik over financieel rentmeesterschap onderwijs. Het is niet voor mijn eigen financiële voordeel, maar voor het jouwe. Jamie en ik houden van je en willen niets liever dan dat je in de genade van God wandelt, vol geloof, in gezondheid en in voorspoed.

Financieel rentmeesterschap is waarschijnlijk het meest onbegrepen onderwerp in de Bijbel, maar toch één van de meest belangrijke.

Jezus zegt in Lukas 16:10-11:
Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?
Met andere woorden, als je niet met financiën om kunt gaan en daarmee niet getrouw bent, kan je niets toevertrouwd worden. Financiën zijn het beginpunt.

Veel mensen denken, dat het geld dat ze hebben, hun bezit is. Ze hebben het uiteindelijk toch zelf verdiend? Ze hebben zuinig aan gedaan en gespaard. Sommige werken zelfs in twee banen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het lijkt er misschien op, maar bijbels gezien ligt het toch anders. Je bankrekening staat weliswaar op jouw naam, en de auto, de hypotheek. Maar God gaf je de kracht om vermogen te verwerven. De eerste stap om financieel verantwoordelijk en gezegend te zijn, is te erkennen dat God je bron is. Hij gaf je je leven, je adem, je talenten en je capaciteiten.

Deut. 8:18 zegt: Maar u moet de Heere, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.

Als wij gaan begrijpen, dat God de bron is van al onze zegeningen, dan is het makkelijker om ons te realiseren, dat we slechts rentmeesters zijn van alles wat Hij ons geeft. Eén defenitie van rentmeester is, dat het een persoon is, die de zaken, vooral het geld, van een ander behartigt. En als we onszelf gaan zien als een behartiger, dan verandert het de manier waarop we over geld en het gebruik ervan denken. Abraham is een goed voorbeeld van een persoon die zichzelf zag als een rentmeester. Hij begreep en erkende volledig Wie zijn bron was, en daarom zegende God hem overvloedig.

Genesis 12:1-3 zegt: De Heere nu zei tegen Abram: gaat u uit uw land, uit uw familiekringen en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Er zit veel bijbels onderwijs in dit gedeelte, maar ik wil nu focussen op het feit dat de zegen niet afhankelijk was van wat Abraham verdiende en ook niet afhing van wat hij deed. Het was de gunst van God op zijn leven, dat hem welvarend maakte. Snap je dat het gaat om de gunst van God? Dat betekent niet, dat je God geld in de brievenbus zal stoppen. In 2 Thess. 3:10 zegt de Bijbel, dat als je niet werkt, je ook niet zult eten. Maar je moet je realiseren dat, ook al ben jij het die werkt, het de gunst en zegen van God is, die het je geeft.

Het begint allemaal met te begrijpen, dat je een rentmeester bent.

Als jij God met je financiën eert, zal Hij goed voor je zorgen. Beter dan jij dat zelf zou kunnen doen.

Wij houden van je,

 

 

 

Andrew en Jamie.