+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Jezus zei dat Hem vertrouwen op het gebied van geld het minste is in het gebruiken van je geloof (Lukas 16:9-11). Wie het minste niet kan, kan ook het grotere niet. Het is heel belangrijk om dit te begrijpen. Ik denk dat de sleutel tot Bijbelse welvaart daarin ligt dat je jezelf ziet als rentmeester en niet als eigenaar. In Psalm 24:1 staat: ‘De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.’ Alles wat jij en ik bezitten, is van de Heer. Wij zijn er slechts rentmeesters over zolang we hier op aarde zijn.

Alles wat ik bezit – mijn auto, mijn huis, mijn kleding, mijn sieraden, mijn spaargeld tot zelfs het eten in mijn koelkast – dat alles behoort God toe. Misschien denk je: ik heb mijn geld en spullen toch verdiend door ervoor te werken? Misschien heb je er wel voor gewerkt, maar bedenk wel dat God Degene is Die je hiertoe de vaardigheden en talenten heeft toevertrouwd, en je ook de mogelijkheden geeft om deze te gebruiken. Ook is Hij Degene Die jou geboren liet worden in een periode van ongekende rijkdom en mogelijkheden. Het is verstandig om de houding van een rentmeester aan te nemen en steeds voor ogen te houden dat het geld op je bankrekening niet van jou is, maar van God.

Als je deze waarheid pakt en je denken in lijn brengt met Gods Woord, zal je houding ten opzichte van financiën radicaal veranderen. Mocht je nu denken dat ik lesgeef over financiën om je te kunnen plukken, dan kan dat maar twee dingen betekenen. Of je liegt, of je bent gewoon misleid.

Ik geef onderwijs over dit onderwerp omdat dit is wat het Woord van God zegt, en omdat mensen onderwijs nodig hebben zodat ze voorspoedig kunnen zijn.

Jezus leerde ons dat de liefde voor geld de wortel van alle kwaad is. Geld zelf is niet slecht. Heel vaak zie je dat juist mensen die weinig geld hebben, veel tijd bezig zijn met denken, bidden en verlangen naar geld, in tegenstelling tot mensen die voorzien zijn van wat ze nodig hebben. De wortel van alle kwaad is dus de liefde voor geld.

Geld is van zichzelf niet goed of slecht. Het is neutraal. Hoe je met geld omgaat laat alleen maar zien wat er in je hart leeft. Als je denkt en handelt vanuit een goed hart, dan kun je geld beheren en gebruiken om tot zegen te zijn.

In Efeze 4:28 staat: ‘Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft.’

De meeste mensen werken om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud, maar deze tekst zegt dat we werken om iets te kunnen geven aan wie gebrek heeft.  Ik ben van mening dat de betekenis van Bijbelse voorspoed wordt uitgelegd in 2 Korinthe 9:8, waar staat:

‘God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

Om deze reden wil ik graag voorspoed hebben: om ‘in elk goed werk overvloedig te zijn’. Weet je, de Heer heeft me een visie gegeven om mensen via televisie te bedienen. De maandelijkse rekening hiervoor bedraagt al meer dan anderhalf miljoen dollar, en dan hebben we het alleen nog maar over zendtijd. Om het Evangelie zo ver en diep mogelijk te brengen, is geld nodig. De reden dat ik voorspoedig wil zijn is om mensen met de waarheid te bereiken. Zonder geld zou dat niet mogelijk zijn.

Hopelijk begrijp je dat je als christen geen voorspoed ontvangt om een groter huis, een grotere auto of veel speelgoed te kunnen aanschaffen. Nee, wie voorspoedig is kan een grotere zegen zijn. Ik geef tienduizenden boeken en materialen weg en ook bied ik op mijn website veel van mijn lessen gratis aan om het Evangelie te verspreiden en anderen te zegenen.

Het beste gebruik van geld is niet om in je eigen noden te voorzien, maar om anderen tot zegen te zijn.

Als in je levensonderhoud is voorzien en je op het punt bent waarop je tevreden bent met wat je hebt, gebruik dan wat je over voorspoed hebt geleerd om tot zegen te zijn en het Evangelie te verspreiden. Het is belangrijk om te begrijpen waarom Jezus zei dat het beste gebruik van geld niet is om in je eigen noden te voorzien. In feite is geld een middel. Het is belangrijk dat je jezelf beschouwt als een rentmeester, en zodra je dat in praktijk gaat brengen, rekent dat definitief af met de liefde voor geld.

Weet je, Jamie en ik zijn door moeilijke tijden heen gegaan. In het begin van onze bediening zaten we vaak zonder eten. Soms kwamen we in de supermarkt met zeven dollar op zak en probeerden we zorgvuldig te bedenken welk voedsel er voor dat kleine bedrag te verkrijgen was.  Ik erken dus dat God mijn bron is, Hij is Degene die mij heeft gezegend.

In Lukas 16:10-12 zegt de Heer dat als je niet betrouwbaar bent in het kleine – en dan gaat het over geld – Hij je ook geen grotere dingen kan toevertrouwen. Dit is het begin. Je geld aan God toevertrouwen is een baby-stapje in geloof. Het kleinste gebied van het leren vertrouwen op Jezus. Zolang je God je geld niet toevertrouwt, hou je jezelf voor de gek als je dan wel denkt op Hem te kunnen vertrouwen op het gebied van genezing, bevrijding, je huwelijk, je kinderen enzovoort. Deze onderwerpen zijn veel belangrijker dan je vertrouwen op God stellen op het gebied van financiën.

Ik raad je aan onderwijs hierover tot je te nemen, want daarin ga ik veel dieper op deze onderwerpen in. Ik denk dat het je tot zegen zal zijn en dat het je zal helpen om meer onderscheidingsvermogen op dit gebied te krijgen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat je mensen kent met een slechte houding als het op geven aankomt omdat ze gezien hebben hoe er misbruik werd gemaakt van geld. Ik geloof dat dit onderwijs hen zal helpen om die pijn achter zich te laten en het beste van God te ontvangen in hun financiën.

Bestel dit onderwijs in onze webshop.

Bekijk de afleveringen van Gospel Truth over dit onderwerp.

0 reacties